Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden en werkgevers sluiten duur interprofessioneel akkoord

Vakbonden en werkgevers sluiten duur interprofessioneel akkoord

BRUSSEL -- Het gebeurde al vaker dat de overheid het sociaal overleg moest smeren (lees: de werkgevers welwillend stemmen met lastenverlagingen). Maar deze keer moet de Belgische regering wel met heel veel geld over de brug komen om de kloof tussen werkgeversorganisaties en vakbonden te dichten.

Vakbonden en werkgevers kwamen er tijdens hun tweejaarlijks interprofessioneel aanvankelijk niet uit. Er moest een bemiddelaar aan te pas komen om het overleg weer vlot te trekken. Die bouwde samen met de onderhandelaars een “kaartenhuisje” - aldus de onderhandelaars – van maatregelen. Het compromis werd voorgelegd aan de regering die mocht beslissen of ze de voorgestelde maatregelen wou betalen. Na twee dagen van onderhandelen cirkelde er woensdagavond witte rook boven de Wetstraat. De regering neemt het loonakkoord op in haar herstelplan voor de Belgische economie.

Interprofessioneel akkoord

Aan werknemerszijde
- 100 miljoen euro voor versterking van de koopkracht van werknemers die tijdelijk werkloos worden (de vergoedingspercentages worden opgetrokken van 60 naar 70 % voor samenwonenden en 65 naar 75 % voor alleenstaanden of gezinshoofden)

- 135 miljoen euro voor een eenmalige korting op de electriciteitsfactuur van 30 euro

- 234,2 miljoen euro in 2009 en 541,4 miljoen euro in 2010 voor de welvaartaanpassing van de uitkeringen

- De vakbonden mogen in de sectoren overleggen over een toekenning van maximaal 125 euro in 2009 en 250 in 2010 in de vorm van maaltijdcheques, een verhoogde tussenkomst in het openbaar vervoer of een verhoging van het minimumloon.

Aan werkgeverszijde
- 183 miljoen euro in 2009 en 428 miljoen euro in 2010 voor de uitbreiding van de lastenverlagingen voor nacht- en ploegenarbeid

- 233 miljoen euro in 2009 en 590 miljoen euro in 2010 voor een algemene lastenverlaging

- 38 miljoen euro korting op de bedrijfsvoorheffing voor bedrijven die onderzoekers tewerkstellen

Herstelplan

- 400 miljoen euro om de facturen aan de overheid sneller te betalen
- 443,5 miljoen euro om liquiditeitsproblemen voor de bedrijven te vermijden

Er wordt ook nog 300 miljoen euro uitgetrokken voor btw-verlagingen in de bouwsector. En er worden versneld enkele investeringen uitgevoerd in enkele grote projecten.

In haar herstelplan schrijft de regering: “Belangrijk is dat naast de indexering, de baremieke verhogingen en deze maximale verhoging van 125 en later 250 euro geen enkele loonsverhoging wordt overeengekomen. Deze vorm van loonmatiging draagt er toe bij om de loonhandicap ten opzichte van het buitenland te verminderen en de werkgelegenheid te beschermen.” Om al die lastenverlagingen te betalen moet de overheid diep in de buidel tasten. Het tekort dreigt flink op te lopen. De regering-Leterme waarschuwt nu al voor pijnlijke besparingen in de toekomst. “In de jaren na 2013 maken we ook, met alle geledingen van de overheid de opgelopen achterstand in de schuldafbouw weer goed.”

Als je de maatregelen voor werkgevers en werknemers optelt, dan kom je op een totaal bedrag over twee jaar van iets meer dan 1 miljard euro dat naar de werknemers gaat en 2,3 miljard euro dat naar de werkgevers gaat. Bij het aandeel van de werknemers zit bovendien de enveloppe voor welvaartaanpassing dat eigenlijk de toepassing is van een reeds enige tijd afgedwongen mechanisme.

Consultatie
De vakbonden leggen het ontwerp van interprofessioneel akkoord de komende dagen en weken voor aan hun achterban. Nog voor de kerstvakantie moet bekend zijn of de achterban van de vakbonden zich achter het voorgestelde akkoord schaart.

U kan het herstelplan hier downloaden.

Aalmoes

Het enigste probleem van deze neoliberale logica waar de vakbondstop duidelijk mee in zit gevangen is dat als hun collega's in de omringende landen dezelfde locica hanteren (wat uiteraard het geval is) ze morgen even ver staan als vandaag en de werkgevers de volgende keer nog eens langs de kassa mogen passeren (wat de laatste IPA's uiteraard het geval is.) De reden waarom België met een loonhandicap zit (wat overigens voor discusie vatbaar is en zowieso een ideologische constructie is)heeft uiteraard niet zozeer te maken met het feit dat de lonen in ons land sneller stijgen dan de in ons omringende landen (want waarom daalt het aandeel van de lonen dan in ons BNP?) maar dat de lonen, met name in Duitsland in verhouding sneller dalen dan bij ons.

De werknemers krijgen een aalmoes in ruil en zullen dit in de toekomst 100% terugbetalen door toekomstige besparingsrondes om deze aalmoes terug te betalen. Denk maar aan Globaal plan, Generatiepact etc en etc....

Men moet het maar kunnen. De werkgevers en hun ideologie zijn verantwoordelijk voor deze crisis en raad eens wie er voor mag opdraaien? Dat sommigen dit een evenwichtig akkoord durven noemen vind ik maar vreemd.