Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Oorlogsvluchtelingen Afghanistan en Irak krijgen geen bescherming in België!

[Opinie] Oorlogsvluchtelingen Afghanistan en Irak krijgen geen bescherming in België!

Een 100 tal asielzoekers reeds 47 dagen in hongerstaking. ( sinds 23 augustus 2008). De regering blijft volharden in de boosheid. De zo verwachtte circulaire kan hier geen oplossing voor bieden, wel het commissariaat voor de Vluchtelingen of de regering en het parlement.

In Evere, in de gebouwen aan het voetbalveld en sportcentrum G. De Lombaerdelaan nr 55, zijn nog steeds aselzoekers in hongerstaking. Zij zijn met een honderdtal, waaronder 14 gezinnen (vrouwen, mannen, kinderen) Afghaanse sikhs, met 16 kinderen tussen 2 maand en 16 jaar, en een 60-tal Afghaanse en Irakese mannen. Zij eisen allemaal hun basisrechten op, en België weigert hen subsidiaire bescherming. Als de grond van hun aanvraag niet kan ontkend worden, gaat men zich vastbijten op de details, op statistieken die niet altijd betrouwbaar zijn of op de vorm om zich van deze mensen te ontdoen. Dit is niet correct en het lijkt politieke onwil.

Wij zeggen NEEN!!! Stop!!! Een beetje menselijkheid!!!

Irak en Afghanistan zijn twee landen in oorlog waar onze Europese landen troepen naartoe sturen in naam van de bescherming van de lokale bevolking en van de wereldvrede.

Honderden mensen zijn Irak of Afghanistan ontvlucht, onder de kogels en de constante dreiging van de Taliban. Uiteindelijk zijn sommigen in België aangekomen. Ze hebben zich geïntegreerd, hebben de taal geleerd, zijn aan het werk om in hun levensonderhoud te voorzien.

Bij hen zijn er ook minderheden, zoals de Afghaanse sikhs en de Afghaanse hazara's. De meerderheid in hun land keert zich van hen af, en de Taliban bedreigen hen met de dood.

Nadat ze asiel hadden aangevraagd, wordt hen de subsidiaire bescherming geweigerd onder het voorwendsel dat de bommen niet vielen in hun straat maar in een nabijgelegen straat, of dat er niet genoeg doden waren per km² om als gevaarlijk te worden aanzien, of dat ze eerder al elders onderdak hadden gevonden.

Het gevolg van deze weigering is de clandestiniteit voor al deze mensen. De clandestiniteit is gevaarlijk voor de vluchtelingen en voor de Belgen. De clandestiniteit leidt tot miserie en ontsporingen.

Wij vragen dringend dat de mensen uit oorlogsgebieden bescherming zouden krijgen.

Het is toch nogal onbegrijpelijk dat mensen uit oorlogsgebieden hier in België geen bescherming krijgen. Erger nog, eerst sturen we onze F16 vliegtuigen en gaan we bombarderen en als er dan vluchtelingen komen dan geven we hen zelfs geen bescherming. In wat een irreëele wereld leven de politici toch?

In een opiniestuk in De Standaard van 18 september 2008 verdedigde de Commissaris Generaal Dirk Van Den Bulck zijn beleid. Zo schreef hij o.m.:

"....Ik beschouw het als de voornaamste missie van het CGVS om effectief bescherming te bieden aan al diegenen die bescherming nodig hebben, onafhankelijk van eventuele neveneffecten ...Maar het CGVS erkent niet zonder meer een status toe enkel en alleen omdat iemand stelt afkomstig te zijn uit een land waar er op dat ogenblik een oorlog of gewapend conflict aan de gang is. Voor elke asielzoeker wordt er immers nagegaan of hij of zij wel degelijk uit dat land afkomstig is, wat zijn of haar identiteit is, wat zijn of haar achtergrond is of welk risico men bij terugkeer loopt. Voor Afghanistan - net zoals voor Irak - vertrekt het CGVS vanuit de vaststelling dat er in dat land een gewapend conflict is en dat er voor het grootste gedeelte van het territorium wel degelijk een reëel risico bestaat om slachtoffer te worden van willekeurig geweld....."

Ondertussen zeggen alle waarnemers, reporters en bezoekers en zelfs de Verenigde Naties dat het elke dag onveiliger wordt in Afghanistan. ( zie enkele verslagen www.rechtopmigratie.be)

Langs de ene kant vindt ook de commissaris dat er "...voor het grootste gedeelte van het territorium wel degelijk een reëel risico bestaat om slachtoffer te worden van willekeurig geweld.." en langs de andere kant kregen slechts 15 % van de Afghaanse asielzoekers in België een positief antwoord. De anderen kunnen niet terug naar hun land omwille van het gevaar en de overheid kan ze ook niet terugsturen. De Afghanen zijn dan gedoemd om verder op straat in de illegaliteit te leven. Dat noemt men waarschijnlijk een humaan asielbeleid !

Binnen de huidige wet kan het commissariaat de asielzoekers uit oorlogsgebieden bescherming geven. Het is een kwestie van interpretatie en die moet ruim zijn; de Afghanen en Irakezen moeten bescherming krijgen.
Het parlement heeft een taak van controle en toezicht. We vragen daarom dat de parlementsleden dringend hun taak ter harte nemen en zorgen dat er een oplossing komt voor dit probleem. Dit kan bovendien niet opgelost worden met de eventuele circulair aangezien die niet gaat over subsidiaire bescherming.

De toestand is ernstig en dringend want het wordt 's nachts al zeer koud voor de hongerstakers. Hier kan er vlugger een ongeluk gebeuren. Hopelijk gaat iedereen niet jammeren dat ze hongerstaking toch niet zo'n goed middel vinden. Men kan zich deze keer ook niet verschuilen achter de drogreden "dat men achter de schermen moet onderhandelen voor de circulaire".
Alle vluchtelingen voor oorlogsgeweld moeten dringend subsidiaire bescherming krijgen.

Pol Van Camp
Woordvoerder "rechtopmigratie"