Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anti-NSV betoging Leuven

Anti-NSV betoging Leuven

Op 26 maart 2009 vond de de jaarlijkse NSV-betoging plaats.Deze keer in het Leuvense.Het Nationalistische Studenten Verbond betoogde er onder de slogan: “Vlaams, sociaal en nationaal” Als reactie op het fascistische ideeëngedachtegoed vond er een tegenmanifestatie plaats onder de slogan:”Economische crisis, armoede,werkloosheid,...Fascisten hebben geen antwoord!”

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: AntiNSV.mp4  (43.8 MB)

Het NSV bekijkt het zo: :
“In tijden van materialisme en een geestelijke verloedering van de Europese mens, kiezen wij voor het behoud van onze etnoculturele Vlaamse identiteit. Hiermee stellen wij ons recht tegenover de marxistische internationalistische (en dus identiteitsloze) en liberale individualistische (en dus identiteitsloze) maatschappijvisie. Voor de NSV vormt de eigen identiteit, en het behoud daarvan, de basis van elke stabiele maatschappij. Volksnationalisme als leidraad bij het invullen van het Europa der Volkeren is dan ook de enige logische en rechtvaardige keuze.

Onze keuze is die voor een onafhankelijk Vlaanderen, in een zo nauw mogelijk samenwerkingsverband met Nederland, en in een sterk Europa der volkeren. Onze strijd is een Vlaamse strijd, want zonder identiteit is een mens niets. Onze strijd is een sociale strijd, omdat volksnationalisme meer is dan enkel “vlaggenvertoon”. Onze strijd is een nationale strijd, omdat enkel echt onafhankelijke staten kunnen handelen in het belang van het volk”.

Tot daar de zogenaamde “sociale “ fascisten,…

De betoging van het NSV telde ongeveer 400 mensen.

Naar traditie was er uiteraard ook een tegenmanifestatie om duidelijk te maken dat NSV en fascisme niet welkom zijn in Leuven.Hieraan namen tussen de 800 à 1000 mensen deel.
In het verleden toonde het NSV dat zij meermaals niet terugdeinzen om hun fascistisch ideeëngedachtegoed gewelddadig ‘over te brengen’.3 jaar geleden nog drongen in Leuven fascistische betogers het appartement binnen van iemand die een antifascistische slogan riep vanop zijn balkon, om daar de boel kort en klein te slaan.

De NSV is reeds jarenlang een kweekvijver voor kaders van het Vlaams Belang. Verschillende kopstukken startten hun politieke carrière bij de NSV, waar ze hun fascistische ideeën konden ontwikkelen en regelmatig in de praktijk omzetten. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er VB-parlementsleden op hun acties aanwezig zijn. De lijst van gewelddaden die de NSV op haar conto heeft staan is indrukwekkend, gaande van de jaarlijkse betoging die ze organiseren - en waarbij ze geweld tegen andersdenkenden, holebi’s en migranten niet schuwen - tot het aanvallen van linkse cafés en meetings toe.

Er werd opgeroepen tot een vreedzame tegenbetoging. De organisatoren wilden laten zien dat de overgrote meerderheid van de studenten de straten van Leuven niet aan de fascisten wil overlaten, maar daarmee wilden ze ook de hand reiken naar inwoners en werkenden in Leuven, die evenmin te winnen hebben bij de groei van extreem rechts.

Visie van de LSP, 1 van de organisatoren van de tegenmanifestatie:

”De groei van extreem rechts kan niet los worden gezien van het neoliberale beleid dat de traditionele partijen de laatste 30 jaar voerden. Door systematisch elke verworvenheid van de arbeidersklasse aan te vallen, zorgden ze ervoor dat hoe langer hoe meer mensen een afkeer van ‘de politiek’ kregen. Het onderwijs wordt net als andere diensten schaamteloos geprivatiseerd door zogenaamd ‘socialistische’ ministers. In een ijltempo wordt het hoger onderwijs omgevormd tot een eliteonderwijs waarin enkel de rijken nog kunnen studeren wat ze willen.

