Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Lange Wapper (Oosterweel verbinding) : "De wereld is plat"

Lange Wapper (Oosterweel verbinding) : "De wereld is plat"

De berichtgeving over de Lange Wapper (Oosterweel verbinding) is weer een mooi staaltje van Flat Earth News (boek van onderzoeksjournalist Nick Davies)
Journalisten hebben de tijd niet meer om dossiers grondig op te volgen en zijn daarom steeds meer aangewezen op persberichten en berichten van de persagentschappen.

Even alles op een rijtje.
Rond de bouw van de brug / tunnel / viaduct (Oosterweelverbinding) in Antwerpen is er meer dan één meningsverschil. Om knopen te kunnen doorhakken bestelde de Vlaamse regering een onafhankelijk onderzoek dat alle voorliggende ontwerpen zou onderzoeken.
Uit dat onderzoek blijkt dat niet het voorstel van de BAM en de Vlaamse regering het beste is maar wel dat van de burgers die zich daartegen verzetten en daarom een alternatief ontwikkelden. Meer nog, de onderzoekers ontwikkelden een eigen voorstel omdat zelfs het best voorstel voor verbetering vatbaar bleek.

Deze ochtend kwam het onderzoeksbureau met zijn resultaten naar buiten. Eerst werd de regering op de hoogte gebracht, daarna de verschillende verenigingen die actief zijn rond dat dossier.

Minister Van Mechelen is een voorstander van de brug. Om welke reden dan ook wil hij al jaar en dag van geen wijken weten: de brug zal en moet er komen.
Toen de regering deze ochtend werd ingelicht over de resultaten van het onderzoek stuurde hij meteen een persbericht de wereld in met zijn versie van de feiten.
Dat persbericht is door heel wat media overgenomen als het standpunt van de Vlaamse regering met de boodschap: "Commissie kiest voor Lange Wapper"
Even later bleek echter dat Van Mechelen solo slim speelde en hij dus alles behalve het standpunt van de regering of commissie vertegenwoordigde. Het bleek zelf dat het onderzoek aantoonde dat de brug helemaal niet als beste project werd weerhouden door het onderzoek.

Dat alles leid tot wel zeer vreemde toestanden in onze media
Knack stuurde een nieuwsbrief rond met als titel: "Commissie kiest voor Lange Wapper" als je doorklikt kom je echter terecht op een artikel met de titel: "Onenigheid in Vlaamse regering over Oosterweeltracé" Grappig is dat de url nog de titel draagt ... .commissie-kiest-voor-oosterweeltrace/...

Op het de website van Het Laatste Nieuws kunnen we lezen: "Lange Wapper beste optie is voor Oosterweelverbinding". ALs je het artikel leest dan zie je dat men zich enkel en alleen baseert op je persbericht van Minister Van Mechelen.
Gelukkig werden er ook andere persberichten rondgestuurd en kwam ook Belga met een bericht, waardoor je op de website van Het Laatste Nieuws ook kan lezen Kris Peeters: "Studie Oosterweel rustig bekijken" of ook nog Janssens: "Rekening houden met nieuwe informatie Oosterweel"
En wie wil weten waar het met kwaliteiskrant De Morgen naatoe zal gaan krijgt vandaag een voorsmaakje op de website. Niet alleen nemen ze gewoon alle tegenstrijdige berichten over van Het Laatste Nieuws, ze doen er nog een schepje bovenop door op de voorpagina te titelenen : "Zonder Wapper betaalt Antwerpenaar maandloon tol"

In Terzake mocht minister Van Mechelen immers minutenlang zijn verhaal komen vertellen. Het nieuwsanker was duidelijk niet gewapend met voldoende dossierkennis om de minister van weerwoord te dienen. Zo kon Van Mechelen meerdere keren beweren dat bij het alternatief tracé de mensen die de Kennedy tunnel dagelijks gebruiken € 1100 per jaar zouden moeten betalen aan tol. Dat is gewoon een leugen daar in het alternatief plan enkel is voorzien dat vrachtwagens tol betalen via een automatisch systeem. Het plan van de Bam (en de minsiter) voorziet in tolfheffingen voor iedereen op de nieuwe brug. Het onderzoeksbureau stelt dan weer voor om iedereen overal tol te laten betalen. Dat is een discussie over financiering waar verschillende opties mogelijk zijn.
Belga verwerkte de uitspraken van Van Mechelen echter tot alweer een nieuw bericht dat op die manier alweer zijn weg vond naar de voorpagina's van de verschillende websites. Belga deed de moeite niet om het verhaal van Van Mechelen te toetsen en dus staat het verhaal ongenuanceerd en zonder tegenspraak op de voorpagina's van de verschillende websites.

Hoe langer hoe meer zien we dergelijke toestanden in de media, omdat journalisten gewoon niet meer de tijd krijgen om zich in een dossier in te werken en dus gewoon persberichten overnemen zonder ze te checken.

