Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hendrik Vermeersch (Red de solidariteit): "Situatie acuter dan jaar geleden"

Hendrik Vermeersch (Red de solidariteit): "Situatie acuter dan jaar geleden"

“Ik ben blij met de waardering voor het initiatief. We zullen alvast een feestje vieren op de dag van de uitreiking van de prijs. Er staan ook al enkele nieuwe projecten op stapel want het gevaar voor de splitsing van de sociale zekerheid is helaas acuter dan een jaar geleden”, zo reageert initiatiefnemer Hendrik Vermeersch op de toekenning van de Prijs van de democratie aan “Red de solidariteit”.

Red de solidariteit krijgt dit jaar de Prijs voor de democratie en daar is vakbondsman Hendrik Vermeersch, één van de initiatiefnemers blij mee. “Het is een erkenning voor ons initiatief dat breed was en op veel steun uit diverse middens – ook bij kunstenaars – kon rekenen. Het is een stevige stimulans om e rmee door te gaan”, aldus Vermeersch. De petitie Red de solidariteit werd gelanceerd in september van vorig jaar op het moment dat de regeringsonderhandelingen in het slop zaten door de communautaire spanningen.

“Vandaag is de situatie helaas acuter dan een jaar geleden. De Vlaamse partijen zijn geen millimeter van hun Vlaamse eisen afgeweken. Zelfs de sp.a wil het arbeidsmarktbeleid splitsen en stilaan beginnen ook Franstalige politici als Philip Moureaux te capituleren. Het is nog altijd zo dat men delen van de sociale zekerheid wil splitsen, niet om de sociale zekerheid te verbeteren maar om een neerwaartse spiraal te creëren.”

Vermeersch is van plan om door te gaan met het initiatief. “We gaan alvast een feest vieren op 21 juli als de prijs wordt uitgereikt op de Gentse Feesten. We hopen dat er veel volk op afkomt. We gaan ook deze zomer handtekeningen ophalen. Er komen ook nog enkele nieuwe projecten aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen.”

"De Vlaamse partijen zijn

"De Vlaamse partijen zijn geen milimeter van hun Vlaamse eisen afgeweken."

Het woord 'democratie' krijgt dan toch wel een heel vreemde betekenis in 'prijs van de democratie'. Een democratie gaat over politieke meerderheden. Over welke democratie heeft men het dan? De Franco-Belgische waar de Vlamingen moeten zwijgen? Hoe kan men ontkennen dat 'Red de solidariteit' een Belgicistische aktie was?

democratie?

hoe democratisch is een partij-democratie?

hoever staan deze partijen van de werkelijkheid?

wie in belgië ligt echt wakker van die splitsing van bhv of liggen we eerder wakker van wat ieind van de maand in onze portemonee zit???

in eender welke goedwerkende democratie zou solidariteit tussen groepen mensen NIET in vraag mogen staan. helaas is dit in belgië wel zo... wie wordt er echt beter van de afbouw van de sociale zekerheid (want splitsing is zoiezo afbraak). wie wil er eigenlijk echt deze splitsing van sociale zekerheid? de wergevers want dan hebben ze nog kleinere groepen om tegen elkaar uit te spelen en kunnen zij met nog meer winsten gaan lopen. waneer gaan mensen nu eindelijk eens hun ogen openen?
het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter, dit is zo in de hele wereld, in europa, belgie en ook vlaanderen!! dit zal zeker niet beter met alles nog meer op te splitsen. wie gelooft er nu nog in die fabels. solidariteit is de enige dam tegen het kapitalisme. de enige manier om er voor te zorgen dat ieder van ons een degelijk werk heeft, dat iedern van ons kan voorzien in zijn eigen behoeften, zijn gezondheid, zijn leven en dat van zijn familie. als je solidariteit al in twijfel trekt hoe democratisch ben je dan eigenlijk?

wat voor maatschappij willen we ? vakjes en hokjes of een beter aandeel voor iedereen?

!