Omdat er echter geen alternatief is, is het gemakkelijk voor een extreem rechtse partij om op een populistische wijze deze stem van arbeiders naar zich toe te trekken. In de plaats van een oplossing voor de problemen aan te bieden, wijzen ze vooral de migranten aan als oorzaak voor de problemen. Dit leidt tot een verdeel-en-heers strategie, waarbij men bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. In plaats van sans papiers in staat te stellen een degelijk leven op te bouwen in België, stelt het VB (net als een heel deel van de regering trouwens) voor om hen gewoon terug op een vliegtuig naar hun land van herkomst te zetten. Dat velen daar een leven van honger en vervolging omwille van hun politieke ideeën wacht, kan hen niet schelen.

De huidige economische crisis toont het failliet van het neoliberale systeem aan. We zagen de afgelopen periode een dalende koopkracht, groeiende flexibiliteit en nu ook een golf van ontslagen. Het is duidelijk dat het VB hier geen oplossing voor biedt. Ze zijn tegen elke vorm van syndicale strijd en stellen dat wat goed is voor de patroon, ook goed is voor de werknemers (volgens hun aloude slogan “staken schaadt, werken baat”). Ze hebben geen antwoorden op de huidige crisis die verder gaan dan belastingverlagingen voor de bedrijven, en de kosten van de crisis op die manier afschuiven op de gewone bevolking.

Een oplossing voor de groei van extreem rechts kan enkel worden bekomen wanneer de oorzaken van deze groei worden aangepakt. Tot dan kunnen we natuurlijk niet op onze lauweren rusten en moeten we vermijden dat ze hun methode van intimidatie en geweld kunnen toepassen. Maar een echte oplossing kan enkel bestaan uit het wegnemen van sociale problemen als armoede, werkloosheid,... die een voedingsbodem vormen voor extreem rechts”.

De tegenmanifestatie verliep vreedzaam door de straten van Leuven.Politie was massaal aanwezig om links en rechts gescheiden te houden.

Na de tegenmanifestatie geraakten de gemoederen verhit doordat de stationsbuurt hermetisch was afgezet, om te beletten dat mensen naar de binnenstad zouden afzakken.De politie zette waterkanon in en chargeerde meerdere keren, en sloeg daarbij met momenten gretig in, op mensen die aan de zijkant stonden toe te kijken.

Vreemd genoeg werd een grote groep mensen door de charges wél gedwongen om zich richting binnenstad te begeven.Terugkeren naar de stationsbuurt was immers uitgesloten, de trein naar huis nemen was dus niet meer mogelijk.Videasten en fotografen die achter de politielijn stonden, werden kort daarop door een 2de politiepeloton hardhandig door de eerste linie van de politie geduwd en konden weinig anders dan beginnen rennen naar de groep mensen zo’n 200 meter verderop. Aangezien ook nog eens alle zijstraten waren afgesloten door politie met Friese ruiters ,kwamen hele groepen daardoor parallel met de Bondgenotenlaan automatisch,….op de Grote Markt uit.
Daar was het opnieuw koekenbak. De politie pakte daar enkele NSV’ers op.
1 jongen werd door NSV’ers in elkaar geslagen en belandde met een gebroken kaaksbeen in het ziekenhuis,…Aanleiding dat de fascisten op de jongen zijn beginnen timmeren,.. de jongen had een alternatief uiterlijk met dreadlocks en paste dus niet binnenin de “normen en waarden “ van het fascistische clubje,….

Ondertussen waren er ook al fascisten afgezakt naar het kraakpand “'t Gesoncken Skip” in de Vaartstraat en deze begonnen het pand aan te vallen.De schade aan het pand viel al een geluk al bij al mee.

1 antifascist werd hier helaas ook bijeengeslagen door de "sociale" fascisten.

De Grote Markt werd ondertussen hermetisch afgesloten, aangezien daar ook nog een heel deel NSV’ers verzamelen hadden geblazen in café De Blokhut.Een heleboel gewone studenten en cafébezoekers mochten hierdoor de Grote Markt niet meer op.En omgekeerd belette de politie het met momenten ook dat deze mensen er nog af mochten.

Leuven was donderdagavond en belegerde stad, bijna in “staat van beleg”.

Goed verslag, maar kleine

Goed verslag, maar kleine correctie: de fascisten zaten niet in café 'de blokhut', ze wouden het wel, maar de klanten en de barman van het café waren niet van plan die kaalkoppen binnen te laten.

