Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Iraq Veterans Against The War

Iraq Veterans Against The War

Waarom voelen zoveel jonge Amerikanen zich geroepen om te vechten in Irak of Afghanistan? Hoeveel komen er terug met mentale letsels? En zal het VS-defensiebeleid met Obama de andere kant uit gaan? Aan het woord zijn Matthis Chiroux (25) en Chris Capps-Shubert (25), twee veteranen tegen de oorlog.

Chris Capps-Shubert.jpeg

IVAW-lid Chris Capps-Shubert. Foto van Jan Lietaert

Wie zijn de Iraq Veterans Against The War?
CHIROUX: “We zijn veteranen die hun stem laten horen tegen de oorlog, een organisatie van en voor VS-militairen. Vlak nadat de eerste troepen terugkwamen uit Irak in het voorjaar van 2004 werd de IVAW opgericht door 7 veteranen. Nu zijn we met 1500 en we blijven groeien.”
CAPPS-SHUBERT: “We eisen de onmiddellijke terugtrekking van de bezettingstroepen uit Irak. Schadeloosstelling voor het menselijk leed en de structurele schade in Irak. De leegroof van Irakese rijkdommen door multinationals moet stoppen, zodat de Irakezen over hun eigen toekomst kunnen beslissen. En de soldaten die terugkeren van de oorlog mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Ze hebben recht op een uitkering, degelijke gezondheidszorg en mentale bijstand.”

Hoe zijn jullie bij de IVAW terechtgekomen?
CAPPS-SHUBERT: “Toen ik terugkwam uit Irak, wilden ze me naar Afghanistan sturen. Maar dat zag ik niet zitten. Ik heb gedeserteerd. Mijn vrouw was er al tegen toen ik naar Irak ging. Zij heeft mij in contact gebracht met de IVAW.”
CHIROUX: “Bij mij was het een gelukkig toeval. In februari 2008 werd ik opgeroepen om naar Irak te gaan. Ik was rotsvast overtuigd van de illegaliteit van die oorlog, alleen zag ik niet in hoe ik mij daartegen kon verzetten. Op zekere dag leerde ik de Iraq Veterans Against The War kennen. De veteranen hebben mij doen inzien dat ik niet de enige ben die tegen de oorlog is. Er zijn zoveel militairen die weg willen uit het leger.”
CAPPS-SHUBERT: “Van mijn eenheid wou iedereen uit het leger stappen.”

Maar als je zo gekant bent tegen oorlog, waarom koos je dan voor een loopbaan bij het leger?
CHIROUX: “Ik ben nooit overtuigd geweest van de weldaden van het Amerikaanse leger, maar ik zag geen andere uitweg. Ik was 18, dakloos en ik had honger. Het leger was mijn enige optie. Ik kreeg een dak boven mijn hoofd, eten en een opleiding.”
CAPPS-SHUBERT: “De eerste keer dat ik naar Irak ging stond ik achter de oorlog. Tijdens mijn militaire opleiding in 2004 kwam het schandaal van Abu Graib aan het licht. Het waren foute soldaten die foute dingen deden, dacht ik toen. Ik zou het anders doen. Uiteindelijk zijn het de Irakezen die mij de onrechtvaardigheid van de oorlog hebben doen inzien. Aanvankelijk beschouwde ik hen als onmensen. Ze verdienden 2 dollar per dag met het vullen van zandzakken op de basis. Ze riskeerden hun leven en dat van hun familie voor ons en toch scholden we hen de huid vol. Na verloop van tijd begon ik mij af te vragen wat ik zou doen moest ik in hun schoenen staan. Op een dag moest ik in Camp Liberty een glasvezelkabel naar Abu Graib herstellen. Toen zag ik in dat ik deel uitmaakte van het onrecht tegen de Irakezen.”

