Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

GGF legt rouwkrans neer aan Lappersfort + oproep aan Suez - Fabricom Gti

GGF legt rouwkrans neer aan Lappersfort + oproep aan Suez - Fabricom Gti

Stop de stad. Halt aan een nieuwe invasie van het Lappersfort ! Persbericht GGF & LPS 07.09.08 R.I.P. lappersfort weg

Zopas – de 5 voor 12 protestgedichtenwandeling – hebben het GGF www.ggf.be en de bosdichters http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php van de Lappersfort Poets Society de aangerichte ravage in het Lappersfort vastgesteld. Uit protest en als in memoriam legden we een rouwkrans voor de zonevreemde bossen aan de hoofdingang aan Ten Briele. De amputatie en de verminking zijn een schande, de pijn en het verdriet van de vrienden van het Lappersfortbos is groot. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wat echter wel nog kan gekeerd worden is de komende kapweek van hut bos. Geen bussenstelplaats maar kantoren, loodsen en parkings zou al te cynisch zijn. Wij willen dat absoluut vermijden. Geen tweede wounded wood !! Bomen zijn zuurstof voor het leven, absorberen C02 en fijn stof. Ze geven levenskracht en schoonheid aan het leven.

Wij danken alle boomactivisten van GroenFront! www.lappersfort.tk & alle sympatisanten als vrienden & vriendinnen van het Lappersfortbos. Ze lieten hun geliefde stilteplek niet in de steek in de voorbije doodstrijd en voerden actie in de bomen, aan Steenbrugge, aan de overkant van het kanaal, in de straten van Brugge. Ook de verontwaardigde blikken van toeschouwers & buurtbewoners waren een steun in de rug. We nodigen hen allen uit om er ook te zijn bij de komende kapweek van hut bos. Vanaf 26.09 kunnen de genadeloze Fabricom-bijlen vallen…

Brugse New Speak…

De ene keer vertelt de overheid ons dat er gekapt werd voor Bombardier. De andere keer voor een ontsluitingsweg voor een industrieterrein 3,5 ha. dat bos is. De werkelijkheid is dat men de speciaal voor het industrieterrein gebouwde dure Paolatunnel zal afsluiten voor het industrieel verkeer en alle vrachtwagens door Assebroek/Oostkamp zal laten razen. Alles zal zich klem rijden aan de nog steeds niet betere brug van Steenbrugge. Initieel vroeg Bombardier om binnen te komen langs de vaak erg lege Spoorwegstraat en buiten te gaan langs de Vaartdijkstraat. Wij konden daar mee leven en zouden een extra-fietsverbinding gelegd hebben in het Lappersfortdomein & de Ten Briele-omgeving enkel veilig plaatselijk verkeer gemaakt hebben voor de mensen die van en naar hun werk komen ( zie ons plan C ). Het is dus een conflict tussen 2 modellen van mobiliteit en een overheid die niet goed weet hoe ze moet omgaan met haar eigen nadenkende burgers en wakkere burgeressen. Een overheid die liever de oproerpolitie & de cavalerie op haar burgers afstuurt dan de gezamenlijke oplossingsgerichte dialoog te zoeken. Thuisindestad & advocacy planning is de nieuwe uitdaging voor de civil servants & politici van goede wil. Het gezond verstand stelt tevens dat je eerst de knelpunten aanpakt alvorens nieuwe wegen te leggen. De nieuwe kantoren en loodsen ( Suez-Fabricom Gti ) zouden werk geven aan een 200-tal mensen en worden verkocht op de vastgoedmarkt. Een vastgoedoperatie waarvoor het symbooldossier van de zonevreemde bossen moet sneuvelen. Werkgelegenheid in een regio die al haast geen werkers meer vindt door de krapte op de arbeidsmarkt, de zeer lage werkloosheidsgraad. Als het dan toch moet, dat men dan werk maakt van de 36,2 % leegstand op de reeds afgebakende industrieterreinen en kantoren. Vlaanderen heeft een achterstand van 9.000 ha bos & 10.000 ha is accuut zonevreemd. Om de 36 dagen kapt men in lapjes en stukjes 18ha bos. Ongeveer 1 voetbalveld per dag.

Poten & bijlen af van het Lappersfortbos.

De oorlog tegen de zonevreemde bossen moet een keer gestopt worden. In Brugge kan dat door de deal tussen de (vlaamse) overheid en Suez-Fabricom Gti te heronderhandelen. De afgeleverde bouwvergunning voor Suez-Fabricom Gti is 2 jaar geldig ( tot 01.09.2010 ) en dus vragen wij geduld om een oplossing uit dit conflict te vinden. Interne bronnen melden ons dat er nog openingen zijn. In de tijd van groen!e Minister Dua vormden wij met Fabricom één front voor de integrale aankoop. Sindsdien hebben wij altijd hun grondrechten gerespecteerd. Wij vragen hen geduld tot de afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge rond is. Misschien kunnen zij aan de Blauwe Toren of op overheidsleegstand bou-wen? Een duurzame grondenruil is veel beter dan een provocerende kap. Die kap zal er één te veel blijken. We vragen aan Suez-Fabricom Gti om geen stratego te spelen maar te kiezen voor het Fabricom Vredesbos. In Brugge is al 7 jaar een koude oorlog aan de gang tussen de Brugse overheid en de lokale bosbeweging. Er waren al 2 kleine veldslagen. Maar nu breekt misschien de bossenoorlog echt los. Hoeveel polities te paard, te water, te lucht en te land zal men deze keer nodig hebben. Zeven voetbalvelden zonevreemd bos kappen wordt een echte week van de boskap…Politici lijken meer en meer op weer-wolven. Vaak weet je niet meer in wiens dienst ze werken. Wij zijn bereid om een allerlaatste keer te geloven in hun goede wil en zullen daarom de volgende acties ondernemen.

Komende acties vol boskracht

* Onderzoek mogelijkheid om bouwvergunning aan te vechten bij raad van state * Bosvisitatie Marianne Thyssen GGF samen met VBV & BBL * Nieuwe dringen-de oproep aan de ministers Anciaux & Van Brempt van het Lappersfortbos-beschermcomité * activiteiten in www.weekvanhetbos.be ( open deurdagen oktober poëziebos en 5.10, later meer ) * Bezoek aan onze bosminister Hilde en aan Suez-Fabricom Gti * Overleg met het Brugse stadsbestuur * Initiatief voor de zonevreemde bossen van politici van goede wil * Bij de kapweek van hut bos geldt dezelfde oproep: kom geweldloos & vreedzaam naar Steenbrugge. Ook de vrienden van GroenFront! staan klaar samen met de anarchistische beweging. Wait and see…* Een week na de kap is er een vlaamse betoging * En nog veel meer…Meer info op 0486/737220 050/390957