Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Actie voor fietspaden aan Olympiadelaan - Antwerpen

Actie voor fietspaden aan Olympiadelaan - Antwerpen

In Antwerpen heeft de lokale afdeling van GROEN ! deze ochtend op het kruispunt ‘De Cromwelltank' (aan de VIIe Olympiadelaan – A12 – Jan de Voslei – Jan Van Rijswijcklaan) actie gevoerd voor het aanleggen van fietspaden. Dagelijks passeren hier 20.000 mensen, veelal fietsende scholieren, en deze wagen zich aan een heuze overlevingstocht wanneer ze het kruispunt betreden.

foto 1 web.JPG

Fietster gevangen in het verkeer, zonder fietspad.

Sven Geysemans van de lokale afdeling laat weten dat zowel de Fietsersbond als de drie plaatselijke scholen al lang vragende partij zijn voor de heraanleg van dit uiterst gevaarlijk kruispunt. De ondergrondse voorzieningen zijn enkel voor het doorgaande, gemotoriseerde verkeer bestemd. Ook de bovengrondse infrastructuur is uitsluitend op hen gericht. Fietspaden zijn afwezig.

Men wil dan ook volledige aandacht van Vlaams Minister van Openbare werken, Hilde Crevits, voor dit dossier dat al zeer lang verwaarloosd is. Vlaams Parlementslid van GROEN! Rudi Daems stelde reeds op 2 juni 2006 een aantal parlementaire vragen aan Kris Peeters, toenmalig Vlaams Minister van Openbare werken.

Minister Kris Peters gaf als antwoord dat de kortetermijnaanpassing van het kruispunt in volle voorbereiding is en dat het voorstel tot aanbesteding op dat moment de goedkeuringsprocedure doorliep. Het project ging begin september 2006 aanbesteed worden en de werken zouden dan eind 2006 starten. De volledige heraanleg van het kruispunt was nog niet voorzien op het goedgekeurde jaarprogramma 2006. Hij beloofde dat de fietser tussen Hoboken, Kiel en Wilrijk niet meer mee zal moeten fietsen met het gemotoriseerd verkeer, maar zoals de voetganger een eigen oversteekplaats naast het autoverkeer zal krijgen.

Maar… ook nu, september 2008, ligt het kruispunt er ongewijzigd, en even fietsonvriendelijk, bij. En ofschoon dit nog niet geklasseerd is als een dodelijk of ‘zwart’ kruispunt en dus geen prioriteit heeft, is het volgens de actievoerders niet wenselijk te wachten op het eerste slachtoffer.

Daarom vraagt GROEN! een volledige hertekening van dit fietsonvriendelijk kruispunt, waarbij de aandacht in eerste instantie moet uitgaan naar de veiligheid van voetgangers en fietsers. Voorts willen ze dat de minister in dialoog gaat met de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en een aantal verkeersdeskundigen om dit kruispunt (fiets)veiliger te maken. Veel werk voor de boeg voor Hilde Crevits. Hopelijk blijft het deze keer niet enkel bij beloftes.

foto 2 web.JPG

Actievoerdster.