Hoe is het toch feitelijk mogelijk dat zogezegde linksen en progressieven terugwillen naar het "Belgique a papa"...
Dit zijn toch echt achterhoedegevechten.
Er ligt een staat te sterven, leer dat gewoon aanvaarden i.p.v. af te komen met wereldvreemde en reactionaire praat.

terechte prijs

Zeg dinosaurus, die reddesolidariteitactie ging hem over het redden van de sociale zekerheid.

Dat gaat over mensen, niet over belgicisme. Uw reactie veegt gewoon de hele discussie over de sociale zekerheid onder tafel. Da's pas reactionair, via 'Vlaamse eisen' weer terug naar het soort zekerheid dat de mensen hadden voor de Tweede Wereldoorlog.

Het wordt tijd dat de crypto-ultraliberalen als u eens met wat meer voor de dag komen dan in alles en iedereen die het niet eens is met dat neoliberaal Vlaamsch gedremmel een Belgicist te zien. Zegt iets over de schraalheid van uw politieke analyses.

In feite een mooie prijs voor hun terechte kritiek op heel dat onnozele verhaal van de miljarden stroom naar Wallonië.tpz6

foutje natan. De

foutje natan. De onderliggende bedoeling is het zo lang mogelijk tegenhouden van een staatshervorming. Dit geeft Vermeersch in zijn reactie met zoveel woorden toe. Nogal onproductief lijkt me, daar de nuchtere waarnemer al lang weet dat dit een achterhoedegevecht is.
Trouwens, hoe weet u dat dino een ultraliberaal zou zijn? Ik kan dat niet uit zijn post afleiden. Zoiets noemen ze een intentieproces en zegt vooral veel over de schraalheid van úw politieke analyses.
Mag ik ten slotte vernemen waarom u 'Vlaamsch' schrijft en niet Vlaams? Is dat misschien naar analogie met 'Belgisch'?

Hoe kom je erbij dat ik een

Hoe kom je erbij dat ik een liberaal ben en dan nog een ultraliberaal ????

sociale zekerheid

"foutje natan. De onderliggende bedoeling is het zo lang mogelijk tegenhouden van een staatshervorming. Dit geeft Vermeersch in zijn reactie met zoveel woorden toe."

het tegenhouden van de staatshervorming om te voorkomen dat de sociale zekerheid wordt gesplitst.... het gaat dus niet over belgisistische acties maar over acties om de rechten van werknemers te behouden!!!!!!

het verdedigen van een systeem dat tot doel heeft een deel van de rijkdom te verdelen heeft absoluut niks te maken met belgisisme of wat dan ook!

de sociale zekerheid is een sociaal en democratisch systeem voor iedereen en in plaats van ik hokjes te steken en er grenzen in te trekken zou het beter zijn om dit systeem zo veel mogelijk te ondersteunen en uit te breiden.

de vakbonden hebben jaren harde strijd geleverd om dit systeem erdoor te krijgen. het nu onder nom van staatshervorming afbreken is niets meer of minder dan een neo-liberale politieke zet die er weer eens extra zal voor zorgen dat de rijken rijker worden en de armen, armer!!!!!!!

reactie

Beste Gert Verwilt,

Nogal vreemd dat ik iets moet citeren dat hier letterlijk bovenstaat:
“Het is nog altijd zo dat men delen van de sociale zekerheid wil splitsen, niet om de sociale zekerheid te verbeteren maar om een neerwaartse spiraal te creëren.”

Vermeersch is een BBTK-vabondsman, secretaris in Brussel. Het gaat hem en de mensen van Reddesolidariteit wel degelijk over sociale zekerheid en het verdedigen van solidariteitsprincipes. Zoals je ziet, stelt hij dat ook letterlijk zelf zo. Ik heb al vaker gemerkt dat voorvechters van de Vlaamse zaak niet in staat zijn dergelijke fundamentele nuances te snappen. Iedereen die niet meemarst voor een onafhankelijk Vlaanderen zou dan een Belgicist zijn. Sjonge...

Tweedens. Je opmerking over het het feit dat ik 'Vlaamsch' schreef in plaats van 'Vlaams' is ongelofelijk flauw. Ik dacht nochtans dat flaminganten gevoel voor humor hadden, zoals de N-VA campagne met dat strikje (was me dat een billenkletser).

