Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kritische cultuurjournalistiek op sterven na dood

Kritische cultuurjournalistiek op sterven na dood

De kritische cultuurjournalistiek dreigt één van de voornaamste slachtoffers te worden van de crisisgolf in de Vlaamse media. Cultuurjournalisten van verschillende media en persgroepen lanceren een petitie.

In de cultuurberichtgeving is er steeds minder plaats voor kritische beschouwing en achtergrondjournalistiek. Dat schrijven een twintigtal cultuurjournalisten in hun visietekst op de actiewebsite Pressformore.be. Spektakel (14,5 miljoen euro voor een werk van Damien Hirst!) en bekende namen (Bart De Pauw maakt een film!) verdringen diepgaande en kritische analyses. In kranten vind je nog wel aankondigingen, maar zelden recensies en kritische terugblikken. Die aankondigingen worden, aldus 'Press for more', “meestal gebracht op een neutrale, onkritische en vaak zelfs promotionele toon”.

De besparingsoperaties bij De Morgen en De Standaard dreigt dat allemaal nog wat erger te maken. Bij De Morgen treft de aangekondigde herstructurering onder meer de al fel uitgedunde cultuurredactie (het aantal cultuurmedewerkers halveerde op vier jaar tijd). Voortaan moeten de overblijvende vaste cultuurjournalisten de theaterberichtgeving opvolgen. De freelancers worden aan de kant geschoven. Die freelancers zagen tot 150 voorstellingen per jaar en bouwden zo heel wat expertise op. Expertise die ze nodig hebben om de marketingpraatjes van de cultuurindustrie te doorprikken.

De cultuurjournalisten komen niet meteen met eisen af, maar vragen lezers om via de petitie hun kranten onder druk te zetten. Zij menen dat kranten in hun eigen commerciële vlees snijden door kwalitatieve cultuurjournalistiek te verwaarlozen. In een tekst uit 2003 die hernomen wordt op pressformore.be wees oud-recensent Tom Rummens (ex-De Morgen) de commercialisering juist aan als de kern van het probleem. Hij had het over “de botsing van een omzeggens volledig gesubsidieerde kunstensector tegen een krantenbedrijf waarin de klap van de commerciële zweep van langsom harder aankomt”. Om daar iets aan te doen pleitte hij voor een niet-commerciële structuur waarin cultuurjournalisten scharrelkippen kunnen worden waar ze nu slechts legkippen zijn.

Meer info op www.pressformore.be

hoewel een sympathiek

hoewel een sympathiek intiatief, lijkt het me een naïeve dagdroom. voor een kritische cultuuranalyse lees je toch geen krant?! Hallo! De Standaard of DeMorgen hebben nog nooit dergelijk product geleverd - en het zal ook niet gebeuren.

anderzijds, moeten we niet hysterisch doen. De heren cultuurjournalisten voelen zich beknot in hun kritische meningsvorming door de Grote Media. Dat ze eens alternatieve media opzoeken! Dat ze eerst eens bewijzen hoe kritisch ze zelf zijn!

Tags