Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Stop het politieke circus !”

“Stop het politieke circus !”

Antwerpen -- In de Groene Waterman werd woensdag de lijst voor de Vlaamse Raad provincie Antwerpen voorgsteld. Peter Mertens, de voorzitter van de Partij van de Arbeid is er gerust in. “De PVDA+ overschrijdt op 7 juni de kiesdrempel en haalt een zetel voor de Vlaamse Raad binnen !”, zei hij woensdag 6 mei op een persontmoeting, waar de PVDA+ kandidaten van de provincie Antwerpen werden voorgesteld. Peter Mertens staat op de eerste plaats op de Antwerpse lijst voor die Raad. Hij trekt ook de Europese lijst, waar Tine Van Rompuy, “zus van…” derde staat. Verkozen of niet, de PVDA+ is aan een opmars bezig die vergelijkingen doet maken met de Nederlandse Socialistische Partij (SP), ooit een kleine Maoïstische drukkingsgroep, nu een politieke factor van belang als derde partij van het land. Met 25 verkozenen in de Tweede Kamer, 12 in de Eerste en 2 in het Europees Parlement. De SP heeft 342 lokale mandatarissen.(1)

IMG_0987.JPG

Foto's: John Moussiaux- Tekst: Koen Calliauw

Links populisme

Van een dergelijke steile klim durft men in de PVDA+ nog niet dromen. De interne Nederlandse en Belgische verhoudingen zijn verschillend en het succes van de SP kwam niet uit de lucht vallen. Haar basis zijn de lokale afdelingen, de “werkvloer”, de aanwezigheid in bedrijven en actiegroepen. Al enkele decennia wordt geduldig op dat niveau gewerkt. De PVDA+ heeft in het gehele land 15 verkozenen, in Gemeenteraden, Antwerpse Districtsraden. De door het groot kapitaal geprovoceerde financieel/economische/sociale crisis wierp de lange termijn strategie van de partij door mekaar. Men wou nog enkele jaren terrein winnen in de steden en gemeenten. In de fabrieken en bij linkse activisten. De crisis dwingt de PVDA+ zich snel en duidelijk te profileren als Marxistische partij die oplossingen biedt.

De SP wordt een “links populistische” partij genoemd. Daar is niets mis mee, al heeft “populisme” ook in Nederland de vieze bijsmaak van rechts en extreem rechts, met ondermeer de racist Wilders, die eveneens aan een steile klim begonnen is. De PVDA+ heeft goede moed. Het onlangs gehouden 8° Congres geeft de toon aan van een zich vernieuwende, open en beginselvaste partij.(2)

Gaat ze de ordinair populistische tour op ? Neen, zegt Peter Mertens. Wel leerde de partij met haar propaganda een professionele stijl te hanteren die werkelijk de mensen bereikt. De tijd van de hamer en sikkel, de wapperende vaandels en geheven vuisten is voorbij. De PVDA is een jonge partij die met twee voeten in de 21° eeuw staat en de betekenis van Internet begrijpt.

Stop dat circus !

De affiches met de tot clowns omgetoverde Van Rompuy’s (CD&V), Bart De Wever’s (NVA) en Somersen (VLD) zijn alom bekend. Dat Tine Van Rompuy,verpleegster, ACV militant en zus van de Premier als derde op de Europese lijst staat, maakt de campagne compleet. De centrale verkiezingsslogan luidt: “Stop het politieke circus !”. Is politiek een “circus” waarin een bende profiteurs de hoofdrol spelen ? Politiek is een noodzakelijke maatschappelijke activiteit die integer en intelligent kàn bedreven worden.

Kàn… Het is niet de PVDA die het politieke circus van de voorbije jaren op haar geweten heeft. Dat is een bepaald type politici, door de radicaal linkse partij als clowns met een rode neus op haar affiches gezet. Dàt begrijpen mijn
buren in onze sociale woningen maar al te goed. Ze snappen ook dat het begrip “democratie” met haar verkiezing shows, zeer relatief is. De werkelijke macht die over ons lot beslist, zit onzichtbaar achter de schermen, in de salons.

