Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vrije en open source software in de Filippijnen

Vrije en open source software in de Filippijnen

Afgelopen maandag werd in het Filippijnse parlement de aftrap gegeven voor de tweede Free and Open Source Software (FOSS) week. Het evenement wordt georganiseerd door Teddy Casino, volksvertegenwoordiger voor de progressieve partij Bayan Muna, ter ondersteuning van zijn wetsvoorstel om het gebruik en de ontwikkeling van FOSS in de Filippijnen te stimuleren, de zogenaamde FOSS Bill.

DSC_0169.JPG

Gratis, flexibel en toegesneden op ontwikkelaars, makkelijk integreerbaar en veilig. Dat zijn de argumenten waarmee Casino zijn wetsvoorstel probeert te verkopen. Volgens Casino is de tijd dat FOSS enkel toegankelijk was voor geeks en computer experten definitief voorbij en is er een groeiende vraag van ICT consumenten (van particulieren, over scholen en grote bedrijven tot overheidsadministraties) naar alternatieven voor de dure, logge en restrictieve producten van de software monopolies als Microsoft, Adobe en anderen.

Toch is er stevige oppositie tegen zijn wetsvoorstel en Teddy Casino verwacht dan ook een harde strijd in het parlement. In zijn wetsvoorstel maakt de volksvertegenwoordiger dan ook duidelijke keuzes. Zo stelt de tekst dat de overheid enkel gebruik mag maken van technologie die voldoet aan open standaarden en dat de overheid FOSS en FOSS oplossingen moet toepassen in alle ICT projecten. De tekst sluit echter het gebruik van 'proprietary' software niet uit in die gevallen waar geen volwaardig FOSS alternatief voorhanden is.

Casino legt er de nadruk op dat het een bewuste keuze was om deze clausules in de tekst op te nemen: "We konden twee wegen bewandelen: het mooi geplaveide pad van de 'vrije keuze', waar overheidsinstellingen vrij kunnen beslissen tussen FOSS en gesloten oplossingen, of het minder bewandelbare pad van een uitgesproken keuze voor FOSS. Voor ons was de keuze was snel gemaakt. Het pad van de vrije keuze zou de wet herleiden tot een promo brochure voor FOSS. Initiatieven en memoranda die het gebruik van FOSS promoten kunnen immers niet op tegen de grootschalige, miljoenenverslindende marketing machine van de software monopolies. Door prioriteit te geven aan het gebruik van FOSS oplossingen wordt de wet een bruikbaar instrument voor meer vrijheid en democratie in ICT."

Uit eigen ervaring weet ik dat de kennis in de Filippijnen omtrent FOSS erg beperkt is. De invoering van de wet zou dan ook een ware trendbreuk kunnen betekenen in de manier waarop de modale filipino tegen de softwareindustrie aankijkt. Teddy Casino formuleert het als volgt: "Het tijdperk van de dure softeware met restrictieve licenties is voorbij. We gaan naar een wereld waar de software zelf gratis is en waar gebruikers enkel betalen voor diensten die gepaard gaan met het ontwikkelen of wijzigen van de software."

"Onder het FOSS business model, verdienen bedrijven geen geld met het verkopen van kopieen van hun software maar door het ontwikkelen, op maat maken en onderhouden van de software voor specifieke gebruikers, die op hun beurt vrij zijn om de software aan te passen, te kopieren en de redistribueren"

De invoering van de wet zou dan ook het, in de Filippijnen, wijdverspreide probleem van software piraterij aanpakken. In een FOSS wereld is er immers geen aanleiding om illegale kopieen te verspreiden omdat iedereen vrij is de software te distribueren.

Verder ziet Casino ook brood in de groei in de ontwikkeling van de lokale software industrie onder impuls van FOSS, door de toenemende vraag naar oplossingen op maat van de klant.

Verhip, wat is er met de

Verhip, wat is er met de mooi allitererende titel 'FOSS in de Filippijnen' gebeurd?

Vergeten te vermelden: meer info met betrekking tot het onderwerp kan je vinden op onze weblog: http://www.alyado.info.