Beste Dinosaurus,

Ik noemde je helemaal geen ultraliberaal, waar heb je dat gelezen?

Wat ik schreef was 'crypto-ultraliberaal'. Dat is iets anders. Zou het dat 'echte Vlamingen' (in de woorden van Dewever) geen gevoel hebben voor nuance? Dat bedoel ik trouwens met het woordje 'schraal' (sorry voor de SCH).

De analyse is dat(ook voor Dhr. Verwilt) dat de Vlaamse zaak, hoewel vroeger progressief en in wezen gestart om een achtergestelde bevolkingsgroep te emanciperen, vandaag een fundamenteel asociaal/neoliberaal karakter heeft gekregen.

'Meer Vlaanderen' is het populaire verhaal dat als breekijzer dient om de bevolking te scharen achter een regionalisering (eventueel onafhankelijkheid) die a) de solidariteit opschort met een grote groep mensen in ons land (het zuiden ervan dus), en b) algemeen de sociale voorzieningen en sociale zekerheid wil afbouwen (ook in Vlaanderen).

Politieke analysten spreken van een herschaling van de economie naar boven (Europa) en beneden (Vlaanderen), die niet toevallig begon in de jaren zeventig. Deze politiek economische herschaling was het (neo)liberale antwoord op de economische crisis van toen (want iedereen zat aanvankelijk met de handen in het haar). Het stelde de winstvoeten veilig en was een schakel in economische hervormingen in het voordeel van bedrijven en kapitaalkrachtigen tijdens jaren '80, '90 en verder.

Meer analyse trouwens op http://www.indymedia.be/node/26786

Regionaliseren op basis van het breken van solidariteit en sociale zekerheid, zal finaal ook binnen Vlaanderen gevolgen hebben.
Rechtse Flaminganten willen niet enkel de solidariteit met 'die luie Walen' op de helling zetten. In wezen gaat het hem ook om het breken van de solidariteit naar werkloze Eeklonaars (Meetjesland is een van de streken in ons land met de hoogste werkloosheid), Limburgers, West-Vlamingen etc...

Beste Dino en Gert,

ik gebruik de term 'crypto' omdat het echte probleem dat jullie hebben met Hendrik Vermeersch (of mij) niet is dat hij 'Belgicist' zou zijn. Wat jullie eigenlijk echt niet kunnen verdragen is dat de man een socialist is. Dat strookt met het feit dat De Wever meer nog dan elke andere Waalse politieke formatie de PS aanvalt (strikje).
Jullie Flamingantisme heeft niets van doen met de historische Vlaamse strijd, maar is een hedendaagse recuperatie ervan die liberale doeleinden dient. 'Crypto' dus, want niet open en eerlijk als het gaat over het verduidelijken van (alle) doelen.

Jullie politieke analyse is in die zin schraal dat jullie niet duidelijk maken wat de objectieve (politieke, economische, sociale...) gevolgen zijn van jullie standpunten. 'Vlaams' is goed, socialistisch is 'Belgicistisch'.
Ik heb zelfs het gevoel dat jullie dat zelf niet helemaal vatten, en die vaagheid ook in de beleving van jullie eigen ideeën aanwezig blijft. Heel erg crypto dus.

Dat laatste is allerminst een compliment.

Ik hoop dat jullie het lef hebben to the point te reageren.

Ik ben er zeker van dat er

Ik ben er zeker van dat er in Vlaanderen voor VRIJWILLIGE interregionale solidariteit wél een zeer grote meerderheid te vinden zou zijn (niet enkel met Wallonië,bvb. Noord-Frankrijk). Maar als men het begrip 'solidariteit' gaat misbruiken als chantagemiddel tégen de Vlaamse standpunten omtrent de modernisering van de staat (staatshervorming) dan zitten de meeste Vlamingen -mezelf incluis- met een zeer groot probleem. Solidariteit wordt dan misbruikt om de Belgische status quo te verdedigen en daardoor de welvaart van elke Belg te hypothekeren. Dit heeft niets met liberalisme te maken. Dit gaat over vooruitgang, modernisering, organisatie en verantwoordelijkheid. En deze dynamiek vindt men totaal niet bij de PS (in tegenstelling tot bij de SPa en de Vlaams Progressieven).