Ok :-)

Bedankt voor de correctie :-)

Het was nogal verwarrend op de Grote Markt,...

Mij was verteld dat de fasco's wel degelijk binnen zaten in De Blokhut,...doordat ook heel de Grote Markt was afgezet was het me niet echt duidelijk wat er achter de verschillende politielinies gebeurde,...

het zijn altijd maar "de fascisten"

Zoals blijkt uit de eerste paragraaf van uw artikel, ging deze betoging van het NSV om Vlaamse onafhankelijkheid en de eigenheid van de Vlaming.
Wat wordt er in uw weerwoord allemaal bijgesleurd ? Fascistisch ideeëngoed, het Vlaams Belang, de economische crisis, de asielzoekers en sanspapiers, syndicale strijd ? Heeft er allemaal niets mee te maken.
De vrijheid van meningsuiting is wat telt hier, en daar heeft links geen alleenrecht op. Als een aantal studenten vinden dat Vlaanderen onafhankelijk moet zijn dan hebben ze het recht dit te verkondigen. Waren de actievoerders (o.a. Paul Goossens en Wilfried Martens) van "Leuven Vlaams" destijds ook fascistisch ?
Als een betoging van NSV 400 deelnemers telt en de tegenbetogers met 800, dan wil dat zeggen dat percentueel 33% (niet onaardig) van de Leuvense studenten het NSV en zijn standpunten steunt. Dit is waarschijnlijk onjuist : het gros van de studenten laat zowel links als rechts liggen om rechtdoor de kroeg in te duiken, en bij de tegenbetogers zullen zich heel wat linkse oproerkraaiers uit het hele (Vlaamse ?) land aangesloten hebben.
Een kraakpand dat aangevallen en beschadigd werd ? :-D Het werd toch niet in brand gestoken zoals die hamburgertenten een tijdje geleden...

Kotrtom, weer een staaltje links hol geschreeuw om niets. Steek uw energie toch eens in iets nuttigs, trouwens in wezen verschillen fascisme en communisme echt niet veel van elkaar.

(anti) nsv

Fascisten hebben het hier precies weer gedaan? Waar waren dan die fascisten? Want je moet je nu toch wel hier goed gaan stafen om zo'n dingen hier te verkondigen.
Ik ben noch links noch rechts dus ga hier voor niemand een pleidooi houden, maar als Leuvense student heb ik zelf toch opgemerkt dat de meeste amok makers zich bevonden onder de anti- betoging en niet onder de nsv leden.
En dat het waterkanon moest worden ingezet aan het station door de linkse betogers en dat het de linksen waren die de gebouwen aan het station (zoals de ruit van de nieuwe kbc) vernielden.
Dus beetje onnozel en vooral onrechtvaardig om hier "fascisten" de schuld van te geven. Als je een boodschap wilt verkondigen zorg er dan op zijn minst voor dat uw bronnen kloppen. Of ben je een linkse journalist die de waarheid weer niet kan achterhalen?

Wat vind je zelf het

Wat vind je zelf het belangrijkste: een paar ruiten of mensen? Want de antifascisten hebben een paar ruiten kapot geslagen (oke dat is belachelijk), maar de NSV of de fascisten hebben mensen ineen geslagen. Lees maar op deze site een van de vorige berichten.
Ik heb trouwens ook zelf gezien hoe iemand anders werd ineen geslagen door fascisten.

Je was duidelijk niet op de

Je was duidelijk niet op de oude markt, waar de fascisten amok maakten met mensen die er te links of buitenlands uitzagen.

"fesjiesten"

Vlaams nationalisme, fascisme, nazisme, racisme,...
Voor de verdraagzamen is dit allemaal hetzelfde.
ALles wat ingaat tegen de heersende 'linkse' mening wordt bestempeld als fascisme.
Beetje contradictorisch dat men eerst predikt dat zgn 'fesjiestisch geweld' leuven niet mag innemen en nadien - zoals de traditie het wil - zelf het waterkanon op zich krijgt, nuja dit zal aan die 'rechtse flikken' liggen zeker?

