Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden betogen voor inspraak in anti-crisisbeleid

Vakbonden betogen voor inspraak in anti-crisisbeleid

BRUSSEL -- Op de trappen van de Beurs was het maandagmorgen drummen. Ruim tweeduizend militanten van de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB eisen inspraak in de herstelplannen die de economie uit het slop moeten halen.

dscn0688 (Modified in GIMP Image Editor).jpg

De ergste crisis sinds de jaren '30 zaait onrust onder de werknemers. Dat was er ook aan te merken op de trappen van de Beurs. Er daagden dubbel zo veel mensen op als voorzien. “Bij veel mensen leeft er een gevoel van onmacht. De schrik zit er in”, zo verklaart ACV-voorzitter Luc Cortebeeck de hoge opkomst. Vooral delegaties uit bedrijven in moeilijkheden zoals Opel, Daf en Nyrstar lieten van zich horen. Er was ook een groep mensen zonder papieren uit de Begijnhofkerk.

“De werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de crisis, maar ze dreigen wel tweemaal te moeten betalen. De eerste keer als ze hun job verliezen en de tweede keer als ze de rekening gepresenteerd krijgen voor de hoog oplopende begrotingstekorten”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Volgens de vakbonden is het niet moeilijk om de echte verantwoordelijke van de crisis aan te wijzen. “Dit is geen accident de parcours, maar het failliet van het neoliberale systeem”, zegt Anne Demelenne van het ABVV. Dertig jaar deregulering, privatisering en commercialisering, zo vat Luc Cortebeeck dat systeem samen. "De beurs is niet langer een Temptation Island waar alles kan en mag," waarschuwde hij de speculanten.

Om de economie uit het slop te halen zijn er dringend maatregelen nodig en dat kunnen niet de recepten van het verleden zijn, vinden de vakbonden. “Het kapitalistisch systeem moet veranderen en daarbij willen we onze zeg hebben. De crisis kan een kantelmoment zijn om de solidariteit terug hoog op de agenda te krijgen”, aldus Rudy De Leeuw. De vakbonden leggen onder meer de invoering van de tobintaks en de afschaffing van het bankgeheim terug op tafel. In plaats van te besparen of te liberaliseren moet er juist geïnvesteerd worden in de non-profit en de openbare diensten.

De crisis dreigt wereldwijd 50 miljoen mensen werkloos te maken. In eigen land staan er bijna 60.000 banen op het spel. De vakbonden eisen dat de werkgevers alle alternatieven onderzoeken om ontslagen te vermijden. “Als het bestaande arsenaal versterkt wordt, kan er zelfs gekozen worden voor een tijdelijke arbeidsduurvermindering met loonbehoud”, zegt Rudy De Leeuw.

De vakbonden hebben al een lijstje met nieuwe afspraken in hun agenda staan. “Deze actie was zelfs in de eerste plaats een aanloop naar de volgende manifestaties, onder meer in Londen op 28 maart en in Brussel op 15 mei', zegt Bernard Noël, nationaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Op 28 maart trekken de vakbonden naar London voor de internationale betoging naar aanleiding van de G20. Luc Cortebeeck: “De vorige top van de G20 in Washington was een povere aanzet met weinig concrete resultaten. In London moeten de regeringen met voorstellen komen. Hoe willen ze het vrije marktsysteem - dat bewezen heeft dat het niet werkt – sociaal en ecologisch reguleren? Het wordt alvast uitkijken naar het eerste grote internationale optreden van president Obama.” Op 15 mei volgen er in Brussel en in andere Europese steden grote betogingen naar aanleiding van de crisis.

dscn0752 (Modified in GIMP Image Editor).jpg
leeuw.jpg
afstand.jpg
beurs.jpg
Alternativesocialiste.jpg
csc.jpg
fgtb.jpg
lesactionaires.jpg
lecapitalisme.jpg
dscn0663 (GIMP Image Editor (2)).jpg
thisemployee.jpg
totaal.jpg
sanspapiers.jpg
dscn0708 (Modified in GIMP Image Editor).jpg

"Dit is geen accident de

"Dit is geen accident de parcours, maar het failliet van het neoliberale systeem" stelt terecht Anne Demelenne van het ABVV. Het is evenwel niet voldoende om alleen het financiële syteem te corrigeren, ook het gehele industriële systeem op zich, dat in functie staat van het " pure winst-kapitalisme", is zo ziek als iets. Hoe, wat en waar geproduceerd wordt, wordt uitsluitend bepaald door winst-maximalisatie. Tewerkstelling is steeds de wortel ( door de vakbonden verdedigd ) om enerzijds de kosten te drukken en anderzijds regulering te vermijden. Nu de financiële crisis zich stilaan effectief laat gelden ( globale verarming ) staat het hele industriële complex onder zeer zware druk zodat ook van daaruit weinig kan verwacht worden. Dit samengaan is geen prettig vooruitzicht, noch voor de tewerkstelling, noch voor de voorzetting of uitbreiding van het sociale beleid. De bestaande industrie redden met(veel)belastingsgelden is geen oplossing. Een nieuwe industrie moet uit de grond gestampt worden, maar daar is tijd en geld voor nodig,die er wellicht niet meer is, tenzij.....

Betalingsbevel

Ik ben op zoek naar standpunten ivm met het betalingsbevel dat momenteel geruisloos door het parlement gejaagd wordt. Je kan info achterlaten op mijn blog onder het bericht
Betalingsbevel: Jacht op de armen geopend dank zij CD&V en VLD?
http://2bloggen.org/2009/03/11/betalingsbevel-jacht-op-de-armen-vrij-spe...