Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Nepgeld moet banksector wakker schudden

Nepgeld moet banksector wakker schudden

BRUSSEL – Massaal 'N€P'-geld in omloop brengen. Dat is de bedoeling van de nieuwe campagne die Netwerk Vlaanderen dinsdagmiddag op het Muntplein lanceerde. N€P staat voor 'Nieuwe Echte Principiële' banken. Tegen de achtergrond van de economische crisis pleit Netwerk voor een radicale hervorming van het bankwezen.

1.jpg

Waarom deze actie?
Christophe Scheire: “Deze actie is een reactie op de financiele crisis en op de manier waarop de banken hun boekje te buiten zijn gegaan. Ze hebben ons geld verkeerd gebruikt.”

Jullie delen sjablonen uit waarmee de mensen 'N€P' kunnen schrijven op hun bankbiljetten?
“We roepen de mensen op om een signaal te geven aan de banksector. Om te zeggen dat we niet akkoord zijn met de manier waarop ons geld gebruikt wordt. Maar het is ook een signaal dat mensen aan elkaar geven. Bankbiljetten gaan constant van hand tot hand. Zo merken mensen dat ook anderen 'nep' op hun biljetten hebben gezet. Het is dus een lopende enquete.”

2.jpg

Wordt mijn biljet dan niet ongeldig?
“Het is inderdaad zo dat je een bankbiljet niet mag beschadigen, maar we hebben ons geïnformeerd bij de nationale bank: letters op bankbiljetten schrijven staat niet gelijk aan beschadigen. Het bankbiljet blijft dus geldig.”

Wat gebeurt er vandaag nog?
“Op dit moment zijn we net gestart. We delen sjablonen uit, maar de mensen kunnen ook onze enquête invullen. We laten hen zelf inkleuren hoe hun bank er zou moeten uitzien, en waar hun bank hun geld in moet investeren.”

Wat zijn jullie eisen?
“We willen dat er nieuwe banken komen, echte banken, principiële banken. Daar staat 'N€P' ook voor: Nieuw en Principieel bankieren. En dat is nodig. We geloven dat de samenleving échte banken nodig heeft, geen banken die casinospelletjes spelen en gevaarlijke investeringen doen en daarmee ons spaargeld in gevaar brengen. Wel banken die investeren in activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn.”

“Wij vinden dat de banken een belangrijke rol moeten spelen in de omschakeling naar een ecologische economie. Ze zouden op een voordelige manier initiatieven of bedrijven moeten financieren die deze omslag maken.”

Wat gaat er met die enquêtes gebeuren?
“In het voorjaar 2009 gaan we met de suggesties van de mensen een reeks politici aanspreken om te eisen dat dit soort 'Nieuwe Echte Principiële' (N€P) banken er komt.”

Alle info: www.nepbankieren.be

5.jpg
6.jpg
3.jpg
4.jpg
7.jpg
8.jpg

Politieke niet etische kwestie

Netwerk Vlaanderen geeft een verwarrend antwoord op de fundamentele crisis in het economisch systeem. De oplossing zit hem zogezegd in "ethische" banken. Hoe ethische banken een antwoord bieden op de wetmatige overproductie of op het feit dat in de vrije markt bij het sluiten van een deal enkel de belangen van de sluiters van een deal in rekening worden gebracht en de rest van mensheid niet is me niet duidelijk. Binnen dit systeem worden enkel diegenen die zichzelf verrijken beloond en blijven bestaan. Zolang er 1 bank is die de onethische investeringen aanneemt is er geen rem op de excessen van de kapitalistische logica.
De crisis is niet het gevolg van slechte ethiek maar wel van economische wetmatigheden in het kapitalistisch systeem. Enkel een alternatief zoals het socialisme kan ons dichter bij een oplossing voor de problemen van het kapitalisme brengen.

Volledig oneens met het

Volledig oneens met het vorige commentaar. Het probleem is het fiatgeld dat een gigantisch(!) financieel waterhoofd boven de reële economie heeft doen ontstaan ( kijk eens naar de ongelooflijke berg derivaten boven de werkelijke economie: http://www.marketoracle.co.uk/images/global_liquidity.gif ). We moeten terug naar een eerlijk financieel-monetair systeem met valuta gedekt door harde grondstoffen (zoals bvb. de goudstandaard van de 19de eeuw). Het is een fabeltje dat een goudstandaard oneerlijk en te rigide zou zijn voor een 'bloeiende' economie. Het model van Keynes waarvan we nu de laatste jaren meemaken was altijd al op ongebreidelde expansie gericht die rijken rijker maakten. De vrucht van de arbeid van ons kleine dwergen werd vernuftig afgekalft via het fiatgeldsysteem. Het principe is zeer eenvoudig: creëer elk jaar 10% nieuw geld (is ongeveer huidige geldgroei). Het resultaat is een volledig onzichtbare belasting om alles te doen verdampen zonder dat er iemand mort. Reken maar uit wat de oorspronkelijke 2500€ (mits correctie voor de rente) na 10 jaar nog waard is. De rijken kennen dit princiepe maar al te goed en steken hun rijkdom in reële waarde (land,immo,edelmetalen,kunst,productieapparaat....) of trekken aan de touwtjes van het banksysteem (alle grote families van het banksysteem: Rothschilds,enz..)

Staf, Land, Immo & Kunst

Staf, Land, Immo & Kunst zijn GEEN reele waarden ....
land & Immo zijn zelfs de oorzaak der kredietcrisis....

De waarde van "Kunst" is totaal fictief ... waarom wil iemand bvb 1 mijoen euro betalen voor een doek waar drie bollen een een lijn op staan ? Zeker niet voor de reeële waarde. Eerder affectieve waarde ... Of investeringswaarde (maar zoals U weet : what goes up must come down - and will come down)

reële waarde

Onder reële waarde versta ik alles wat waarde heeft onafhankelijk van een geldsysteem en dat de overgang naar een nieuw geldsysteem kan maken zonder zijn waarde te verliezen. Ook moest er morgen geen overheidsgeld meer bestaan zullen zaken met reële waarden omgeruild kunnen worden voor andere zaken met reëe waarde. De opgesomde activa vallen perfect onder deze definitie.
Land en immo kunnen gewoon niet de oorzaak van de kredietcrisis zijn. Het is de geldcreatie (geld=papiergeld + krediet) uit het luchtledige die de bubbels in bepaalde activa doet onstaan. Maar deze bubbels worden louter uitgedrukt in VALUTA én niet in reële waarde. Een huis zal dan ook nooit twee gelijkwaardige huizen kunnen waard worden. Het is een quasi constante waarde (=reëel). Een huis zal dan ook altijd kunnen omgeruild worden met andere zaken met reële waarde zoals land,grondstoffen,goud en jawel kunst.
Over smaken valt te twisten maar het staat buiten kijf dat grote kunst altijd al heel waardevol werd ingeschat door de groten en door overheden. Vervoert men een Da Vinci in plofkoffers? Moest Ijsland enkele werken als bevoorbeeld de Mona Lisa in zijn nationaal museum hebben hangen dan zou de financiële crisis daar niet lang geduurd hebben. Als er in onze ogen absurde bedragen worden betaald voor kunstwerken dan is dat ook weeral het gevolg van de geldcreatie. Alle digits die uit het niets worden gecreëerd -en door de worden worden geaccumuleerd- moeten ergens naartoe waar het generaties lang als waarde kan bewaard blijven. Of nog anders gezegd zijn zaken met reële waarde 'waarde-accumulators'.