Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Obama ook change voor vrouwen?

Obama ook change voor vrouwen?

De regeringen Bush waren voor vrouwen zowel in de VS als daarbuiten geen goede zaak. De conservatieve houding van Bush wat anticonceptie en abortus betreft, zette volgens het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun lichaam en hun gezondheid wereldwijd op het spel.

De regeringen Bush promootten seksuele onthouding als de centrale boodschap van de seksuele voorlichting op school. Commissies en agentschappen in het leven geroepen om de belangen van vrouwen te verdedigen, werden gekortwiekt en conservatieven werden benoemd in commissies die zich bezig houden met reproductieve rechten.
Bush herinstalleerde de “Global Gag Rule” die verbiedt om met Amerikaanse middelen buitenlandse initiatieven te steunen die in hun familieplanning-programma’s ook steun en advies verlenen bij abortus. Bovendien reduceerde de VS om die reden hun steun aan het VN-bevolkingsfonds. Ook de wereldwijde strijd tegen HIV-AIDS leed onder de Amerikaanse politiek van de laatste jaren. Een vast percentage van de VS-steun voor voorlichtingsprogramma’s moest immers besteed worden aan onthouding terwijl alle onderzoeken uitwijzen dat dit niet werkt.

Waar het op reproductieve rechten aankomt, vormde de VS de afgelopen jaren samen met het Vaticaan en een aantal Arabische landen één conservatief front met nefaste gevolgen voor de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen lichaam. Per jaar worden er wereldwijd gezien 19 miljoen onveilige abortussen uitgevoerd. 201 miljoen vrouwen zouden liever hun zwangerschap uitstellen of geen kinderen meer krijgen, maar hebben geen toegang tot anticonceptie (http://www.sensoa.be/internationaal.php)
De regeringen Bush weigeren tot op vandaag om het Internationaal Strafhof te erkennen. Daarmee wil Bush de Amerikaanse soldaten onttrekken aan de jurisdictie van dit hof. Het Internationaal Strafhof speelt evenwel een belangrijke rol in de bestraffing van de daders van seksueel oorlogsgeweld.

Met Obama aan zet hoopt het Vrouwen Overleg Komitee op een drastische koerswijziging van zowel het interne als internationale beleid dat het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun lichaam als uitgangspunt neemt. Baas over eigen buik en lijf is ook de inzet van de Vrouwendag van 11 november. Naast de lichaams- en seksualiteitsbeleving van vrouwen 40 jaar na mei ‘68 staat ook het vrijwaren van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in België en wereldwijd op de agenda.