Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Opbrengst Belgische vliegtaks gaat niet naar ontwikkelingssamenwerking

Opbrengst Belgische vliegtaks gaat niet naar ontwikkelingssamenwerking

Om het gat in de begroting te helpen dichten komt er een taks op vliegtuigtickets die 132 miljoen euro moet opbrengen. Die taks lijkt erg veel op de Chirac-taks die enkele jaren geleden in ondermeer Frankrijk en Brazilië werd ingevoerd om geld in te zamelen voor ontwikkelingshulp. België weigerde toen een dergelijke taks in te voeren om de concurrentiepositie van de luchtvaartsector niet in gevaar te brengen.

Onder impuls van Frankrijk besloten een twaalftal landen in 2005 met de opbrengst van een vliegtaks een internationaal solidariteitsfonds voor de bestrijding van pandemieën te spijzen. Toen klonk het in Belgische regeringskringen nog dat een dergelijke taks de luchtvaartsector in gevaar kon brengen. “De Belgische regering geeft eindelijk de haalbaarheid en het nut van een dergelijke taks toe. Al dient de opbrengst niet om medicijnen tegen de grote pandemieën te financieren, maar wel voor de algemene begroting”, reageert het Franstalige 11.11.11-CNCD.

Volgens 11.11.11 ziet het er trouwens niet goed uit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De begroting voor 2009 ziet wel een verhoging 400 miljoen euro tot 0,6 % van het BNP, maar dan alleen via boekhoudkundige kunstgrepen en optimistische projecties, aldus 11.11.11. “De arme landen riskeren zo 'collaterale slachtoffers' te worden van de kredietcrisis, wanneer de begrotingscontroles van 2009 pijnlijke keuzes zullen vragen”, zegt 11.11.11. De Belgische regering had nochtans beloofd om vanaf 2010 eindelijk 0,7 % te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.