Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jongeren vernieuwen Antwerpse Kaaien

Jongeren vernieuwen Antwerpse Kaaien

Op donderdag 5 maart namen een 24-tal leerlingen uit het 5e middelbaar van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen deel aan de “kaaigesprekken”. De jongeren mochten hun visie geven over hoe de Antwerpse Scheldekaaien er in de toekomst moeten uitzien. Uit de gesprekken worden de belangrijkste eisen gefilterd en bijgehouden.

Een gesprek met Piet Goemaere van de Antwerpse jeugdienst en enkele jongeren.

Zie je geen audiospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download audio (1.37 MB)

kaaigesprekken.jpg

Week van de Dialoog

De “kaaigesprekken” met Antwerpse jongeren kaderen in de “Week van de Dialoog”. Deze week startte op 2 maart en zorgt ervoor dat iedereen zijn mening kan geven over hoe de nieuwe Scheldekaaien eruit moeten gaan zien. Op verschillende plaatsen in de stad staan tafels waar Antwerpenaars met elkaar kunnen discuteren over de werkzaamheden.

Dagen Van de Kaaien

De rode draad tijdens de gesprekken is de band tussen de stad en het water. Vooral onderwerpen als mobiliteit, de waterkering en het erfgoed op de kaaien zullen behandeld worden. De resultaten van alle gesprekken worden voorgesteld tijdens “De Dagen Van de Kaaien” van 19 tot en met 21 maart.

Meer info op www.onzekaaien.be

© 2009 – StampMedia – Thomas De Ridder