Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV staakt tegen het herstructureringsplan van Belgacom

ACV staakt tegen het herstructureringsplan van Belgacom

BRUSSEL -- ACV-Transcom voert vandaag een 24-urenstaking bij Belgacom. De actie is gericht tegen de resultaten van de topconferentie over de organisatie van het werk die naast een eindeloopbaanproject ook een gedwongen vertrek of ontslag vooropstelt van een 500-tal werknemers.
Het plan wordt vandaag ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair Comite van Belgacom. Ben Coremans, algemeen sectorverantwoorderlijke telecom staat ons te woord.

DSCN0041.JPG

-- Wat houdt het vooropgestelde herstructureringsplan juist in?

¨Vandaag wordt in het Paritaire Comité een CAO voorgelegd die een eindeloopbaan traject aanbiedt voor oudere werknemers. Het is een afgebouwde tewerkstelling vanaf 55 jaar om op 58 jaar te stoppen. Maar tegelijkertijd vraagt Belgacom het gedwongen vertrek te aanvaarden van aanvankelijk een 550-tal mensen, vandaag blijken het er nog 350 te zijn. Er is gedwongen vertrek onder de vorm van disponibiliteit voor de statutairen en een collectief ontslag voor de contractuelen. Een 60-tal mensen vallen onder dat collectief ontslag.¨

-- Kan je even die disponibiliteitsregeling toelichten?

Dat houdt in dat statutaire werknemers van alle leeftijden, alle functies die op een poollijst staan naar huis gestuurd worden. De eerste twee jaar krijgen ze 75 procent van hun loon, het derde jaar 70 procent, het vierde jaar 60 procent enz met een absoluut minimum van 1014 euro bruto per maand. Het gaat om een 290 mensen.

-- Het plan bestaat dus uit twee delen de eindeloopbaan regeling en de disponibiliteitsregeling.

Inderdaad ons protest is vooral gericht tegen het tweede luik: de disponibiliteitsregeling en het collectief ontslag van de contractuelen. Het is de eerste keer dat Belgacom er een collectief ontslag wil doordraaien. Belgacom presenteert het plan als een geheel. Met het eerste luik hebben we geen probleem, maar de prijs die ervoor gevraagd wordt is onaanvaardbaar voor ons.

-- Jullie staan hier vandaag als vakbond alleen?

"Ja, waarom de andere vakbonden hier niet staan, moet je aan de collega´s zelf vragen. Iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid aan de onderhandelingstafel. Wij zijn de enige vakbond die het plan verwerpen. Het plan wordt deze middag voorgelegd in het Paritair Comité en als de twee andere syndicale organisaties dit plan aanvaarden wat blijkbaar het vooruitzicht is, dan is er een vereiste tweederde meerderheid. Het plan wordt dan goedgekeurd en vanaf 1 januari uitgevoerd."

DSCN0046.JPG
DSCN0052.JPG

onbegrip

Ik begrijp de twee andere vakbonden niet als ze deze zware patronale aanval op het personeel aanvaarden.Op die manier zet men de deur wagenwijd open voor verdere zware sociale achteruitgang en brengt men ook andere patroons op dergelijke ideeën.

cao

Eigenaardige collectieve arbeidsovereenkomst die 450 mensen op straat zet,van cynisme gesproken .

onbegrijpelijk

Intussen is het plan er door,430 mensen buiten,en ik versta nog altijd de VSOA en De BBTK niet die dat samen met de directie goedgekeurd hebben. proficiat aan de LBC voor haar verweer .En Belgacom intussen maar superwinsten maken.

ACOD en ACVTRANSCOM en niet BBTK en LBC

Sorry voor het door elkaar halen van vakbondscentrales

ongewenste disponibiliteit wegens erkende medische ongeschikthei

Ik stel voor dat de heren van het syndicaat ongeacht hun kleur eens samenwerken en kijken wat ze kunnen doen voor de mensen die ongewild op disponibiliteit worden gezet en met een maandloon van 926,56 € netto verder moeten mee moeten leven tot ze zestig jaar zijn. Is dit wel wettelijk ? kan je zomaar iemand die statutair is en zijn financiele toekomst organiseert (leningen...)op een vast inkomen dit zomaar afnemen als die niets hebben misdaan en ze hun werk gedaan hebben zoals de rest van hun collega's ? Pure discriminatie noem ik dit pilootproject van belgacom. Hadden ze ons nu nog eens 1.041 € netto gegeven,dan was het sociaal gezien al iets beter aanvaardbaar geweest dan dat het nu is. Er blijven veel te veel vragen om ze hier in detail op te sommen,maar ik laat het hier niet bij en laat alles indien nodig op mijn eentje onderzoeken of dit alles wel kan en wettelijk mag.
Daarom vraag ik aan de syndicaten om al hun leden die op dit minimum bedrag terug vallen te contacteren,en ze de kans geven om met elkaar in contact te kunnen komen en samen iets ondernemen.Stop eens met altijd ja te knikken en doe er wat aan.Beurs of geen beurs we werken nog altijd als statutairen en dit wil zeggen dat wij ook nog altijd onze rechten hebben zoals al het andere overheidspersoneel!. Belgacom maakt jaarlijks nog altijd miljarden winst en dan laten ze enkele medewerkers die hieraan hebben meegewerkt ineens medisch ongeschikt verklaren en zetten ze die (in mijn geval na 26 jaar) zomaar aan de kant. Prettige kerst aan allen,dat de heren aandeelhouders alvast maar een kreeftje extra bestellen voor kerstavond, wij zullen er wel voor opdraaien.Steek de non proffit sectoren nog maar een centje toe,en zet de mensen maar op straat die in winstgevende bedrijven werken. Zo lossen we inderdaad de werkeloosheid op. Proficiat aan de heren ministers die dit hebben helpen realiseren.