Natan, to the point: 1. u

Natan,
to the point:
1. u kwalificeert de economische herschaling naar de regio's als een liberaal project. Daar is geen economische wetmatigheid aan verbonden.
2. u stelt dat een regionalisering de solidariteit wil afbouwen. Nogmaals, het ene sluit absoluut het andere niet uit. Waarom zou het? Het is intellectueel oneerlijk van vele Belgischgezinden zich het concept 'solidariteit'toe te willen eigenen.
3. dat bepaalde segementen in de VL Beweging de sociale zekerheid willen afbouwen kan misschien zo zijn, maar de brede VL BEW is allerminst een monolitisch geheel.
4. U kwalificeert iedereen met Vlaamse ideeën als rechts. Hoe schraal kan een opinie soms zijn. Ga eens wat googelen op sites als meervoud, SFL, VSB, VL PRO...
5. een crypto-ultra-liberaal is een ultra-liberaal
6. Ik ben noch rechts, noch denk in de trend van 'VL is goed, soc. is slecht', zoals u suggereert. Wederom een intentieproces...
7. De angst voor een staatshervorming is grotendeels ingegeven door koudwatervrees. in dat verband verwijs ik naar de post van Izzy en de 11 juli-verklaring van onze minister-president.

@gert

1. Jawel, dat ontkennen is juist de kern van het verwijt aan uw adres. Jij beschouwt die herschaling als een louter formeel institutioneel proces, terwijl het volgens mij (en vele anderen) zowel institutioneel als beleidsvormend is. We hebben hier gewoon een meningsverschil.

2. Ik stel juist omgekeerd dat veel 'liberale' politieke krachten zich de Vlaamsgezindheid toeëigenen om hun economisch programma te verhullen. Beste voorbeeld is de Vlaamse ontwikkeling van vroeger staatsdragende partijen zoals CVP/CD&V en PVV/OpenVLD. Omgekeerd vallen veel mainstream flaminganten op dat punt in een economisch liberaal verhaal (zonder het echt manifest te beseffen, dat is mijn 'crypto'-kritiek).

2bis. Is het niet even 'intellectueel oneerlijk' om zoals jou consequent elke roep om solidariteit te vertalen als 'Begicistisch'. Ik bijvoorbeeld, ben geen Belgicist.

3. Ik heb thuis de volledige Vlaamsche Encyclopedie staan en weet dus heel goed dat de VB geen monolitisch geheel is. En ik ken en apprecieer de mensen van Meervoud en andere linkse flamingante groepen.
MAAR. Politiek gaat ook over het stellen van prioriteiten. Linkse en progressieve flaminganten moeten beseffen dat een staatshervorming nu solidariteit breekt. Ze moeten dus kiezen tussen hun hang naar 'volkssoevereiniteit' en een sociale samenleving. Mijn punt is dat wie nu om ideologische gronden kiest voor die soevereiniteit, meegaat met een rechtse mainstream, en daarbij een oneigenlijk compromis maakt.

4. Zie 3. Je trekt een gemakkelijke en verkeerde conclusie.

5. Je doet moeite om het niet te snappen.

6. Zeg, Calimero... je bent zelf beginnen discussiëren he. Geen intentieproces, maar een politieke kritiek op uw positie met zoals in punt 3. als basisvraag 'Wat is voor u prioritair'. Ik stel dat wie nu vandaag kiest voor een (doorgedreven) staatshervorming op basis van de politieke krachtsverhoudingen nu, willens nillens maatschappelijke solidariteit breekt. De keuze is vrij, maar verdient wel een duidelijke politieke motivatie en discussie.

6bis. Je kan niet twee keer tussenkomen met posts waarin je systematisch van een vraag naar solidariteit 'Belgicisme' maken en dan vertellen dat je niet zo denkt. Ik eindigde mijn vorige post met de kritiek dat je zelfs je eigen politieke verhaal niet grondig politiek duidt. Voila, weer van dat.

