Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Werknemers beschutte werkplaatsen zoeken steun bij ministers

Werknemers beschutte werkplaatsen zoeken steun bij ministers

BRUSSEL -- De werknemers van beschutte werkplaatsen zetten hun strijd voor een aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid verder. Na de actie van vrijdag trokken ze vandaag naar federaal minister van werk, Milquet, en naar Vlaams minister van sociale economie, Van Brempt. Op deze manier wilden de vakbonden extra druk uitoefenen op de werkgevers die sinds vrijdag niets meer van zich lieten horen. "Als het sociaal overleg niets oplevert dan staken we," zegt Patrick Vandenberghe, nationaal secretaris ACV-bouw en industrie.

bws6.JPG

Vrijdag 24 april voerden de militanten actie voor de gebouwen van de Vlaamse federatie voor beschutte werkplaatsen maar dat leverde geen resultaat op. "De werkgevers hebben ons toen beloofd om verder te onderhandelen. Wij hadden toch op zijn minst verwacht afgelopen weekend een positief signaal van hen te krijgen. Zelfs dat is niet gebeurd," zegt Patrick Vandenberghe. Daarom trokken de vakbonden vandaag naar Brussel om eens te horen wat ministers Milquet en Van Brempt over deze kwestie te zeggen hadden.

bsw3.JPG

Wilfried Herpoele, secretaris voor ACV-bouw en industrie in West-Vlaanderen, vindt dat er meer aandacht moet gaan naar de zwakste werknemers. "De zwakste werknemers zijn degene die het eerste in de economische werkloosheid belanden. Je kan ze niet zo maar een andere functie geven in het bedrijf. Die mensen verdienen sowieso al weinig, je moet ze dus extra steun geven. Op dit moment worden de zwakste het zwaarste gestraft."

bsw2.JPG

In de voormiddag sprak een vakbondsdelegatie met de kabinetschef van minister van werk Joëlle Milquet. Zij beloofde alvast de werknemers te steunen. "De minister laat weten dat ze het dossier op de voet opvolgt. Indien er geen vooruitgang wordt geboekt is ze bereid om zelf op te treden als bemiddelaarster," zegt Vandenberghe. Ook Werner Van Heetvelde, federaal secretaris voor de Algemene Centrale (ABVV), is tevreden. "Ik denk dat we het maximum uit deze ontmoeting hebben gehaald. We zijn blij te horen dat de minister onze zorgen deelt."

bsw12.JPG

Nadien trokken de actievoerders naar het kantoor van Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt. Zij kwam na haar gesprek met de vakbondsdelegatie ook iedereen toespreken. "Het belangrijkste voor mij is dat we de sector in de eerste plaats doorheen de crisis loodsen. We willen absoluut vermijden dat er ontslagen vallen. Ik kan natuurlijk ook begrijpen dat je het financieel moeilijk krijgt na enkele weken werkloos te zijn. Het is ook daarom dat ik jullie eis steun en ik ben er van overtuigd dat het sociaal overleg hiervoor een oplossing zal bieden."

bsw5.JPG

Van Heetvelde is tevreden met de boodschap van de minister. "Ook zij vindt dat er een oplossing moet komen en steunt onze eis. We zijn dus van plan om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met de werkgevers." Al is praten voor de vakbonden natuurlijk niet voldoende. Er moet volgens hen eindelijk gehoor worden gegeven aan hun voorstellen. "Wij hopen dat er door het sociaal overleg een oplossing komt maar als die uitblijft zien wij maar één uitweg, en dat is staken."

bsw10.JPG
bsw4.JPG
bsw9.JPG
bsw14.JPG
bsw15.JPG
bws7.JPG