Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ontwerpakkoord voor beschutte werkplaatsen

Ontwerpakkoord voor beschutte werkplaatsen

BRUSSEL -- Er is een ontwerpakkoord voor de beschutte werkplaatsen. Werkgevers komen daarin tegemoet aan de eisen van de werknemers. Het akkoord in de sector kwam er na stakingsacties van vorige week. Die acties worden nu opgeschort tot dat alle militanten worden ingelicht over de ontwerptekst.

Vorige week woensdag besloten werknemers van beschutte werkplaatsen te staken. Na maanden van onderhandelen werd er nog steeds niet ingegaan op hun eisen. Nu is er dan toch een ontwerpakkoord.

De vakbonden eisen al maanden dat er een aanvullende vergoeding komt voor economisch werklozen. De werkgevers gaan nu op die vraag in. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat mensen die economisch werkloos zijn, minder snel zullen moeten inleveren op hun eindejaarspremie.

De Vlaamse regering zorgt voor de middelen om het plan uit te voeren. Mede hierdoor gaven de werkgevers hun goedkeuring voor het ontwerpakkoord.

Alle militanten worden nu ingelicht over het plan, hierna wordt het ontwerpakkoord goed- of afgekeurd door hen. Tot dan worden de stakingsacties opgeschort.