6tris. 'Ik ben links, noch rechts' is trouwens een typisch rechtse uitspraak (laat ons hierover nu niet discussiëren, je zal het hier niet met me eens zijn, het weze u gegund).

7. 'Koudwatervrees': om dit punt te staven verwijs je naar twee tussenkomsten die de geest van jouw redeneringen volgen, maar zet je in je post geen argumentatie op poten. Nogmaals, het is geen 'koudwatervrees' het is een duidelijke afwijzing op sociaal-economische gronden met een duidelijk (genereus en sociaal) maatschappelijk project in het achterhoofd.

7bis. Die Kris Peeters was in een vorig leven trouwens voorzitter van een Vlaamse werkgeversorganisatie met een duidelijke asociale sociaal-economische agenda. Kom hem hier dus niet opvoeren als een neutrale entiteit ('onze minister-president').
Trouwens wederom een illustratie van de symbiose tussen beide (Vlaams en ultraliberaal) politieke verhalen.

8. To welke point was dat allemaal?

veel beblaat weinig wol

Vermoeiend hoor, dit debat. Ik heb de indruk dat het een dovemansgesprek aan het worden is. Zal toch maar (voor de laatste keer) proberen in te gaan op uw warrig discours, dat doorspekt is met hoogdravende maar holle frasen.
Uw pedant en denigrerend toontje kan ik niet echt smaken, maar dit geheel terzijde.
Je stelt dat CD&V en VLD Vlaamsgezinde standpunten innemen om hun economisch programma te verhullen. Alweer een intentieproces, dat nergens op gebaseerd is.
Het zwakke punt in heel je betoog is dat je premissen verkeerd zijn (volgens mij althans).
U stelt dat staatshervorming afbraak van de SZ zou inhouden. Wat nu op til staat is een staatshervorming waarbij de SZ onaangeroerd blijft.
U stelt dat regionalisering afbouw van de solidariteit, want liberalisering zou betekenen. Alsof je geen liberaal beleid kan voeren in een federaal systeem.
Over solidariteit gesproken, waarom wordt die niet op Europees vlak geregeld, ipv binnen een eng nationaal kader. Ik wil gerust solidair zijn met om het ven welke zwakkere Europese regio. Als daar belastingverhoging tegenover staat, why not?
Ik maak helemaal geen gelijkstelling van solidariteit en Belgicisme, u doet dat. ik klaag dit goedkoop truukje aan door het zich toeëigenen van het concept solidariteit te bekritiseren. Beter lezen Natan.
Een crypto-ultaliberaal is iemand die veinst geen ultraliberaal te zijn maar dit au fond wel is. Een ultra-liberaal dus, uw woordspelletjes ten spijt.
Als ik verwijs naar andere bronnen om een stelling te staven, één van die bronnen 3 cm hogerop staat en de andere bron 2 luttele muisklikken verwijderd is, dan hoef ik toch niet het warm water her uit te vinden om mijn punt over 'koudwatervrees' te duiden?
Uw puntje 6tris vind ik getuigen van een verregaande onverdraagzaamheid. Volgens mij meen je dit ook nog.
Kris Peeters is onze mininster-president. Punt. Dat Kris peeters een 'entiteit' zou zijn, is nieuw voor mij. De Nederlandse taal is me iets te lief om haar te verkrachten. Heb ik trouwens gezegd dat KP neutraal zou zijn? En wat dan nog als die liberaal zou denken? Kan hij dan soms geen zinnige dingen zeggen?
Hier laat ik het bij. Ik stel trouwens voor dat we hier afronden. Met beleefde groet.

toch een antwoord

Beste Gert,

We gaan toch niet afronden, gewoon omdat jij een beetje 'moe' wordt.

Mijn posts zijn verbaal wat offensief, net zoals die van jou of de andere posters waar je het mee eens lijkt te zijn (vlaamsch --> vlaams; verwijten van 1 zin naar reddesolidariteit...).

