Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Brussel gelooft in eigen toekomst als duurzame stad

Brussel gelooft in eigen toekomst als duurzame stad

EXPO "Het nieuwe gezicht van Brussel … op weg naar een duurzame stad!" Tentoonstelling vanaf 21 april tot 30 juni 2009. Locatie: Het park aan de voet van de Sint-Michiels en Sint-Goedele Kathedraal.

2009_jvb_00011.jpg

Iedereen heeft het erover en we zijn er allemaal bezorgd om: het overmatig gebruik van onze energiebronnen, de klimaatverandering en talrijke vormen van natuurvervuiling als gevolg van onze huidige levensstijl. De noodkreet weerklinkt luid en duidelijk. Maar hoe moeten we reageren?

Brussel verwelkomt de energierevolutie en streeft er vandaag naar een duurzame voorbeeldstad te worden in Europa!
Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, organiseert in dat verband een grote sensibiliseringscampagne.

In een openluchttentoonstelling en op een website geven ze juiste informatie over de toestand van ons leefmilieu. Daarnaast worden ook tal van mogelijke oplossingen aangereikt zodat burgers en beleidsmakers kunnen ingrijpen waar dat nodig is.

In Brussel zorgen woningen, kantoorgebouwen, bedrijven en openbare voorzieningen voor zo’n 70% van alle gasuitstoot die zorgt voor het broeikaseffect! Het is dus vijf voor twaalf voor de sector; hoog tijd om snel en efficiënt te reageren.

Tegenwoordig kan er zuinig met energie worden omgegaan en kan er perfect milieuvriendelijk worden gebouwd. Er bestaan talrijke toegankelijke technische oplossingen en die zijn niet altijd duurder. Aan de investering hangt misschien een aardig prijskaartje, maar milieuvriendelijke en besparende inspanningen zijn op termijn rendabel.

76 voorbeeldgebouwen

Sinds 2007 gooit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het over een heel andere boeg: milieuvriendelijke manieren van bouwen en verbouwen worden aangemoedigd om ons milieu te beschermen. Dankzij twee oproepen voor projecten kregen 76 voorbeeldgebouwen, samen goed voor 205.000 m² bouw- en renovatieprojecten, financiële steun van het Brussels Gewest.

Het zijn deze goede voorbeelden die nu worden tentoongesteld van 21 april tot 30 juni 2009 in het park aan de voet van de Sint-Michiels en Sint-Goedele Kathedraal. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Tegelijk met de opening van de tentoonstelling, werd op 21 april 2009 een derde projectoproep gelanceerd om nieuwe kandidaturen voor duurzaam bouw- en renovatieprojecten in te sturen.

Meer info: www.leefmilieubrussel.be

2009_jvb_000123.jpg
2009_jvb_000112.jpg
2009_jvb_000132.jpg
2009_jvb_000114.jpg
2009_jvb_000126.jpg
2009_jvb_000127.jpg
2009_jvb_000129.jpg

Op de beelden van de luchtthermografie zien we heel wat rode vlekken in Brussel. Dat zijn gebouwen waar veel warmte, energie verloren gaat via slecht geisoleerde vensters en daken. U kan de kaarten voor het Brussels Gewest zelf raadplegen via deze link.

2009_jvb_000131.jpg
2009_jvb_000116.jpg
2009_jvb_000117.jpg
2009_jvb_000118.jpg
2009_jvb_000140.jpg

Onder het toeziend oog van Wijlen Koning Boudewijn, kregen de bezoekers van de tentoonstelling op 21 april ook nog een duurzame receptie aangeboden.

2009_jvb_000128.jpg

De website van Leefmilieu Brussel geeft uitgebreide informatie zowel aan particulieren, professionelen, scholen en bevat ook een documentatiecentrum. De site is (wat had u verwacht?) perfect bilingue, dus in onze twee landstalen opgesteld.

www.leefmilieubrussel.be

2009_jvb_000121.jpg