Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Cartoon] De Gordel

[Cartoon] De Gordel

De Gordel.

DE-Gordel-Indy.jpg

democratie?

Kan het debat niet op een iets aangenamere manier gevoerd worden. Cartoons zijn leuk en gezellig, maar wanneer ze een politieke geladen boodschap waarin mensen betrokken zijn ronduit in het belachelijke gaan trekken dan is er volgens mij een probleem.
Dit gaat niet meer om het 'probleem' zelf maar om het afblokken van elk debat over 'het probleem'.
Dat probleem is vooral een probleem van democratie in ons land. Bepaalde Nederlandstaligen denken dan ook nog wat mee te heulen met zij die net het "democratisch deficit' veroorzaken.

Kijk als Vlamingen gaan gordelen wordt hen gemakshalve 'nationalisme' verweten, maar met tricolore vlaggen en 'reddesolidariteit' petities zwaaien is een uiting van solidariteit en geen 'nationalisme'. Eerlijk is dit het debat niet gaan vernauwen tot navelstaarterij? Is dat het niveau dat contra's nog halen?

Drie burgemeesters, pardon ze zijn het nog niet, want niet benoemd, dreigen ermee een manifestatie te weigeren in hun gemeente, ze weigeren dat Vlamingen door hun gemeenten komen fietsen en wandelen, met of zonder uiting van een politieke opinie. Hun 'statemenet' dat ze aanhalen met de weigering in te staan voor de gordel op hun grondgebied is evenzeer een politieke opinie uiten. Zij mogen dat blijkbaar, Vlamingen niet?

Als het communautaire debat hier op indymedia steevast in het verdomhoekje geduwd wordt verziekt het eerder de samenleving dan dat het solidariteit voort brengt. Het steunt enkel en alleen in meerdere mate de antidemocratie!

Wie instemt met een uitbreiding van Brussel op grond van het aantal inwoners van eenzelfde taalgroep, stemt met imperialisme in. Waarom zouden die Franstaligen niet gewoon zich kunnen integreren binnen Vlaanderen? (in federaal verband of niet!). Waarom wil men oa Sint - Genesius - Rode bij Brussel, om een corridor te vormen tussen Brussel en Wallonië. Dit is aan gebiedsuitbreiding doen en toont een laffe houding. Als men de geesten niet kan winnen dan slaat men op de mensen (bij wijze van spreken). Vlaanderen heeft nooit om gebiedsuitbreiding gevraagd, integendeel ze hebben steeds afgestaan.

Het wordt eens tijd dat men hier eens wakker wordt!

Ontkent ik de interculturele realiteit? Neen! integendeel ik wil ze verdedigen tegen zij die een monoculturele profetie verkondigen. Die uit zijn op macht, geld en gebied.

DE GORDEL

De gordel is steeds meer een politiek gebeuren. Na aanvankelijk vooral het sportieve karakter van het evenement te hebben benadrukt komt dan nu uiteindelijk toch de aap uit de mouw.
Het event dient vooral het Vlaamse karakter van het hele gebeuren in de schijnwerpers te zetten. Niets op tegen toch, iedereen is immers vrij om te organiseren wat hij wil zolang alles binnen de wet blijft. Maar wie is hier eigenlijk de organisator achter dit hele Vlaamse karakterbuildingproject ? Het VB, de NVA, LDD ??? Neen hoor, driewerf neen. De organisator is niemand minder dan BLOSO, het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
Dit alles begint wel heel erg te gelijken op de protestantse oranjeorde optochten die jaarlijks in Ierland plaatsvinden in bepaalde katholieke wijken en die altijd weer slecht aflopen. Allerminst pacificerend maar des te meer polariserend en provocerend om het woord conflictviserend maar niet in de mond te nemen.
Niet zo heel erg zuiver op de graat zou je dan ook denken. Maar je hoeft ook helemaal niet van onbesproken origine te zijn om bij BLOSO aan de touwtjes te trekken. Voor een paar vuile handen (http://vl.altermedia.info/lobbies/carla-galle-vrijgesproken-door-verjari... ) is er altijd plaats aan het hoofd van deze instelling.
Politieke manipulatie, propaganda en huichelarij mogen we voortaan dan ook toevoegen aan de taken van BLOSO.
Sportorganisaties, zeker die dewelke gefinancierd worden met openbare middelen moeten ten alle tijde absoluut vrij zijn van politieke sfeerschepperij. Of hoe zou men het vinden moest BLOSO plots sportieve evenementen beginnen organiseren waarbij vooral het socialistisch/liberaal of christelijk karakter dient benadrukt te worden.