Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Telefoon voor Gaza / Un coup de fil pour Gaza

Telefoon voor Gaza / Un coup de fil pour Gaza

Via verscheidene media worden mensen aangespoord om de bevolking in Gaza een hart onder de riem te steken.
Zowel vanuit Frankrijk als vanuit België draaien mensen willekeurig een telefoonnummer in Gaza om ginds een onbekende Palestijnse familie in het Arabisch of het Engels enkele bemoedigende woorden mee te geven. De getuigenissen zijn interessant. De gesprekken zijn van korte duur, maar zeer intens.

Sommige bellers doen hun uiterste best in het Arabisch, maar soms is het dialectaal verschil te groot om zich verstaanbaar te maken. Weer anderen proberen het in het Engels. Meestal verloopt het gesprek vlot en wordt het onverwacht telefoontje met veel emotie en dankbaarheid ontvangen.

Een beller gaf aan dat aan het einde van het gesprek ze plots in tranen uitbarstte en haar onbekende Palestijnse toehoorder eveneens hevig begon te huilen. Een andere beller vertelde het gesprek met een jonge vrouw wiens hele familie binnenshuis blijft. Enkel de vader verlaat het huis om eten te zoeken en wanneer hij vertrekt wordt er altijd uitgebreid afscheid van hem genomen, ze bereiden zich psychologisch voor dat hij niet heelhuids terugkomt. De jonge vrouw heeft gevraagd om nogmaals terug te bellen, omdat het haar deugd deed om met iemand van buitenaf te kunnen praten.

Voor sommigen lijkt deze actie een druppel op een hete plaat, maar door deze getuigenissen kan men er van uitgaan dat het een immense indruk achterlaat bij de Palestijnse families die het onverwachte telefoontje ontvangen.

[0097082 (28) + 5 willekeurige nummers / Gaza]

*********

Par le biais de divers médias, les gens sont encouragés de soutenir moralement la population de Gaza. De France, ainsi que de la Belgique, des personnes composent un numéro de téléphone à Gaza au hasard afin de transmettre des messages de soutien à une famille Palestinienne qu'ils ne connaissent pas. Les témoignages sont intéressants. Les conversations sont de courte durée, mais très intense.

Certains appelants font des efforts pour se faire entendre en arabe, mais parfois la différence du dialecte arabe est trop importante. D'autres essaient en anglais. Souvent la conversation se fait aisément et l'appel est reçu avec beaucoup d'émotions et de gratitude.

Une dame a indiqué qu'à la fin de la conversation elle avait éclaté en sanglots et que son correspondant inconnu palestinien a également commencé à pleurer intensément. Un autre appelant expliqua sa conversation avec une jeune femme dont la famille resta bloquée à la maison, seul le père quitta le foyer à la recherche de nourriture. Mais à chaque départ du père, ils feraient leurs adieux, car ils se préparaient psychologiquement qu'il ne reviendrait peut-être pas vivant. La jeune femme demanda de la rappeler à l'avenir, car cela lui avait fait du bien de parler à une personne externe.

Pour certains cette action paraît être qu'une goutte dans la mer, mais à en croire les témoignages, les appels laissent une impression profonde auprès des familles palestiniennes qui reçoivent cet appel inattendu.

[0097082 (28) + 5 numéros au hasard / Gaza]

Victoria

Gepost door Victoria
06.01.2009