Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Met de politie en de deurwaarder aan de Carrefour in Oudergem...

Met de politie en de deurwaarder aan de Carrefour in Oudergem...

Tijdens de vakbondsactie van zaterdag aan de Carrefourwinkel in Oudergem werd een militant van de Franstalige christelijke bediendevakbond CNE opgepakt en twee uur vastgehouden door de politie. Bij het duw- en trekwerk dat er aan vooraf ging, sneuvelde ook een parlofoon.

ACWdeurwaarder.JPG

De vakbonden wilden de vestiging in Oudergem dicht houden om te protesteren tegen de loon- en arbeidsvoorwaarden in de nieuwe Carrefourwinkel van Brugge. Maar dit werd belet door de directie die er de politie en een deurwaarder bijhaalde.

Kristel Van Damme van de bediendevakbond LBC kreeg ter plaatse in de loop van de voormiddag van de deurwaarder het dwangbevel van de rechtbank van eerste aanleg om de vestiging in Oudergem open te houden.

De taak van een gerechtsdeurwaarder bij zo'n actie beperkt zich in principe tot het vaststellen van inbreuken: zijn er blokkades, welke voortuigen versperren de weg, hoeveel personen zijn er betrokken bij de actie, ..? De gerechtsdeurwaarder mag zich dus niet moeien in het conflict en zeker niet provocerend optreden.

De deurwaarder in Oudergem daarentegen... deed dit wel, hij berispte onder meer militanten die klanten vroegen om de winkel niet binnen te gaan. Sommige klanten gaven hieraan gevolg en keerden op hun stappen terug, de meesten namen het pamflet aan en gingen winkelen.

www.acwbrussel.blogspot.com

ACWdocu.JPG
ACWparlofoon.JPG
ACWpolitie.JPG
ACWpamfl.JPG
ACWHoof.JPG
ACWvlag.JPG