Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hoe Fox de hele wereld voorloog en McCain als overwinnaar uitriep

Hoe Fox de hele wereld voorloog en McCain als overwinnaar uitriep

Fox media riep daags voor de verkiezingen McCain uit tot overwinnaar. Volgens haar opiniepeilingen op 3 november zou immers blijken dat Obama over de gans de lijn aan het verliezen was.
In 2000 (en wellicht ook 2004) hielp Fox media op die manier de verkiezingen stelen van de democraten. Deze keer waren er meer waarnemers, advocaten, media watchers, ... op stap dan ooit tevoren. Mensen trokken gewapend met video camera's naar de stembus om mogelijke malversaties vast te stellen, duizenden advocaten stonden paraat om inbreuken aan te vechten. En toch konden die van Fox (en anderen) het niet laten.

De media watchers van FAIR hebben gedurende de gehele verkiezingscampagne de Amerikaanse media op de rooster gelegd. Uren berichtgeving hebben ze doorgelicht, uitgeschreven en geanalyseerd. Dat zal de komende maanden zeker en vast nog heel wat boeiend materiaal opleveren.
Vandaag publiceerden ze al een tussentijds rapport over Fox media en de manier waarop ze daar opiniepeilingen misbruikten om kampanje te voeren tegen Obama. Fox staat er voor gekend aan te leunen bij de republikeinen, beter gezegd, het is de propaganda zender van rechter vleugel van die republikeinen.
De onderzoekers van Fair analyseren haarfijn hoe ze bij Fox de berichtgeving over opiniepeilingen gebruikten om McCain op 4 november tot overwinnaar uit te roepen.

op 27 okotober klinkt het als volgt:
"Let me put up on the screen the latest polls, because we've had a tightening in many of them. Likely voters, Gallup, it's a two-point race. Zogby, now four-point. AP, it's dead even. IDP, another close race. Obviously spread the wealth, socialism, Obama's welfare plan is not going over well with the American people."

En zo zou de volgens Fox media de kloof tussen Obama en McCain dag na dag gedicht worden. De Amerikanen zouden volgens Fox het socialisme van Obama immers niet lusten. En dan komt op 3 november, de dag voor de verkiezingen natuurlijk de ultieme opiniepeiling: McCain ligt voor op Obama en zal zeker de overwinnaar worden. Volgens Fox geven verschillenden opiniepeilingen aan dat McCain in de "batlegrounds" Colorado, Virginia, Florida, Missouri, North Carolina zeker en vast het pleit zou winnen.
Haast alle andere opiniepeilingen gaven andere voorspellingen en nu de uitslag +/- gekend is blijkt dat McCain wellicht enkel in Missouri zal binnenhalen (men is er nog steeds aan het tellen).
Aan de voorrand van de verkiezingen zijn ze er bij Fox van overtuigd dat:
"Well, I think, first of all, that the mistake of Senator Obama telling Joe the Plumber that he wanted to spread the wealth has clearly slowed down all the momentum for the Obama campaign, because it turns out most Americans are not very interested in having politicians decide to take their money out of their wallet and spread to it the politicians' friends. That may turn out, in retrospect, to have been the biggest single mistake of the campaign by Senator Obama."

De mensen van FAIR vragen dan ook om massaal naar FOX te schrijven en hen te vragen waarom de zender er niet in slaagde de kijkers accurate voorspellingen aan te rijken.
http://www.fair.org/index.php?page=3643

Wie trouwens dacht dat er geen malversaties zijn geweest bij de verkiezingen vergist zich schromelijk. Her en der duiken er rapporten en verslagen op van fraude, onrechtmatige uitsluiting, ....
Op "democracy in action" proberen ze een volledig overzicht te geven van alle malkversaties. Het voorlopige lijstje is onthutsend.
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=PNM%2FnAhylM8uNvv...