Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Tijdelijke werkloosheid voor bedienden enkel als er een eenheidsstatuut komt"

"Tijdelijke werkloosheid voor bedienden enkel als er een eenheidsstatuut komt"

BRUSSEL -- Voor het ACV kan het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid worden naar bedienden, maar dan moet de werkgevers zich wel bereid tonen om te komen tot een gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. “Je kan dat niet losrukken uit de discussie over het gehele statuut van arbeiders en bedienden”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

De discussie over het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden sleept al jaren aan. Het wordt wel eens het B-H-V van het sociaal overleg genoemd. Eén van die verschillen is dat arbeiders tijdelijk werkloos kunnen zijn wegens economische oorzaken. Voor bedienden bestaat dat systeem niet. Geconfronteerd met de diepe economische crisis willen de werkgevers het systeem van tijdelijke werkloosheid nu heel snel uitbreiden naar bedienden. Kan niet, zegt het ACV. “Er is geen oplossing mogelijk zonder een globaal evenwicht. In crisistijd is het verleidelijk om in paniek naar onvolledige oplossingen te grijpen, maar dit voorstel kan je niet losrukken uit het gehele statuut van arbeiders en bedienden. Als we dit dossier uit handen geven, komt er nooit een eengemaakt statuut”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

De laatste weken en maanden groeide de spanning rond het dossier. Het ACV doet nu een nieuwe zet in het schaakspel door zeven voorstellen te lanceren die de discriminaties tussen arbeiders en bedienden moeten wegwerken. De vijf eerste voorstellen over onder meer de proeftijd bij een aanwerving en de berekening van de jaarlijkse vakantie zijn niet zo controversieel. Het debat draait vooral rond de twee laatste dossiers: de tijdelijke werkloosheid en de opzegtermijnen bij ontslag. Voor arbeiders bedraagt de opzeg nu 35 tot 112 dagen. In sommige sectoren kan dat nog iets meer zijn. Voor bedienden geldt de regel: 3 maand opzeg per begonnen schrijf van vijf jaar. Het ACV stelt voor om daar één maand per begonnen dienstjaar van te maken. In die globale oplossing zou tijdelijke werkloosheid dan kunnen voor alle werknemers behalve dan de werknemers die werken in non-profitsectoren. Er zou ook meer controle moeten en meer inspraak voor de vakbonden. Werkgevers zouden er ook voor moeten zorgen dat tijdelijke werklozen hun netto-inkomen behouden.

Betekent dat dan dat er op korte termijn geen tijdelijke werkloosheid voor bedienden komt? Niet noodzakelijk, het ACV vraagt een “gezamenlijk oplossingskader”, maar “de invoering kan wel in de tijd gespreid worden”. “De politieke wil van alle partners zal nodig zijn om tot een oplossing te komen”, zegt Luc Cortebeeck. De ACV-voorzitter zei een reis naar de Filipijnen af, wat er op wijst dat dit een cruciale periode wordt voor het dossier. Cortebeeck stoort zich wel aan wat hij de “mediatieke en politieke vervuiling van het dossier noemt”. Cortebeeck: “Daardoor gaat iedereen er van uit dat tijdelijke werkloosheid sowieso een verbetering is voor bedienden. Dat is enkel zo als het alternatief ontslag is. Met tijdelijke werkloosheid moet heel voorzichtig worden omgesprongen.”

En wat als er geen toenadering mogelijk is? “Dan zullen arbeiders naar de rechtbank stappen om een einde te maken aan de discriminaties en dan zullen alle werknemers een bediendenstatuut krijgen”, aldus Cortebeeck.