Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Financiële crisis: overheid moet op duurzame wijze ingrijpen

[Opinie] Financiële crisis: overheid moet op duurzame wijze ingrijpen

LBC-NVK is tevreden dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt in de financiële crisis die ook de Belgische banksector treft. De cruciale verantwoordelijkheid van de Belgische regering mag zich echter niet beperken tot het in stelling brengen van financiële constructies die de Belgische banken door de crisis moeten loodsen.

De schijnbare veiligheid waar de Belgische banken dachten in te verkeren, blijkt een illusie. Hiermee wordt meteen geïllustreerd dat de controle van de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) absoluut onvoldoende is om een financiële crisis het hoofd te bieden.

Op Europees vlak ontbreekt bovendien elke vorm van controle op de financiële groepen. LBC-NVK en Uni-Europa-Finance zeggen sinds maanden dat er een financiële controle-instantie dient opgericht op Europees niveau die toezicht op de financiële groepen als bevoegdheid krijgt.

Meer transparantie en meer controle zijn twee onontbeerlijke instrumenten om de crisis te bestrijden en de veiligheid van het personeel en de spaarders te garanderen.

Sleutelen aan de wetgeving over financiële en economische informatie in de ondernemingsraden is ook een absolute must om onze personeelsvertegenwoordigers een klaar en helder beeld te geven over de reële risicopositie van hun onderneming.

Als er al zoiets bestaat als een Belgische en/of internationale banksector; dan blijkt ook vandaag dat concurrentie, zelfs in tijden van crisis, de bovenhand blijft halen op onderlinge solidariteit. Een bedroevende vaststelling maar uiteraard geen verrassende. Ook hier moet de politiek zowel in België als in Europa in overleg met werkgeversorganisaties en vakbonden een solidair platform afdwingen. Waar het financiële systeem faalt, moet de overheid op duurzame wijze ingrijpen ter bescherming van het personeel en de bevolking.

Als LBC-NVK volgen wij de gebeurtenissen op de voet en dringen we er bij de directies, via het overleg, voortdurend op aan dat de positie van het personeel gevrijwaard wordt. Wij houden u verder op de hoogte. Goeie moed en ook hier komen we wel doorheen.

Stefaan Decock is nationaal secretaris LBC-NVK voor de sector Financiën.