Lange Wapper

Wat een collectieve nachtmerrie die Lange Wapper!
Maar straks voorgoed verdwenen...

Heet van de Naald

SP.a voelt de bui al hangen in het dossier van de oosterweelverbinding. Ze proberen de schade nog te beperken met een volksraadpleging rond de kaaien als pleister op een houten been. Het BAM-tracé komt er ongetwijfeld daar de meerderheidspartijen de rangen en de ring sluiten en doen daarmee de SP.a de strop om de hals. Dit komt Bart de Wever goed uit daar hij meent dat elke positief punt voor de SP.a er ook één is voor de PS en dat past niet in zijn separatistische kraam.

Lange Wapper versus Grote Ring

De meeste mensen staren zich blind op het feit dat er een tweede noordelijke oeververbinding moet komen om het probleem op te lossen.
Moet je weten dat ten noorden van Antwerpen niemand woont, en bijkomende op- en afritten zijn er ook niet om waarschijnlijk dezelfde reden. Je doet er dus geen enkele inwoner van de stad een persoonlijk plezier mee. Het zou dus enkel een verbinding zijn voor mensen die de stad passeren, begrijpelijk dus dat de inwoners zelf zoiets niet leuk vinden. Het Noorden, daar zit enkel de haven, en dus ligt straks deze brug misschien wel in de weg om de haven aan te passen...
Met andere woorden: zo'n verbinding maakt dat het verkeer nog altijd eerst naar Antwerpen moet over de bestaande wegen om dan een optie te hebben via noord of zuid de stad rond te rijden. Dit is volgens mij een verkeerde manier om de files te bestrijden. Het ware beter dat er werk wordt gemaakt van de reeds decenia lang geplande grote ring rond de stad. Deze gronden liggen al decenia braak. Het zou eveneens de randgemeenten ontlasten van het sluipverkeer omdat het merendeel van het verkeer dat nu eerst helemaal via de toeloopfile naar de bestaande (kleine) ring daar dan rond moet kruipen om vervolgens via de afloopfile de stad te verlaten. Als de Grote Ring aangelegd zou worden betekent dat eveneens dat steden als Mortsel en Lier veel bereikbaarder worden en dat de Stad Antwerpen binnen de nieuwe gordel gelijk ook kan gaan denken aan de verdere stadsuitbreiding. Dit project vraagt (voorlopig) géén bijkomende brug of tunnel daar de verbinding over de Schelde via Temse veel gunstiger komt te liggen vanuit Gent. Er moet dan enkel een verbeterde (en voorziene) versie komen van de bestaande A12 door het derde baanvak tussen Boom en Wilrijk door te trekken. Volgens burgemeester Janssens van Antwerpen is het een typisch antwerpse manier van doen om aan iets te beginnen maar de zaken nooit af te werken (zo zei hij toch bij aanvang van de Leienwerken). Ik vind dat de burgemeester ook wat betreft de Grote Ring deze woorden zou mogen herhalen, voordat er alweer aan een nieuw project begonnen wordt.

Maak deze analyse:

Even nog iets toevoegen om over na te denken:
In vervlogen tijden toen er nog geen snelwegen waren moesten mensen via stad en dorp reizen. Dus je volgde de indicaties tot aan de kerk van de plaats en aan de kerk vond je dan weer wegwijzers om naar de volgende plaats te trekken.
Als het verkeer toenam, werden er rond de grotere steden ringwegen gelegd omdat men dan niet meer tot in het centrum zou moeten rijden om de weg te vervolgen.
Dat is dus de functie van een ringweg.
Welnu, door de stadsuitbreiding is de ring rond Antwerpen niet meer rond, maar IN de stadsrand komen te liggen.
Logische stap is dus om een grotere ring rond de stad te maken, en logisch is dus dat deze komt te liggen langs de zijde waarlangs het meeste verkeer wil passeren, en dat is dààr waar de mensen willen zijn.
In Antwerpen is dat de zijde van de rechter oever.
(de oorspronkelijke architect van de Kleine Ring had zélf ook niet voorzien in een compleet ronde ringweg, maar voorzag eerder dat op termijn een Grote Ring nodig zou zijn en daarom zijn deze gronden nog steeds braakliggend)
De gemeenten Ranst, Wijnegem, Wommelgem, Boechout, Edegem, Aartselaar en de stad Mortsel hebben al jaren teveel verkeer over hun straten dat de Kleine Ring tracht te omzeilen.
Het moet dus toch duidelijk zijn dat dààr de échte behoefte ligt.
Ik vraag me écht af wat een Oosterweelverbinding gaat bij brengen, en hoe je een Belg gaat overtuigen deze bovendien betalende verbinding te laten gebruiken...

han

Gepost door han
05.03.2009