Op de persontmoeting stelde de PVDA+ haar lijst voor de Vlaamse Raad, provincie Antwerpen voor. Een volledige lijst, met 49 kandidaten. Dat zijn 33 effectieven en 16 opvolgers. Sommige partijen moeten kandidaten gaan ronselen. De PVDA kon voor de provincie Antwerpen putten uit 150 ingediende voorstellen. De PVDA is een arbeiderspartij, die van de 49 kandidaten, 19 arbeiders, werkzaam in grote industriële centra op de lijst zet. Van petroleumbedrijven, over Van Hool, New Holland tot openbare ziekenhuizen (ZNA). Er zijn heel wat syndikale “délegué’s” bij van het ACV en het ABVV. Van de 19 arbeiders en bedienden, 14. Een kleine 40% der kandidaten werkt als Arbeider of bediende. Lees het programma van de PVDA+ op haar verkiezing website.(3)

Arbeiders in het Parlement

De rode clowns neus past perfect bij de politici van de VLD en LDD, met de gevaarlijke opper clown Jean– Marie Dedecker. De PVDA stelt 40% kandidaten uit de wereld van de arbeid voor. LDD had/heeft met de 36 jarige Dirk Vijnck één van de zeldzame parlementsleden met een duidelijke arbeiders achtergrond in huis. Dit Kamerlid zorgde voor sensatie door eerst van de VLD naar de LDD over te lopen, dan terug naar de VLD om twee weken later opnieuw voor de deur van Dedecker te staan. Er is veel geld in het spel en ijskoude wraak. Kortom, deze story past in het sfeertje waarbij privé detectives worden ingezet, tegen politieke tegenstanders. Dirk Vijnck is van geen kleintje vervaard, wanneer het er op aankomt zijn versie van politiek te bedrijven. Deze arbeider doet eigenlijk niets anders dan zijn,zich intellectuelen wanende collega’s in het Parlement. Alleen doen die het ervaren en slinks, Vijnck gaat er met de botte bijl en open en bloot tegen aan. Een “arbeider”, niet waar… De LDD-er (voor het moment toch nog…) zit bij de verkeerde partij(en). Hij werd dan ook schaamteloos gediscrimineerd om zijn status als arbeider. De media en de politici gelovend moet Vijnck zowat minder begaafd of seniel zijn. Te lomp om in de Kamer zijn mond te openen zonder de hele parlementaire democratie belachelijk te maken. Ik was in Antwerpen twaalf jaar verkozen Districtsraadslid en kan je verzekeren dat ook universitaire van alle fracties in die Raad regelmatig van toeten noch blazen wisten. Terwijl “arbeiders” uit het beroepsonderwijs specialisten waren die de Raad overtuigden.

“Achterlijke” arbeiders volgens De Morgen

De intellectueel van dienst die in de zogenaamd progressieve kwaliteitskrant De Morgen zijn lichtje liet schijnen over het hinderlijke fenomeen Dirk Vijnck, heet Walter Pauli, politiek commentator. Zonder Pauli zou de aarde vierkant draaien. Zonder Pauli waren we niet gewaarschuwd voor de “minus habens” die Vijnck is. De politiek commentator zegt in zijn Column met als titel “Intriest”: “Waarom LDD deze minus habens – dat woord kent Vijnck niet, dus kan hij zich niet beledigd voelen – weer met open armen…”

De brutale arrogantie van de “hoogbegaafde” Walter Pauli spat van de pagina’s van De Morgen. De “minus habens” die ’s ochtends naar het werk in Brussel spoort en deze krant slaperig doorneemt, is bij deze gerust gesteld. Hij/zij is met dit Latijn niet bedoeld, al snapt hij/zij er geen reet van. Een “minus habens” is een “achterlijk persoon”. Wie dit Latijn niet begrijpt is voor Pauli “achterlijk”. En “achterlijk” is gelijk aan “arbeider”, onbekwaam, vervelend om in de buurt te hebben. Dat is de teneur van zijn “Intriest” stuk. Een discriminerend, vervuilend stuk. Ook al gaat het om een VLD-er of LDD-er, als linkse militant neem ik de beledigingen van De Morgen aan arbeiders niet.

Verruimingskandidaten

In de Kamer stikt het van “nobody’s”, weet Pauli. En daar gaat deze allesweter weer:
“Daarin is Vijnck een icoon – opzoeken in Van Dale, Dirk, bij de “i” – voor deze tijd”. Mijnheer Walter Pauli is een klootzak die een psychiater nodig heeft om zijn fobie - opzoeken, Walter, bij de “f” – betreffende arbeiders desnoods met een gedwongen opname onder de knie te krijgen. Een flinke arbeiders mep op zijn bakkes kan ook helpen. Walter Pauli is het “icoon” voor het soort volkje dat als kaviaar socialist weldoorvoed door het leven drentelt en een ooit progressief dagblad dat door de “minus habens” gered werd, tot voer voor pseudo intellectuelen maakte.

