Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hoe moet het verder met de cultuurjournalistiek?

Hoe moet het verder met de cultuurjournalistiek?

BRUSSEL -- Heeft kritische cultuurberichtgeving nog een toekomst? Wie het antwoord wil kennen op die vraag moet op 5 mei in de Vooruit zijn.

Cultuurarm480.jpg

Press for more, een initiatief van verontruste cultuurrecensenten brengt dinsdag 5 mei specialisten en journalisten samen in de Vooruit om zich te bezinnen over de toekomst van de kritische cultuurberichtgeving.

Het wordt geen avondje klagen, maar een zoektocht naar oplossingen, beloven de organisatoren. Voorstellen worden verwacht van Dorian Van der Brempt (deBuren) en Han Soete (Indymedia.be). In een tweede luik van de avond gaan ex-mediaminister Geert Bourgeois, cultuurfreelancer Stephan Moens, Yves De Smet van De Morgen, auteur Geert Buelens en communicatiewetenschapper Caroline Pauwels het debat aan.

Luc De Vos, Jan De Smet en Nigel Williams zorgen voor artistieke rustpauzes en om het programma helemaal vol te maken zijn er videobijdragen van een dertigtal kunstenaars, organisatoren, academici en mediafiguren.

De debatten worden om 20 uur geopend. Vanaf 16 uur kan u wel al afzakken naar het betere leescafé waar literaire en culturele tijdschriften en online kunst- en cultuurplatforms op zoek gaan naar een publiek.

Press for more kwam er in de slipstream van de crisis in de media die eind vorig jaar toesloeg in verschillende mediagroepen. Cultuurrecensenten uit alle mogelijke media stelden vast dat er steeds minder plaats is voor kritische beschouwing en achtergrondjournalistiek in de cultuurberichtgeving. Ze besloten een petitie te lanceren. “”Met Press for more doen we ons eigen publieksonderzoek”, zegt theaterrecensent Wouter Hillaert in het boekje Crisis in de media.

Meer info:
http://www.pressformore.be/?q=node/1415

U kan de petitie nog altijd tekenen op www.pressformore.be

TUSSEN DE SOEP EN DE PATATTEN.

Zo nu en dan bespreek ik op Indymedia.be een artistiek/cultureel gebeuren. Met de nodige schroom. Immers, ben ik een volwaardig cultuurecensent of één van die journalisten die tussen de soep en de patatten een stukje maken over Kunst ? Het gaat tenslotte ook om mensen, kunstenaars die dikwijls heel hun emotioneel hebben en houden in hun werk stopten. Alhoewel ik zowel middelbaar als hoger kunstonderwijs ingelepeld kreeg en alle vormen van cultuur bleef volgen, ook als "kunstenaar" (beeld, podium, muziek, taal,...) en organisator, is kunst/cultuur niet mijn hoofdbrok.

Of beter, Kunst maakt voor mij deel uit van het totale leven, is ingebed in alles wat ik sociaal/politiek doe zonder het over "socialistisch realisme" en andere demonen te hebben. Ik lees dan ook met gekromde tenen gespecialiseerde tijdschriften als "De Witte Raaf" en stap kotsend voorbij sommige gallerijtjes op het Antwerpse Zuid, waar ik woon. Laten we vooral niet vergeten dat de internationale kapitalistische kunstmarkt gelijkstaat aan de maffia die kinderporno promoot.

Moet men wel "specialist" zijn in een wereld waar een kat haar jong niet terugvindt ? Net als in andere sectoren heeft het "middenveld" hier een wingewest van gemaakt. Dat cultuur hoe dan ook gedemocratiseerd werd is een goede zaak. Alhoewel de vele fanfares, amateur toneelgroepen en breiwerk clubs indertijd heel wat democratischer waren dan de huidige avond muziekscholen en kunst academies die peperduur zijn. Geen kwaad woord dus van Davidfondsers en het Masereelfonds, die cultuur betaalbaar brengen.

Moet ik om op Indymedia.be zonder een rode kop een recensie te publiceren kunstwetenschappen gestudeerd hebben ? Bespaar ons die kunstwetenschappers ! Dàt zijn pas figuren die niets bijbrengen aan kunst en cultuur, behalve aan de inhoud van hun portefeuille. En aan hun dikke nek. We leven in een periode waarin op cultuurgebied amper overheersende ismen bestaan. De elektronische media brengen Kunst in de woonkamer op een schaal die onvermoed was. Actuele cultuur, kunst is weinig élitair. Toch pleit ik nadrukkelijk voor steun aan experimentele, wat mij betreft "élitaire" kunstenaars, de avant-garde.

Moet dat alles in de media aan bod komen ? Ja, dat moet. Dat kan gebeuren tussen de soep en de patatten. Dat kan gebeuren door die door mij verfoeide kunstwetenschappers. Gebeurt het voldoende ? Neen, ook niet op deze site. Er is dus werk aan het cultureel, artistiek winkeltje.