Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Vrouwen voor Vrede” – Antwerps stadsbestuur beledigt betogers

“Vrouwen voor Vrede” – Antwerps stadsbestuur beledigt betogers

Zaterdag 18/01/09 manifesteerden een 400 vrouwen in Antwerpen uit solidariteit met het Palestijnse volk en de burgers van Gaza. Tot de manifestatie werd opgeroepen door VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims). Het werd tot aan de Suikerrui, nabij de Grote Markt, een stille tocht. Men hield halt en een delegatie ging naar het Stadhuis met de vraag dat een Schepen mee zou opstappen. De deuren van het Stadhuis bleven potdicht en in een zijstraatje stond een peleton agenten in gevecht uniform hen op te wachten. Een belediging voor de Moslimvrouwen en allen die opkomen voor een “Free Palestina”. Onlangs waren drie Schepenen wel aanwezig op een kleine zionistische samenscholing aan het Koning Albertpark, waar opgeroepen werd de moordenaars van het Israëlische leger te steunen. Het is duidelijk, dit Schepencollege steunt de Israëlische terroristen.

De manifestatie vertrok van het St.Jansplein. Opgemerkt was de aanwezigheid van het ABVV – Algemene Centrale, met haar spandoek vooraan de betoging. Verder de KAV (Katholieke Arbeiders Vrouwen), de Christelijke Mutualiteit, de PVDA. Plaatselijke verkozene van de PVDA, Groen! en onafhankelijke liepen mee. Het “middenveld” blonk opnieuw uit door haar afwezigheid.

De flikken waren zowel in burger als in uniform massaal ter plaatse, terwijl elders in de stad overvalwagens klaarstonden. Een flik zei me: “Dat gaat de stad veel kosten…”. De politie filmde en fotografeerde provocerend de betogers. Een overvalwagen met camera’s op het dak nam de hele tijd beelden op. Zowat alle deelnemende vrouwen zitten nu in de politie computer. Burgemeester P.Janssens eiste van de AEL een namenlijst van hun ordedienst. AEL was niet zo naïef te geloven dat Janssens die niet aan de veiligheidsdiensten zou doorspelen.

Het werd, zoals voorzien, een stille mars tot aan de Suikerui en de vergeefse tocht van een delegatie naar het Stadhuis. Toen de deelnemers de onbeschofte houding van het stadsbestuur vernamen, riepen meisjes en vrouwenstemmen de gekende slogans. “Hezbollah, Jihad, Hamas”!, “Israël terrorist !”, “Palestina vrij !”, “Vrede nu !”.

De Burgemeester was zo goed geweest deze vrouwenmanifestatie “door de stad” te laten trekken, nadat ze vorige keer in de woestijn gestuurd werden. Ook deze betoging werd naar verlaten buurten verwezen. P.Janssens heeft een merkwaardige opvatting over “de stad”. Vanaf de Suikerrui ging het langs de winderige, verlaten Scheldekaaien. “De stad”, haar bewoners en UNIZO (middenstanders) mogen niet weten dat er tegen Israël betoogd wordt door Moslimvrouwen en “Belgische Belgen”.

De ontbinding van de vlekkeloos verlopen ‘Vrouwen voor Vrede Mars” gebeurde aan de Bolivarplaats, aan het nieuwe Justitiepaleis. In toespraken werden alle vrouwen van de wereld opgeroepen het Palestijnse volk te steunen, de agressie in Gaza te verwerpen. Het was geen massa betoging, ze was indrukwekkend opdat VOEM bewees dat de Antwerpse Moslimvrouwen militant en moedig op straat durven komen. Men moet in Antwerpen stilaan moedig zijn om dat te doen, met een stadsbestuur dat tijdens een extra gemeenteraad over de AEL, alle discriminerende registers open trok. Freia Piryns (Groen!) stelde er voor een motie te stemmen tegen de oorlog in Gaza. Ze kreeg àlle fracties over zich heen. (“Extra Gemeenteraad over AEL en Gaza”).

De manifestanten gingen uiteen na een gebed. Vrouwen hadden hun kinderen meegebracht, die vooraan in de mars liepen. Pedagogisch correct. Zo leren kinderen van jongs af hun verantwoordelijkheid als burgers op te nemen. Trots, zoals hun moeders.