We hadden het over de Partij van de Arbeid en haar vele kandidaten uit de wereld van de arbeid. PVDA+ zet ook “verruimingskandidaten” op de lijsten voor 7 juni. En niet van de minste. Ondermeer de “flik” Dirk Tuypens. Hij is een acteur, bekend van Witse, waarin hij politieman is. Zelf zei hij: “Ik ben geen “sympathieke” BV, als acteur in de rol van heel wat “slechte”. De PVDA+ haalde wat in huis met mij… Ik kom op tegen de verkleutering van de politiek. De PVDA+ heeft een coherent en sociaal verhaal”. Hij staat op de vijfde plaats. Die “+” achter PVDA wordt al enkele verkiezingen gehanteerd om te duiden dat er ook verruimingskandidaten op de lijsten staan die geen lid van de partij zijn, maar achter haar programma staan.

“Trouwe oude” Kris Merckx

Ludo Campo is hoofd délegué van ACV – LBC in de Esso-raffinaderij. Hij is 35 jaar syndicaal actief en ziet de slogan “Eerst de mensen, niet de winst” als de samenvatting van een heel programma. Lijstduwer is dokter Kris Merckx, de oprichter van Geneeskunde voor het Volk. Hij nadert met zijn 64 jaar de pensioengerechtigde leeftijd, maar is niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. Zijn hele leven staat in het teken van de arbeidersstrijd. Dat leven van een trouwe, oude militant ontdek je in “Kris Merckx. Dokter van het volk”.(420 blz. - EPO)

Dokter Dirk Van Duppen, bekend om zijn wetenschappelijk werk en acties tegen de farmaceutische industrie (Kiwi model) is eerste opvolger. De provinciale voorzitter van de PVDA, Joris Van Gorp, is derde opvolger. Van Gorp voerde een lange juridische strijd tegen de chemiereus BASF. Die hem aanklaagde voor laster, eerroof en beledigingen omdat hij vele jaren pamfletten verdeelde aan de poort van het bedrijf. Hij werd in beroep volledig vrijgesproken in een proces dat draaide rond het recht op vrije meningsuiting in de strijd tegen multinationals. (4)

De lijst telt zeven kandidaten van allochtone origine. De advocaat Zohra Othman staat op de tweede opvolger plaats. Mohamed Chebaa, ABVV délegué en ex-Spirit, staat als verruimingskandidaat op de zesde plaats. Niet minder dan negen kandidaten komen uit de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. Deze praktijken, die nog steeds door de “Orde van Genees - “heren” – Ordre des médecins” achtervolg worden is een seksistische “heren” club, terwijl stilaan de meerderheid van de artsen vrouwen zijn. Geneeskunde voor het Volk staat zeer dicht bij de mensen. Daar waar praktijken werken, heeft de PVDA+ een sterke basis die zich met verkiezingen toont.

Nuttige stem

Haalt de PVDA+ de kiesdrempel ? Wordt Peter Mertens in de Vlaamse Raad verkozen ? Wellicht is het nog wat vroeg. Lukt het nu niet, dan zijn er in de nabije toekomst grote kansen, wanneer de PVDA+ de nu ingeslagen weg blijft volgen. Als open en soepele partij van de werkende mensen. Voor de PVDA+ stemmen is een nuttige stem in deze tijden van crisis, van grote werkloosheid, van verpaupering. Deze Marxistische partij sterk maken is een schot voor de boeg van hen die verantwoordelijk zijn voor de grootste financieel/economische/sociale crisis van het kapitalisme ooit. Lever je bijdrage aan dat schot voor de boeg in wat grimmige klassenstrijd is en blijft.

(1) “Website van de Nederlandse SP” – http://www.sp.nl/partij

(2) “KP & PVDA – Twee lieven ?” – http://www.indymedia.be/en/node/32981

(3) “Verkiezing website van de PVDA+” - http://www.stophetpolitiekecircus.be

(4) “Vrijspraak Joris Van Gorp” –

http://www.antwerpen.pvda.be/nieuws/article/justitie-joris-van-gorp-vrij...

IMG_1010.JPG
IMG_0978.JPG
IMG_1017.JPG
IMG_1005.JPG
IMG_1023.JPG
IMG_1026.JPG
IMG_0997.JPG
IMG_1002.JPG
IMG_0992.JPG
IMG_1000.JPG
IMG_0994.JPG
IMG_1006.JPG