Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

KlimaatAxieKamp in Antwerpen

KlimaatAxieKamp in Antwerpen

Van zondag 10 tot zondag 17 augustus vindt het eerste Belgische KlimaatActieKamp plaats in Antwerpen. Milieuactivisten uit de vier windstreken zullen er samenkomen om rond de klimaatproblematiek te werken. Het wordt een combinatie van heel wat denken, maar toch vooral doen, van theorie en praktijk, van actie en reactie! Heb je nog wat ruimte in je agenda in deze periode en wil je graag jou steentje bijdragen of zou je gewoon heel graag deel uitmaken van deze eerste editie van een strijdbaar kamp dat zoekt naar échte alternatieven, dan kan dat. Eén eenvoudig e-mailtje volstaat!

Uitnodiging KlimaatAxieKamp!

Van zondag 10 tot zondag 17 augustus vindt het eerste Belgische KlimaatActieKamp plaats in Antwerpen. Milieuactivisten uit de vier windstreken zullen er samenkomen om rond de klimaatproblematiek te werken. Het wordt een combinatie van heel wat denken, maar toch vooral doen, van theorie en praktijk, van actie en reactie! Heb je nog wat ruimte in je agenda in deze periode en wil je graag jou steentje bijdragen of zou je gewoon heel graag deel uitmaken van deze eerste editie van een strijdbaar kamp dat zoekt naar échte alternatieven, dan kan dat. Eén eenvoudig e-mailtje volstaat!

cac @ riseup.net (verwijder de spaties!)

Activisten uit verschillende actiegroepen, organisaties en losse individuen hebben de voorbije maanden samengezeten om – naar het Britse voorbeeld – een klimaatactiekamp in België te kunnen organiseren. Het resultaat is een heuse actieweek geworden, die bol zal staan van actie. Naast de inhoudelijke workshops, waarin er zowel gesproken zal worden over de complexe aard van de problematiek en haar vele deelproblemen, als er gedebatteerd zal worden over oplossingen, ligt de nadruk vooral op actie. Gedurende de hele week zullen er zowel ludieke als directe acties voorbereid worden en ook effectief plaatsvinden in en om het Antwerpse.

Als centrale thema voor deze eerste editie werd “klimaat & mobiliteit” gekozen. Met de keuze voor een thematische aanpak, willen we een anders soms abstract thema als “klimaat” concreter invullen en zo ook meer zichtbaar maken. Deze keuze is ook deels ingegeven door de actualiteit. Meerbepaald door de prangende doch absurde realiteit waarmee de inwoners van Antwerpen momenteel geconfronteerd worden in de absurde discussie rond de Oosterweelverbinding. Ten behoeve van “Koning Economie”, wordt de Antwerpenaar een megalomaan prestigeproject door de strot geduwd dat onoverzienbare schadelijke gevolgen teweeg zal brengen voor zowel de inwoners van Antwerpen als voor wat nog rest van de plaatselijke natuur. Daarnaast zal een nieuwe weg over de stad het mobiliteitsprobleem niet oplossen. Een duurzame oplossing pakt immers de oorzaak aan, niet de oppervlakkige symptomen…

Daarnaast willen we op het kamp zowel aandacht hebben voor de sociale als de ecologische aspecten van de klimaatproblematiek. We geloven dan ook dat beide aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een streven naar een duurzame wereld, is dan ook een streven naar een wereld die goed is voor mens én planeet. Een dergelijk duurzame wereld is evenwel nog veraf…

Geloof je dus ook dat het intussen reeds vijf nà twaalf is? Maar dat we nog steeds kunnen werken aan een duurzamere wereld? Dat het dan alleen nu héél snel moet gebeuren? Kom dan ook naar het KlimaatAxieKamp!! Want wij zijn dezelfde mening toegedaan!

Vandaag kiezen wij resoluut voor actie. Actie voor de wereld van morgen. Omdat het morgen te laat kan zijn. Actie als een reactie op de laksheid van de andere betrokken actoren. Actie omdat loze woorden alleen geen enkel verschil kunnen maken in deze strijd die nochtans ons allen aanbelangt… Actie, want… “Sometimes action speaks louder than words!”

