Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Raad van State verbiedt alsnog NSV-debat aan UGent

Raad van State verbiedt alsnog NSV-debat aan UGent

GENT -- Rector Paul Van Cauwenberge had eerder zijn weigering ingetrokken om een gepland debat van het NSV plaats te laten vinden in de gebouwen van de UGent. Op 27 februari had de auditeur bij de Raad van State geoordeeld dat die weigering ‘onvoldoende gemotiveerd’ was. De nationalistische studentenvereniging NSV kon dus toch een debat organiseren in een lokaal van de UGent. De universiteit Gent stuurde daarop een nieuwe brief naar de Raad van State. De argumenten die hierin werden aangehaald waren wel voldoende, want rector Van Cauwenberge kreeg gelijk. Het debat zal wél doorgaan, maar dus niet in een universiteitsgebouw.

ugent.bmp

Het Gentse NSV plande op 10 maart 2009 een debat over “vrije meningsuiting en censuur” aan de Universiteit Gent met o.a. Jean-Marie Dedecker (LDD), Gerolf Annemans (VB), Sarah Smeyers (N-VA) en Mohamed Ridouani (SLP). Op 16 februari 2009 ontving de NSV echter de weigering om een auditorium van de Universiteit Gent te gebruiken.

De rector verwees naar de rellen bij een vorige poging tot debat van de NSV op 7 oktober 2008. Het debat kon toen niet plaatsvinden wegens bezetting van de gebouwen van de Blandijn ( http://www.indymedia.be/nl/node/29828 ). Het NSV trok naar de Raad van State om deze beslissing aan te vechten. De auditeur bij de Raad van State oordeelde toen in zijn advies dat die weigering ‘onvoldoende gemotiveerd’ was, waardoor het rectoraat de weigering aanvankelijk introk.

Het NSV werd in 1976 opgericht door Edwin Truyens (1954), een destijds 21-jarige student rechten aan de universiteit UFSIA. Ook Vlaams Belang voorzitter Bruno Valkeniers (1955) behoort tot het allereerste NSV-presidium. Truyens en Valkeniers zijn studievrienden en samen actief in het Vormingsinstituut Wies Moens, dat Truyens na zijn vertrek uit het VB oprichtte. Valkeniers werd na een carrière als manager bij het maritiem bedrijf Hessenatie in oktober 2006 op de Antwerpse VB-lijst verkozen. Het NSV kreeg onder meer van Marc Spruyt van Blokwatch ook in het verleden veel kritiek omwille van haar sympathie voor het neonazisme en voor het systematisch verspreiden van haat en verdeeldheid.

Schande

Ik was erbij, die avond begin oktober aan de Blandijn. Ik vond het een schande dat het debat niet doorging. Als extreemlinksen -- hoeders der mensheid -- menen dat de democratie wordt aangetast omdat extreemrechts een debat wil organiseren in een universiteitsgebouw, dan is dat belachelijk. "Dankzij" de anarchisten & co heb zo'n debat niet kunnen meemaken. En nu opnieuw.
Ik vind mezelf, als student, oud en wijs genoeg om een wereldbeeld te vormen. Eén debatavond met extreemrechtse kopstukken zou me heus niet veranderd hebben in een racist.
Een gemiste kans... voor links.

Het nsv is niet zomaar een

Het nsv is niet zomaar een extreem-rechtse groep. Ze hebben al duidelijk laten zien dat het een fascistische (of solidaristisch, of hoe ze het ook noemen) groep zijn.
We weten allemaal wat het het fascisme inhoud, en we weten allemaal dat we dat nooit meer willen.
Daarom moeten we er alles aan doen om groepen als het nsv tegen te werken.
Nee, één debat veranderd je niet in een racist, maar als we toelaten dat fascistische groepen hun propaganda verspreiden en ongehinderd op straat kunnen komen, raad eens? Dan zullen die groepen groeien.
Daarom moest dat debat verhinderd worden, en moeten debatten en gelijk welke activiteit van het nsv in de toekomst verhinderd worden.