Men ziet wat vlaamse leeuwen en gaat terstond over tot de term fascisme, menig vlaming die trots is op zijn identiteit (een identiteit die volgens links niet bestaat)wordt zo over dezelfde kam geschoren als massamoordenaars.
Dan stel ik me de vraag: Als links een bende turken ziet met turkse vlaggen en welke allerhande kreten roepen en fier zijn op hun identiteit, durven ze hen dan ook uitmaken voor fascisten?

Links moet eens leren hedendaagse 'feiten' aan te kaarten als ze nogmaals willen neuten over die zgn fesjiesten die 10jaar geleden dit of dat al dan niet gezegd zouden hebben.
Maar in het verleden leven is nu eenmaal zo makkelijk nietwaar?
Feit dat jullie je betoging 2x verplaatst hebben van dag om toch maar op dezelfde dag te kunnen betogen, is dit dan niet de confrontatie opzoeken?

links heeft bepaald beeld van de nsv
de nsv ontkracht dit beeld
links stelt de absolute waarheid in pacht te hebben
nsv weerlegt dit en bewijst het tegendeel
links 'nanana we kunnen je niet horen fesjiesten'

Tja, zinnige discussies die je met jullie kan voeren.

De verdraagzamen die een mening die tegen de hunne indruist verbieden en vervloeken, dat heet geen vrije meningsuiting dat heet intellectuele masturbatie.

Groot gelijk

Kevin slaat nagels met koppen!

Wel beste Kevin,

Als een van de topmannen van de NSV zegt dat hij hoopt dat er een fascistische hand opstaat wanneer de democratie instuikt, wanneer er bij elke NSV-betoging mensen van B&H en Voorpost meegaan, ... Ja dan denk ik wel dat het NSV (deels) fascistisch is.

Er is trouwens een verschil tussen vlaamse en flamingante vlaggen en het zijn de flamingante vlaggen die de NSV enzo meedragen.

U beweert blijkbaar dat het Vlaamse volk bestaat, terwijl elke definitie van een volk (dus elk samenbrengen van een groep mensen tot één volk) arbitrair is.

"Links" beweert niet dat mensen die vlaamse vlaggen dragen (of zelfs flamingante vlaggen) fascisten zijn. Want er is niet één links, dus dat is al compleet fout!

Als ik een bende turken zie die fier zijn op hun turks zijn en met turkse vlaggen zwaait, vind ik het even belachelijk als een bende vlamingen die met vlaamse vlaggen zwaait en fier is op hun zogezegd vlaams zijn.

Je kan niet negeren dat een groot deel van de flaminganten altijd gecollaboreerd met de bezetter hebben (toch sinds de onafhankelijkheid van Belgie in 1830), keer op keer. En dus vind ik het maar logisch dat er argwanend naar die mensen gekeken wordt.

Hoe ontkracht de NSV het beeld van anti-links, anti-vreemdeling en gewelddadig als ze mensen ineen slaan die links zijn, er uitzien alsof ze van een ander land komen en er bommen naartoe smijten?

