Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Werknemers beschutte werkplaatsen gaan staken

Werknemers beschutte werkplaatsen gaan staken

BRUSSEL -- Vanaf morgen staken de werknemers in beschutte werkplaatsen. Na verschillende onderhandelingspogingen tussen vakbonden en werkgevers is er nog steeds geen akkoord bereikt. Maandag werd er nog aan een ultieme verzoeningspoging gewerkt maar ook daaruit kwam geen oplossing voort. De vakbonden eisen een extra vergoeding voor mensen die economisch werkloos zijn. In de sector liep die werkloosheid in maart op tot 20%.

staking.JPG

Actievoerders bij het kabinet van minister Van Brempt

1 op de 5 werknemers van beschutte werkplaatsen wordt dus getroffen door economische werkloosheid. In sommige bedrijven kan het zelfs oplopen tot 40%. Ter vergelijking: de gemiddelde werkloosheidsgraad in Vlaanderen over alle sectoren heen is 6,2 %.

De werkgevers hebben afgelopen jaar extra subsidies gekregen van zowel de Vlaamse als Federale regering. De vakbonden zijn boos omdat dat extra geld niet naar de werknemers gaat, terwijl de lonen in de sector al laag zijn. Iemand die fulltime werkt verdient tussen de 1.160
en 1.350 euro netto.

Naast die aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid, willen de vakbonden dat er wordt gesleuteld aan de eindejaarspremie. De premie gaat immers naar beneden als werknemers lange tijd economisch werkloos zijn.

meerdere bedrijfstakingen
Morgen wordt er gestaakt in Zaventem in beschutte werkplaats DYMKA. Met die actie wordt meteen het startschot gegeven voor verdere bedrijfstakingen. Donderdag 14 mei wordt het werk neergelegd in werkplaats ACG in Deurne. Vanaf dan zal er elke dag op een andere plaats gestaakt worden tot er een overeenkomst is tussen werknemers en werkgevers.

De werknemers van beschutte werkplaatsen voerden eerder al actie in Tienen, voor de gebouwen van de Vlaamse federatie voor beschutte werkplaatsen. Maar dat leverde geen compromis op. Nadien zochten ze steun bij federaal minister van werk Milquet en Vlaams minister van sociale economie Van Brempt. Beide ministers beloofden om druk uit te oefenen op de werkgevers indien er geen oplossing kwam.

Ik werk fulltime en verdien

Ik werk fulltime en verdien geen 1300€ netto/maand.

@uwnaam

Vertel dan maar eens waar je werkt, hoe lang, onder welk statuut,....