Kortom, het kamp wordt een unieke en bijzondere gelegenheid voor tal van activisten met heel verschillende achtergronden om te netwerken, van elkaar bij te leren en te experimenteren met oude en nieuwe technieken in de strijd tegen een economisch systeem dat haar uiterste houdbaarheidsdatum al lang heeft overschreden… Bij deze willen we dan ook een oproep doen aan iedereen die zich achter het idee van ons kamp kan scharen en die zich door onze plannen aangesproken voelt. Een oproep om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar om samen met ons dit kamp tot een nieuwe onvergetelijke mijlpaal in onze strijd voor een andere wereld te maken. We nodigen je dan ook graag uit ons aan ons kamp deel te nemen!

Praktisch!
Je wil ook graag je steentje bijdragen en hebt nog wel enkele dagen vrij? Dat kan! Iedereen met een hart voor het milieu, de mens of de wereld is van harte welkom om aan ons kamp deel te nemen. Je hoeft zelfs niet het volledige kamp te komen, maar inschrijven is om logistieke redenen wel verplicht! Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar cac @ riseup.net (verwijder de spaties!). Vermeld hierin zeker ook hoeveel dagen je wil komen en welke dagen dit zijn. Inschrijven kan tot en met 8 augustus. Na inschrijving ontvang je alle nodige verdere info over het kamp…

Er zal van alle deelnemersters ook gevraagd worden om een bijdrage te doen aan de vele kosten voor het kamp (locatie, actiemateriaal, driemaal eten per dag), maar er wordt door de organisatie naar gestreefd deze kosten zo laag mogelijk te houden om iedereen die wil de mogelijkheid te geven deel te nemen. Iemand die niet in deze kosten kan bijdragen, kan ons ook steeds contacteren. De strijd voor een leefbaar milieu en sociale rechtvaardigheid gaan in onze ogen immers hand in hand!

Tot in Antwerpen?!
Het Kampcollectief 2008

En gaan al deze lieve mensen

En gaan al deze lieve mensen die bezorgd zijn om het milieu nu braaf taxen betalen als ze later werk hebben om mee te werken aan een betere planeet?
Uw regering waakt over u! En green peace staat op de terrorisme lijst. DENK ZELF NA

Gaat er hier een oproep komen om massaal aankopen te doen bij lokale producenten van vooral bio producten en multinationals uit te sluiten???
Gaat iedereen hierna wegblijven uit de multinational supermarkten?

Of gaan de deelnemers de 'overheid' pushen om het op te lossen met hun aflaten die ze greting zullen storten in de grote gouden graal...

Manufacturing consent al gezien?

Op www.sprword.com

kan je deze verhelderende film vinden over het ontstaan van mythes als machtsmiddel van the ruling class. Het geloof was er een van, Zietgeist the movie legt het uit....

http://www.globalwarminghoax.com/news.php

MO; Aralmeer loopt terug vol.

En er zijn legio voorbeelden uit Al Gore zijn film die niet kloppen. Het verhaal van de gletsjers van de Kilimanjaro, die niet slinken door de opwarming maar door het kappen van vochtige bossen lager op de helling, is al door anderen genoemd.

Gore brengt prominent het drooggevallen Aralmeer in beeld, hoewel dat helemaal niet opgedroogd is door klimaatveranderingen maar door intensief gebruik van het water van de rivieren Amoe Darja en Syr Darja voor de irrigatie van de katoenvelden. Wel door mensenhand, maar niet door het klimaat.

En hij vertelt ook niet wat een expeditie van de National Geographic Society op de drooggevallen bodem van het Aralmeer vond: een mausoleum uit de Middeleeuwen. Want het meer is de laatste tienduizend jaar al drie keer eerder drooggevallen en weer opnieuw volgestroomd, door natuurlijke oorzaken.

Wie nauwkeurig alle elementen in zijn film ontleedt, ontdekt dat alle verschijnselen die niet door broeikasgassen verklaard kunnen worden óf zijn weggemoffeld óf zodanig zijn verdraaid dat je toch denkt dat het allemaal onze schuld is.

Mind Controle angstzaaierij.
Waar zijn de autos op andere brandstof?
Waar zijn de betaalbare zoneepanelen?

Climbing Kilimanjaro

I climbed Kilimanjaro in Feb '08. It was AMAZING! You can see and account and photographs on my blog page:

Kilimanjaro Account