nsv en fascisme: van een eerste leugen nog niet gestorven

Als ik die nsv'ers bij dit artikel weer zie bleiten met hun commentaar over hoe fascistisch ze wel absoluut nièt zijn, kan ik uren aan voorbeeldmateriaal opdissen. om mijn tijd niet teveel te verspillen hierbij een aantal fragmenten uit een recht van antwoord dat eind vorig jaar in studentenblad veto terechtkwam naar aanleiding van diezelfde achterlijke hypocrisie over hoe de stakkertjes op hun kop hadden gekregen enkel en alleen omdat ze wat vlaamser waren.
"ik herinner met graagte aan Café de Roeland in Gent, een extreemrechts café dat in vlammen opging. Door extreemlinksen volgens uitbater Bruno Verstraete. De pers moest dit later rechtzetten toen bleek dat Bruno V. zelf zijn café in brand had gestoken. Evenzo de naziskinhead Jeroen Mol die een aanslag op zichzelf pleegde, en met deze farce de kranten haalde. Hij had gehoopt de schuld op antifascisten te kunen steken. BloedBodemEerEnTrouw, een vereniging die ook wel wat deelt met de NSV bleek zelfs zo ver te willen gaan een van de eigen Fuhrers, Filip de Winter te willen vermoorden om het land te destabiliseren. Lachen nu ook de NSV haar duit in het zakje probeert te doen.
- Even vreemd dat een organisatie moord en brand komt roepen in de Veto, terwijl zij toch reeds heel wat jaren met een brede glimlach alle Veto's gingen weghalen uit de rekken wanneer er iets instaat dat hen niet bevalt. En ik heb het hier niet over een boekverbranding van 70 jaar geleden he... en uit welke hoek komt er net dan geklaag over vrijheid van meningsuiting. Come again?
- De NSV-preses van enige jaren terug liet zich ontvallen dat hij Hitler te links vond, "niet totalitaristisch genoeg". De dus onprovocerende leden van de NSV, die af en toe "viva mussolini" zingend in de Leuvense straten gespot worden, maken zich vervolgens druk over overlast... Misschien het uitgelezen moment om zich te gaan verontschuldigen bij het kunstencentrum Stuk, alwaar hun vereniging in 1984 wel degelijk een raid uitvoerde onder leiding van toenmalig lid Filip Dewinter, en waar een vrouw levenslang de rolstoel in getrapt werd. Het zal een kraakster geweest zijn. Op dat moment vond men onder hitlerliefhebbers dat het Stuk een links bastion was. Het valt mij op dat in die kringen hetzelfde van het kraakpand gezegd wordt dezer dagen. Wat zou de NSV dan bedoelen met "voor er nog meer geweld zal volgen"? Gaan zij de plannen voor het Vierde Rijk definitief opbergen?
- De uitbater van Café Den Boule in de vaartstraat zal Veto ook het achterste van zijn tong niet hebben laten zien, gezien de tegenzin waarmee hij al aan krakerssympathisanten toegaf dat de daders van de ruitbraak in de vaartstraat extreemrechtse studenten waren (er was die avond een cantus in Leuven van...rara).
- Graag had ik Veto zien vragen waar KVHV'er Nick Deschacht de tafelpoot had gehaald waarmee hij die avond van de bloederige veldslag in de vaartstraat stond te zwaaien (een buurmeisje durfde geen foto's maken uit vrees voor represailles, dus ik vertouw op Veto's sappige beschrijvingenteam hier). Wel, kijk voor de zekerheid op de camerabeelden van Café De Vagant, en tel er de tafelpoten eens na...
- Men is dezer dagen ook al de beelden vergeten die in 1991 circuleerden, toen Vlaams Belangers nog met bokshandschoenen op TV kwamen, toen Karel Dillen de hitlergroet bracht, toen Filip Dewinter op de vuist ging met tegenbetogers en dit op foto werd vastgelegd. Het moet niet verbazen als straks iedereen de gaskamers vergeten is, en die Hitler ook weer een mens wordt die er "gewoon een andere mening" op nahield. Met dat soort vrijheid van meningsuiting, mag Veto van Osama Bin Laden ook wel een lezersbriefje publiceren, enkel het dodental verschilt immers van die andere "mening".
- De NSV-cartoon bij de lezersbrief maakt -nodeloos aggressief- het plaatje af: nu de politie er is, moeten de heren hun handen zelf niet vuilmaken...Wat denkt Veto juist dat hiermee bedoeld wordt? Stijn Hiers, fractievoorzitter Vlaams belang kan er een verklaring in vinden voor zijn post aan het NSV 9 jaar geleden: "kameraden, waar is de tijd dat we nog kraakpanden gingen ontruimen?" Sindsdien is het gastenboek van de NSV niet meer publiekelijk toegankelijk.

In het kort, ik schaam mij wederom voor mijn geboortegrond, maar had van een onafhankelijk studentenweekblad net iets liever gehad dat de schrijvers niet zo openlijk en wanhopig solliciteerden naar de Pulitzer Prize. Dit soort van "verslaggeving" brengt niemand iets bij. Als student kan je het je duidelijk nog permitteren artikels te maken met half tot geen opzoekwerk. Het valt dan enkel te hopen dat de lezers hun eigen conclusies trekken...

Succes,"

Het weze duidelijk dat niet iedereen wijzer wordt van n stadswandeling, een pamfletje tegen racisme of jobs voor iedereen. Sommigen willen terug naar het derde rijk. er is nog plaats naast hun fuhrer...

