Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[ESF Malmö] - Sfeerverslag dag 2

[ESF Malmö] - Sfeerverslag dag 2

Na de openingsceremonie in Folketspark woensdagavond gaan op donderdagmorgen de workshops en seminaries van start. Men kan op donderdag en vrijdag kiezen uit meer dan 100 workshops en seminaries die telkens drie uur duren en verspreid zijn over heel Malmö.

bet deport volk.JPG
bet deportatie borden.JPG
bet deport Iran.JPG
bet deport spandoek wide.JPG

Het 'Action Netwerk' is. een netwerk van autonome groepen en radicale bewegingen. Zij organiseerden donderdag een actiedag rond migratie en deportaties. Om 7u30 was er een 'champagneontbijt' aan de Migration Office in Malmö. Daarna waren er speeches en een optocht.

donderag2.JPG
donderdag1.JPG

Ook enkele Belgische sociale bewegingen organiseerden een aantal seminaries en workshops. Donderdag was er een seminarie'Flexicurity', medegeorganiseerd door de Belgische vakbonden. Flexicurity verwijst naar de precaire situatie vooral dan voor jongeren en andere zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Deze is meer en meer één groot uitzendkantoor aan het worden. Werknemers moeten alsmaar flexibeler zijn op alle gebied en waar er alsmaar minder werkzekerheid geboden wordt (bv. het inzetten van werknemers enkel tijdens drukke momenten, 's morgens en 's avonds 2u werken, geen vaste contracten meer,...).

donderdag6.JPG
donderdag7.JPG
donderdag8.JPG

In Jesuspark verzorgde de Latijns-Amerikaanse gemeenschap allerlei standjes en workshops over Latijns-Amerikaanse thema's. Problemen werden aangekaart en er werd samen gezocht naar strategieën voor verandering. Tijdens deze workshops komen o.a. volgende thema's aan bod : duurzame landbouw in Brazillie, Venezuela en socialisme in de 21ste eeuw, vrouwenstrijd, verkiezingen in Bolivië, internationale handel, WTO en sociale rechten, klimaatverandering, situaties van de Mapuches in Chile, vrede in Columbia, voedselstrijd in Latijns-Amerika, ...

debat Imperial sprekers.JPG
debat Imperial volk.JPG

Op het ESF zijn er ook "Trade Seminars". Zo was er donderdagnamiddag in Ungdomenshus het seminarie "European Imperialism. The Role of the EU in destroying social and environmental rights globally", georganiseerd door verschillende handelsnetwerken en andere organisaties. In dit seminarie werd geschetst hoe Europese handel, defensie, hulp, energie, investeringen, veiligheid, migratiebeleid ontworpen zijn om de economie te dienen en bedrijfsbelangen. Tegenover dit neo-imperialisme is er groeiend protest. Netwerken en groeperingen in de Europese Unie en van het Zuiden discussieerden over de links tussen hun strijd en over strategieën om een groter verzet te kunnen bieden aan de destructieve EU-politiek.

spandoek EPA.JPG

Een spreekster die zeer veel indruk maakte was Dot Keet van de African Trade Network, die schetste hoe Afrika Europa ziet, wat het kolonialisme aangericht heeft, hoe we nu een nieuw kolonialisme kennen met nieuwe vormen van slavernij (economische). Ze heeft het verder over 'de vloek van de rijkdommen in Afrika', over de WHO een heel sterk instrument is om economieën te controleren door te pleiten voor totale liberalisering zodat investeerders vrije toegang hebben), het gevaar van de EPA's (European Partnership Agreements). Ze schetst hoe dit tegelijkertijd ook een groot effect heeft op Europa (door deze verregaande liberalisering wordt onze sociale zekerheid aangetast, is er meer privatisering,....).

mediacenter.JPG
medi.JPG

Op het ESF is er ook ruimte voor Open Spaces over allerlei thema's. MedinfoRadio.net bracht enkele vertegenwoordigers van het Marokkaanse Sociaal Forum samen met Italiaanse vertegenwoordig van Ngo COSPE om te kijken naar de mogelijkheden voor de oprichting van een Maghreb Social Forum. Beluister het verslag hier: http://medinforadio.net/

expo.JPG

In verschillende delen van de stad zijn er ook expo's en andere culturele events

Thanks from Greece, once more

Thanks for the nice correspondance from the ESF. Here you can find the article Translated in greek:
http://indy.gr/newswire/eyropaiko-k-foroym-2i-mera

Ελληνική μετάφραση στο
http://indy.gr/newswire/eyropaiko-k-foroym-2i-mera