Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Theaterstudenten zijn solidair met sans-papiers

Theaterstudenten zijn solidair met sans-papiers

Deze week voeren de sans-papiers in België opnieuw actie voor regularisatie. Het proces sleept nu al jaren aan en heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Na de uitgesproken steun van Jan Decleir worden de sans-papiers worden nu ook ondersteund door de studenten van de theater- en filmscholen uit heel België.

Studenten van Rits, Conservatorium Gent, Herman Teirlinck Instituut, Conservatoire de Liège INSAS en St Lucas hebben een vergadering bijgewoond in Parking K. Hier leven ongeveer 150 mensen in barre omstandigheden. Zij hebben toestemming van de Rector van de VUB, om daar tot de 28ste januari te verblijven. De situatie is dus erg acuut.

De theaterstudenten hebben besloten hen te helpen bij de voorbereidingen voor de demonstratie van komende donderdag. Om 10.30 is de samenkomst gepland bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel (Koning Albert laan 8, nabij het Noordstation) De demonstranten zullen een stille exodus door Brussel houden met een tussenstop bij Minister Turtelboom. Sympathisanten worden uitgenodigd om lege valiezen en extra pantoffels mee te nemen. Ook bij een bezetting begin februari zullen verscheidene artistieke activiteiten door de studenten worden georganiseerd.

De regering heeft al verscheidene obscure beloftes aan de sans-papiers gedaan. Het is hoog tijd dat er eindelijk tot handelen wordt overgegaan. Hongerstakende sans-papiers werden eerder al geregulariseerd. Door een onderscheid te maken tussen hongerstakers en mensen met gelijkaardige dossiers die dat middel niet toepassen, geeft de overheid een duidelijk maar bedenkelijk signaal. Ze laat zich enkel tot regularisatie bewegen door extreme middelen, wie de dood riskeert mag Belg worden. De logica van dit beleid is onrechtvaardig. Mevrouw Turtelboom heeft de kans een nieuw beleid voor de sans-papiers in gang te steken. Een substantiëel gedeelte van de bevolking staat achter de sans-papiers.

De theaterstudenten van heel België willen dat de belabberde situatie van de sans-papiers onmiddelijk verbetert en dat zij geregulariseerd worden. Het Europese burgerschap is geen privilege voor welgestelde kosmopolieten maar moet beschikbaar worden voor iedereen die bereid is om te werken. Dat de sans-papiers hiertoe bereid zijn, is overduidelijk. Velen van hen werken al jaren onder barre omstandigheden tegen lage lonen. Deze situatie moet stoppen. De theaterstudenten zetten zich in om dat te bewerkstelligen door de demonstraties te ondersteunen en waar mogelijk de levensomstandigheden van de sans-papiers te verbeteren.