Met welke mentale letsels komen soldaten terug uit de oorlog?
CAPPS-SHUBERT: “Velen kampen met schuldgevoel. Bijna alle veteranen worden achtervolgd door nachtmerries. Post Traumatic Stress Disorder is een ongeneeslijke ziekte. Het werkt verlammend. Soldaten kunnen er moeilijk over praten. Het IVAW bouwt netwerken uit voor mensen met PTSD die psychologische bijstand nodig hebben.”
CHIROUX: “In Irak sterven meer Amerikanen door zelfmoord dan in het gevecht. Per maand zijn er 21 zelfmoordgevallen. Maar weinig mensen weten dat.”
CAPPS-SHUBERT: “Ik ken iemand die terugkwam van de oorlog met een zware vorm van PTSD. Hij kraste zich, maakte brandwonden op zijn lichaam en had zelfmoordneigingen. In plaats van hem hulp te bieden werd hij veroordeeld wegens 'vernieling van staatseigendom'. Ondanks zijn toestand werd hij terug naar Irak gestuurd.”

Ondanks al die feiten blijven mensen bereid om te vechten voor hun land.
CHIROUX: “In tijden van oorlog sneuvelt de waarheid altijd eerst. Uit een opiniepeiling van Zogby in 2005 bleek dat 90% van de militairen in Irak dachten dat ze daar waren vanwege de rol van Saddam Hoessein bij de aanslagen van 9/11. Toch wisten we toen al dat dat volkomen onzin was. 70% van de militairen zag het nut van de oorlog niet in en vond dat de bezettingstroepen binnen het jaar Irak moesten verlaten. En 1 op 4 vond zelfs dat de VS zich onmiddelijk moest terugtrekken. Dat was de laatste keer dat het leger een opiniepeiling van die aard heeft toegestaan. Moesten de burgers weten dat die oorlogsmisdaden worden uitgevoerd tegen de zin van de soldaten, zou de oppositie tegen de bezetting enorm toenemen. Het leger heeft er dus alle belang bij dat de stem van de soldaten niet gehoord wordt door de grote massa.”

Matthis jij gaat op sprekerstoer in scholen. Wat vertel je de jongeren?
CHIROUX: “In de eerste plaats probeer ik hen uit het leger te houden, want we willen niet dat onze jongeren oorlogsmisdadigers worden. Het leger maakt letterlijk jacht op hen. Humvees rijden auditoria binnen om de leerlingen met oorlogspropaganda te overstelpen. De soldaten die vandaag naar Irak en Afghanistan trekken waren 11jaar toen de oorlog uitbrak. De jongeren zijn de soldaten van de toekomst.”

Mag het leger zomaar rekruteren in scholen?
CHIROUX: “Sinds de wet No Child left Behind van Bush heeft het leger toegang tot de databanken van jongeren in gans de VS. We hebben af te reken met een uit de hand gelopen verheerlijking van oorlogvoering. Kinderen krijgen het met de paplepel mee en verlangen naar de ultieme gevechtservaring in een échte oorlog. Dat zit zeer diep in onze cultuur. En het wordt alleen maar versterkt door al het geweld op tv en in videospelletjes. Mits de toelating van de ouders kunnen jongeren vanaf 16 naar het leger gaan. Ze zijn te jong om alcohol te drinken of om sigaretten te kopen, maar ze zijn wel oud genoeg om te leren schieten op mensen. Dat is toch krankzinnig.”

Mogen we verwachten dat het met Obama de andere kant zal opgaan?
CHIROUX: “Obama zegt openlijk dat de militaire dienst het hoogste is dat je kan doen voor je land. Sinds hij verkozen is willen jongeren massaal bij het leger. People are buying from Uncle Bam, what they would never buy from Uncle Sam. Tot november zijn alle militaire opleidingen volgeboekt.”

Maar hij zou toch troepen terugtrekken uit Irak?
CHIROUX: “Tot 2011 zullen er 50.000 soldaten in Irak blijven. Obama zegt heel duidelijk: 'We are a nation at war.'”

Jullie zijn naar de NAVO-tegentop gekomen in Straatsburg, maar de NAVO heeft toch niets te maken met de oorlog in Irak?
CAPPS-SHUBERT: “Dat is een vergissing die veel mensen maken. De NAVO is wél betrokken bij de Irakoorlog. Dankzij de NAVO-troepen in Afghanistan, kunnen de VS hun troepen langer houden in Irak. NAVO-lidstaten sturen opleidingsteams voor het Irakese leger en politie. NAVO-landen dienen als draaischijf voor transport van oorlogsmaterieel. De Irakbezetting zou onmogelijk zijn moesten Europese landen geen militaire bases ter beschikking stellen. De NAVO is volop medeplichtig aan de illegale oorlog in Irak.”

Voor meer info: www.ivaw.org