Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

IAO: "We worden wereldwijd geconfronteerd met agressievere werkgevers"

IAO: "We worden wereldwijd geconfronteerd met agressievere werkgevers"

"Het afgelopen jaar werden 40 syndicalisten vermoord in Colombia. In 2006 waren er dat twee keer zoveel, de Colombiaanse regering probeert iets te doen aan de straffeloosheid, maar het blijven onaanvaardbare cijfers." Luc Cortebeeck (voorzitter ACV) blijft immer optimist en ziet hier en daar vooruitgang in verband met syndicale rechten en arbeidsomstandigheden. Een normaal mens zou moedeloos worden van de rapporten die voorliggen op de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale arbeidsorganisatie (IAO), Cortebeeck is er rotsvast van overtuigd dat de IAO wereldwijd vooruitgang kan afdwingen voor de syndicale rechten en arbeidsomstandigheden.

Jaarlijks maakt de IAO in juni een stand van zaken op van de arbeidsomstandigheden in de wereld. Er worden lijvige rapporten besproken waarin experten gedetailleerd de naleving van de internationale arbeidsconventies onder de loep nemen.
Aan de IAO nemen zowel de werknemers- en werkgevers-organisaties als de overheden deel. Luc Cortebeeck is er al voor de 9° keer op rij woordvoerder voor de werknemers en hij en het ACV vinden het dan ook elk jaar belangrijk om naar buiten te komen met resultaten van al dat werk.

Ondanks het feit dat Cortebeeck altijd vooruitgang ziet kan het rapport dat de ACV delegatie voorlegde nauwelijks verbergen dat ook zij er soms moedeloos van worden. "Myanmar: zoals elk jaar kreeg het een bijzondere zitting, met opnieuw dezelfde klachten en dezelfde totale tegenwerking van het Birmaanse regime." "Colombia: Dat blijft het meest gevaarlijke land voor vakbondsleiders. De toestand is nauwelijks verbeterd, desalniettemin weigeren de werkgevers het op de lijst te zetten, tegen vroegere afspraken in."
Noch Cortebeeck noch de andere deelnemers konden nauwelijks hun ergernis over de houding van een nieuwe generatie werkgevers verstoppen. "Ze worden vergezeld van top-juristen die juridische spitstechnologie inzake arbeidsrecht hanteren en soms medogenloos lijken. Wij zullen de komenden jaren veel meer moeten investeren in de juridische kant van de zaken indien we gelijk tred willen houden."
Opvallend was volgens de ACV-delegatie wel dat de toestand in de nieuwe EU-lidstaten en die landen die graag tot de EU willen toetreden dan weer opmerkelijk is verbeterd.

Naast de jaarlijkse rapporten over de arbeidsconventies kwam er dit jaar ook een verklaring over "Sociale rechtvaardigheid voor een juiste globalisering".
De IAO stelt immers vast dat een aantal landen sterk vooruitgang boekt omwille van de economische groei. Toch ziet de IAO dat die groei in meerdere landen voor een toenemende ongelijkheid zorgt. De IAO eigent zichzelf, in die globale context, een sleutelrol toe in het organiseren van sociale vooruitgang en rechtvaardigheid.

John Vandaele (auteur en journalist voor www.mo.be) kon het niet nalaten om Cortebeeck te interpelleren over de relatieve machteloosheid van de IAO. De IAO kan dan wel regeringen op het matje roepen (als de ze IAO-conventies ratificeerden), ze kan niet optreden laat staan dat ze sancties kan afkondigen. Cortebeeck erkent het probleem wel, maar hij ziet toch vooruitgang, ook al omdat regeringen liever niet publiekelijk aan de schandpaal worden genageld.
"Sinds de Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid kan je de overtredingen daarop heel duidelijk in kaart brengen en aan de kaak stellen. Dat geneert heel wat regeringen, ze worden echt niet graag op het matje geroepen door de IAO."