Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het antiterrorisme onder de loep

Het antiterrorisme onder de loep

Wie het huidige nummer van het Belgische weekblad Le Journal du Mardi op de kop kan tikken (je hebt daarvoor dank zij de zomervakantie wat extra tijd: het volgende nummer verschijnt pas op 5 augustus), vindt daarin een uitvoerig artikel van Manuel Abramowicz: "L'antiterrorisme contre la démocratie?" (lees introductie).

"Zou het antiterrorisme gevaarlijker zijn dan het terrorisme zelf?," vraagt de auteur zich af. Een maand na de feiten blikt hij terug op de zwaar gemediatiseerde "ex-CCC"-affaire. U weet wel: de arrestatie van vijf leden van twee ultralinkse organisaties, Secours Rouge en het Bloc Marxiste-Léniniste (waaronder in feite slechts één 'echte' ex-CCC'er: Bertrand Sassoye). Na de vraag of hun arrestatie - en de gewelddadige wijze waarop die gebeurde - gerechtvaardigd was ("neen," stelt Abramowicz vast, "les indices contre eux sont extrêmement maigres") en de meer algemene vraag of er vandaag de dag in België überhaupt sprake is van een (zelfs minimale) terroristische dreiging uit ultralinkse hoek ("neen," zegt Abramowicz, overigens een erkend expert ter zake, "la plupart de ses théoriciens jugent la période actuelle comme non révolutionnaire. Les potentiels guérilléros urbains ne passeront donc pas à l'acte de nos jours") komt de rol van de media in deze mise-en-scène aan de beurt.

('Mise-en-scène' omdat deze affaire deel uitmaakt van "une stratégie parfaitement calculée visant à démontrer que le terrorisme menace toujours notre démocratie, que la lutte contre ce phénomène criminogène est efficace et que dès lors la loi antiterroriste est plus que jamais justifiée," aldus Ambramowicz. Want dat is natuurlijk wat meespeelt op de achtergrond van deze affaire: de Belgische antiterrorismewet van 19 december 2003 en de rol van het federaal parket, die steeds meer onder vuur liggen (kijk bijvoorbeeld maar naar de lijst van ondertekenaars van de petitie waartoe deze episode van de Belgische "war on terror" aanleiding gaf, of naar het standpunt van de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies)).

Volgzame media
De media maakten in deze affaire niet zo'n beste beurt. "Dès le lendemain des arrestations (...) l'ensemble des organes de presse est tombé dans le panneau en agitant le spectre du retour des redoutables CCC," stelt Abramowicz, die een aantal alarmerende krantenkoppen uit die dagen citeert: het rode gevaar leek helemaal terug. (Een zelfdzame uitzondering vond je toen op deze eigenste site.) Pas na verloop van enige tijd - geconfronteerd met de ondraaglijke lichtheid van het dossier - wordt een deel van de journalisten (niet alle!) wat kritischer voor de informatie afkomstig van het parket. Het ontlokt aan professor Jean-Jacgues Jespers van de faculteit Communicatie van de ULB de opmerking dat "le suivisme, l'inculture et l'apolitisme effarant de certains journalistes a de quoi faire peur" (geciteerd door Abramowicz).

---------

Irak

Vorige week verscheen op de website van het internationaal vermaarde Le Monde diplomatique trouwens nog een interessant artikel over een andere uitwas van het antiterrorisme: de Belgische en Franse processen (en straffen) tegen een reeks leden van netwerken van 'vrijwilligers voor Irak' ("Dérives de l'antiterrorisme" van Jean-Claude Paye, socioloog waarvan u binnenkort op indymedia.be trouwens een interview mag verwachten.) “Dans un conflit dans lequel la Belgique et la France ne sont pas partie prenante, ces tribunaux se donnent la compétence de déterminer, parmi les forces en lutte, celles qui sont légitimes et celles qui sont criminelles,” constateert Paye, die eraan herinnert dat het allemaal begon met een... illegale aanvalsoorlog tegen Irak door de VS en haar bondgenoten. Volgens hem schrijven België en Frankrijk zich beetje bij beetje in in een nieuwe juridische wereldorde van Amerikaanse makelij (de Military Commission Act van 2006 introduceerde het concept 'illegale vijandelijke strijder', een vernieuwing met verregaande gevolgen).

-----------

Voor achtergrondinformatie over de Belgische antiterrorismewet van 2003, die in feite een vertaling is van een Europese kaderrichtlijn, lees bijvoorbeeld A quoi sert une loi antiterroriste? of het standpunt van o.m. de Belgische mensenrechtenliga's. Zie ook onze berichtgeving over het DHKP-C-proces.

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
11.07.2008