Kevin is slechts een pseudo,

Kevin is slechts een pseudo, dit omwille van het zgn anti fascistische geweld dat me reeds te beurt is mogen vallen door menige 'verdraagzamen'.

U neemt zonder toeten of blazen aan dat de mening van 1 man de mening zou zijn van elke NSV'er, mag ik u vragen wat u dan zoveel beter zou maken als de "mythische nsv'ers die alles over enzelfde kam scheren"?
Feit dat deze stelling ook nogeens geponeerd werd in het verleden, of wacht! kan u ook stellingen aanhalen van laat ons zeggen 1jaar geleden? Of is in het verleden leven makkelijker?

Verder enkele opmerkingen waar gerust rekening mee mag gehouden worden.

1)De door jullie ozo populaire term "Nazi" was een spotnaam die rechtstreeks van Stalin kwam. Wie dus zegt dat "Nazi's de dood van 10 miljoen op hun geweten hebben" gebruikt daarmee zonder het te beseffen een term van "de man van 50 miljoen". Iets wat kan tellen.

2)Nationalisme en Fascisme zijn tegenpolen, zij hebben compleet verschillende, zelfs tegenovergestelde opvattingen over de staat. Zo zou een Fascist in ons land 100 % Belgicistisch en koningsgezind zijn, m.a.w voor een sterke eenheidsstaat met centraal gezag zonder racisme omdat dit natieverdelend werkt. Nationalisten zijn echter anti-belgisch en ofwel Vlaams-Nationalistisch ofwel Dietsers.

Nu, ik besef dat menig man dit niet begrijpt dus als je me nog een week geeft maak ik er tekeningen van, als je wilt kleur ik ze zelfs in.
(merk vooral het zware cynisme op)

Ik schreef het reeds op andere fora en heb eigenlijk niet veel zin om het opnieuw te schrijven dus copy paste ik even mijn eerder geschreven stukje.

Volksnationalisme is een ideologie die gebaseerd is op wetenschap en de menselijke empirie. Ze is dus een kind van de Verlichting. Maar vanwege het uitgangspunt, namelijk het “Volk” of de “Natie”, is ze in se altijd wel ergens conservatief en dus rechts (dit volledig in tegenstelling met jou misbruik van “fascisme”)
Volkeren zijn iets dat organisch onstaat. Zij zijn niet een “ideaalbeeld” dat ontstaat op de tekentafel van een “maatschappijarchitect”, gaat dus ook niet uit van de maakbaarheid van mens en maatschappij. Er zijn wel uitzonderingen die de regel bevestigen, zoals de Baskische, Ierse en vele Catalaanse Nationalisten. Zij geloven buiten de staatsinrichting zélf meestal wél in die maakbaarheid van mens en samenleving (de definitie van “links” of “progressief”, namelijk).

Het bestaan van volkeren ontkennen, waar u bende zich al meerdere malen aan schuldig heeft gemaakt,
is hetzelfde als op zoek gaan naar de zon met een zaklamp.

Als we over de collaboratie gaan beginnen, goh: bring it on :)
Als je je wat verder zou verdiepen in allerhande lectuur (objectieve lectuur weliswaar) dan zou je beseffen in welk klimaat en omstandigheden die collaboratie tot stand gekomen is en welke invloed de Flamenpolitik hierop had.
Ik vernoem hierbij: het ijzertestament, discriminatie van de Vlamingen op elk maatschappelijk vlak, armoede, het bloedbad in Abbeville, Vlamingen als enige volk die niet beschikten over een universiteit in hun eigen taal (opmerkelijk: Napoleon opende de Gentse unief in het nederlands nadien werd ze verfranst door de belgische regering)
Verder leverde het Verdinaso het grootste verzet tegen den Duits en laat ons vooral niet vergeten de bijna dagelijkse twisten tussen het VNV en de Duits te vermelden.

Dus u blijft in het verleden leven en steeds met argwanend oog kijken naar "die" mensen?
Ja want de kans dat er zich opnieuw zoiets voordoet is bestaande....NOT!
Dan kijkt u ook met argwanend oog naar communisten en allerhande?

Groeten

BDG