Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Aidspreventie dringend bijsturen!"

"Aidspreventie dringend bijsturen!"

De Holebifederatie maakt zich ernstig zorgen over de recente cijfers over HIV. De huidige aanpak leidt niet tot de verhoopte daling van het aantal besmettingen. De Holebifederatie dringt daarom aan op doorgedreven en doelgroepgerichte preventiecampagnes.

Het groeiend aantal hiv-infecties van mannen die seks hebben met mannen (MSM) baart de Holebifederatie bijzonder grote zorgen. De cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) geven een duidelijke groei aan van het aantal mannen die besmet raakten door homoseksuele contacten. België zit bovendien in de Europese Top 5 van het aantal besmettingen met hiv. In 2007 raakten 197 personen besmet via MSM. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder. De stijging laat zich het meest voelen in Vlaanderen en Brussel. Schrijnend is dat de Belgische cijfers van besmettingen via homo-en bisekseksuele contacten in 2007 die van de eerste waarnemingen in 1985 ver overstijgen.

Het antwoord van de overheid is volgens de Holebifederatie absoluut ontoereikend gebleken. De lopende campagnes bij MSM (Safe zones,testen op locatie in homohoreca, preventiemateriaal) houden de uitbreiding van de ziekte duidelijk niet tegen. Het bestaande Helpcenter in Antwerpen (dat instaat voor de medische en psychosociale begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving) geeft zelfs toe dat het de homoseksuele populatie niet voldoende bereikt. Het aangekondigde prevalentie-onderzoek komt rijkelijk laat, zeker als men vergelijkt met buurlanden waar dit soort onderzoek al jaren geleden gebeurde. Het goede nieuws is dat het er nu komt. De resultaten zullen belangrijk zijn om een effectiever en gerichter preventiebeleid te voeren.

De Holebifederatie pleit voor een snel en kordaat antwoord op deze crisis. Deze zal moeten komen van alle belangrijke spelers in het veld (waaronder de holebibeweging). Vooral De overheid moet haar (financiële) verantwoordelijkheid nemen. Preventie mag immers iets kosten. Internationaal groeit het besef dat de enige manier om de aidscrisis te bezweren bestaat uit een beleid dat op de doelgroepen gericht is. Het rapport van de WIV stelt dat het profiel van de aidsepidemie evolueert in de loop van de tijd en dat preventiecampagnes dienen aangepast te worden aan de meest getroffen populaties. Het WIV schrijft letterlijk: "De preventiecampagnes gericht op homo/biseksuele mannen zijn toe aan vernieuwing".

De gegevens voor de persbericht komen uit:
http://www.iph.fgov.be/pdf/jaarrapport_aids_2007.pdf