Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vredesactie op het ESF in Malmö : "Verder uitbouwen van een netwerk van anti-militaristische actiegroepen"

Vredesactie op het ESF in Malmö : "Verder uitbouwen van een netwerk van anti-militaristische actiegroepen"

Waarom naar het ESF?

Sinds enkele jaren werken wij actief aan de uitbouw van een netwerk van anti-militaristische actiegroepen. Wij hadden al wel buitenlandse partners van bij de start van onze anti-kernwapencampagne in 1997, maar dit bleef toch beperkt. Dit merkten we vooral tijdens de Irak-oorlog in 2003. Wij voerden hier actie tegen de Amerikaanse oorlogstransporten vanuit Duitsland naar de haven van Antwerpen, maar we vonden toen geen Duitse partner waar we effectief iets mee konden doen. Er was via het ESF wel netwerking rond de grote betogingen, maar de groepen die bereid of in staat waren meer directe actie te voeren of actiegroepen rond militaire basissen hadden onderling weinig connecties. Wel bleek dat overal in Europa gelijkaardige acties plaatsvonden. De uitdaging is dus die groepen doen samenwerken en netwerken, zodat we meer gezamenlijke slagkracht krijgen en gezamenlijk actie kunnen voeren. Aan die weg zijn we al een tijdje aan het timmeren.

De NATO Game Over-actie in maart was op dat vlak een eerste succes. Groepen uit 17 Europese landen waren aanwezig en gebruikten actief de actie in hun eigen campagne, wat ook zichtbaar was in de Europese media. Deze samenwerking gaat verder uitgediept worden op het European Peace Action forum, dat nu een onderdeel van het ESF-gebeuren vormt.

Internationaal proberen we aan agenda-setting rond de NAVO te doen. De NAVO-top in Straatsburg en Kehl op 3-4 april 2009 wordt een belangrijk mobilisatiemoment. De NAVO viert dan niet enkel haar 60ste verjaardag, maar begint ook aan de herziening van haar Strategisch Concept. Dit document bevat de grote richtlijnen van de militaire strategie van de NAVO, zoals de nucleaire politiek. Deze herziening moet op de volgende top haar beslag krijgen in een nieuw Strategisch Concept. Dit betekent dat het komende jaar, met als startpunt de top in Straatsburg, beslissend is voor de NAVO-politiek van het komende decennium. Het is dan ook belangrijk dat overal in Europa de vredesbeweging probeert te wegen op die agenda.

De mobilisatie rond de top in Straatsburg lijkt alvast een impuls te geven bij Duitse en Franse groepen. Wij willen deze mobilisatie ondersteunen en helpen verder te internationaliseren. En ook ervoor zorgen dat de mobilisatie tegen deze top geen eenmalige gebeurtenis is, maar dat de acties blijven doorgaan. We hebben reeds intense contacten met vooral Duitse groepen, waar verder gebouwd wordt op de ervaringen rond de G8-top, en zijn al enkele malen naar Duitsland geweest voor overleg. Het ESF is de gelegenheid om dit verder internationaal in te bedden."

Onze uitdagingen en doelstellingen op het ESF

Netwerken doe je natuurlijk niet zomaar. Een conferentie waarop de deelnemers louter een paar analyses van het internationale gebeuren komen consumeren, gaat weinig internationale samenwerking tot stand brengen en het ESF is vaak in dit bedje ziek geweest. Om tot samenwerking te komen, heb je specifieke doelstellingen nodig. Voor ons zijn dat een aantal actiemomenten die we in internationaal verband gestalte willen geven. Zoals hierboven gezegd is de NAVO-top in Straatsburg daarbij een belangrijk moment. Maar de dynamiek naar die top willen we opbouwen met andere actiemomenten verspreid in Europese landen.

De eerste is de 'War starts from Europe'-actiedag, een Europese actiedag tegen militaire interventie-infrastructuur op 14/15 november (http://europeanpeaceaction.org/european-day-action-against-military-infr...). Dit is een eerste try-out om lokale acties in een gezamenlijke vorm te gieten en zo de Europese rol in de huidige oorlogen in Irak en Afghanistan zichtbaar te maken. Deze oorlogen zijn niet zomaar een ver-van-mijn-bed-show, maar beginnen vanop militaire basissen bij ons en moeten dan ook hier gestopt worden.

Op 21 maart 2009 organiseren wij een nieuwe NATO Game Over-actie in Brussel. Ditmaal gaan we niet internationaal mobiliseren (naar een actie reizen kost geld en tijd, en we geven er de voorkeur aan dat deze moeite voor de top van Straatsburg gedaan wordt), maar proberen we deze actie in te bedden in een internationale actiedag. Met Duitse groepen is hier reeds contact over. Op het ESF proberen we daar andere landen bij te betrekken.

Tenslotte is het voor ons belangrijk dat de acties niet stoppen met de top van Straatsburg. Het ESF is een goede plaats om reeds te overleggen hoe het verder gaat na de top en tot een internationaal gedragen agenda te komen.

Praktisch gaan we aanwezig zijn, als spreker of participant, in de workshops op het European Peace Action forum (http://europeanpeaceaction.org/programme-european-peace-action-forum). Ook spelen we een actieve rol in het No Bases-netwerk, een internationaal netwerk van actiegroepen tegen militaire basissen, en zullen we aanwezig zijn in het parallel lopende ESF 2008 Action Network.

Keltoum

Gepost door Keltoum
11.09.2008