Klagen over de stijl of toon en komen vertellen dat de ander warrig of hol argumenteert, vind ik dan weer een goedkope manier om de discussie uit de weg te gaan. Los daarvan heb ik er inderdaad ervoor gekozen te laten voelen dat ik niet hoog oploop met de manier waarop ondermeer jij hier discussieert. In de hoop inhoud los te koteren. Mea culpa, misschien is dat inderdaad niet de manier.

Dat we een dovemans gesprek voeren kan. Het is mogelijk dat we het zo oneens zijn dat er weinig toenadering volgt. Dan is dat zo. Maar ook daar beklaag je je over iets waar je zelf aan meewerkt

Verder kan het zijn dat je dit debat vermoeiend vindt, maar wat wil je? Gewoon over de hele lijn zomaar gelijk krijgen?

Ondertussen ben je op geen enkele manier ingegaan op de kritieke punten waar ik je uitdaag het inhoudelijk debat te voeren:

1. De politieke aard van economische herschaling, in mijn ogen neoliberaal. Jouw tegen werping was 'nietes', ik repliceerde 'welles', stelde een meningsverschil vast en verweest naar een stevige analyse van de Vooruitgroep. In je laatste post fiets je gewoon van dit punt weg.

Volgens jou gaat het over 'koudwatervrees', maar wat is dat? Het woord suggereert dat iedereen die kritiek heeft, daar eigenlijk geen recht op heeft een fundamenteel andere mening. Hoe je het ook draait of keert, je bent verplicht zelf die mening af te werpen en mee in bad te stappen. Is dat op een intellectueel eerlijke manier een inhoudelijke discussie aangaan?

2. De stelling is dat tijdens de jaren tachtig en negentig de twee grootste rechtse politieke partijen in Vlaanderen programmatonisch steeds Vlaamser geworden zijn, maar steeds in koppeling met ook een verrechtsing van hun economisch programma (zie burgermanifesten en economische input van bvb De Grauwe of Van Rompuy).
De Vlaamse gedachte is altijd manifest op de voorgrond, maar dient volgens deze analyse in de eerste plaats als kapstok voor sociaaleconomische maatregelen.
Met als toevoeging dat het illustratief is dat de voorzitter van een werkgeversorganisatie die al decennia heel duidelijk die koppeling maakt (vlaams --> econ. rechts) een belangrijk politiek figuur wordt (dat was vroeger nooit gebeurd). Wanneer ik stel dat iemand als Peeters niet zomaar neutraal is (en dus door jou niet zomaar als neutrale commentator kan aangehaald worden), pak je me weer op mijn taalgebruik ('entiteit') zonder naar inhoud te antwoorden.

3. De Vlaamse beweging is inderdaad geen monoliet, maar ik stel dat wie vandaag de Vlaamse trom roert en vandaag meegaat in de retoriek die zowel Vlaams Kartel als VB en LDD voeren (plus meer en meer progressieven) over 'de Walen' en 'de Belgicisten' etc, etc... zich willens nillens opstelt als objectieve bondgenoot van die mensen. Wie meegaat dreigt meer Vlaanderen te krijgen, maar het daaraan gekoppelde sociaaleconomische programma ook te zullen slikken. Of dat nu bewust is, of onbewust... Ik zeg alleen dat de discussie ook vanuit die invalshoek moet gevoerd worden en dat iedereen zich de vraag moet stellen of dat wenselijk is.

Wat mij het meest frappeert is uw gebruik van de dooddoener 'intentieproces'.

Politiek is bij uitstek het terrein waar mensen intenties in maatschappelijke realiteit trachten om te zetten. Wie over politiek discussieert gaat dus op zoek naar de intenties van de betrokken partijen en toetst die af aan de consequenties. Dat is wat je zelf doet als je reddesolidariteit Belgicistisch noemt. Vandaar dat ik aanvankelijk niet verweet een intentieproces te maken van Vermeersch (en medestanders), maar een zwakke politieke analyse aan te houden.

Wat je in feite doet door altijd maar te zwaaien met 'intentieprocessen' is het inhoudelijk debat doodmaken in naam van een zeker fatsoen ofzo. Ik wil daar niet aan toegeven.

beleefde groet,
natan