Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Facebookkritiek overrompelt LDD facebookaanhang

Facebookkritiek overrompelt LDD facebookaanhang

Sinds Barack Obama zijn verkiezingoverwinning deels te danken heeft aan Facebook, is het een wereldwijd gegeerd communicatiemiddel bij politici. In België is dat niet anders.

2816_74199139564_535059564_1638300_8149250_n.jpg

flyer 'stop Dedecker'

In de wedren voor de komende regionale en Europese verkiezingen gebruiken talloze Belgische politici en hun partijen facebook als middel voor hun verkiezingscampagne. Er bestaan verschillende fanpagina’s en groepen. Daarnaast bestaan er ook heel wat kritische facebook fanpagina’s en groepen. De meest succesvolle is: ‘Yves kan het nie aan!’ met 8024 leden. Verder heb je ook nog heel wat anti-Vlaams Belang groepen. De groep met als naam de boutade: ‘ik vind dat Filip De Winter toch maar ne marginale smoel heeft’, is daaronder met 3832 leden de grootste. Deze groepen moeten het vooral hebben van hun ledenaantal. Het medium is de boodschap.

Sinds enkele weken bestaat er ook de groep ‘ik heb gezond verstand, ik stem niet op Dedecker’. De groep is gestart vanuit de pijnlijke vaststelling dat Dedecker vooral op een stempubliek kan rekenen die zwichten voor het rebelse karakter van Jean-Marie Dedecker, maar het LDD programma niet kennen. De groep besteedt daarom ook aandacht aan het LDD verkiezingsprogramma. Leden worden met korte prikbordberichten en fora wekelijks op de hoogte gesteld van het asociale, ultraliberale programma van LDD. Verder wordt de groep opgevuld met politieke satire over het wedervaren in er rond het LDD. De groep heeft ook een flyer gemaakt, die leden op de groep terug kunnen vinden om het in eigen regio op eigen beweging te verspreiden. Met al deze kritische informatie wil de groep tevens een tegengewicht bieden voor de slijkcampagnes in de massamedia, die alleen maar het rebelse karakter van LDD versterken. Door al die mediaandacht voor brulboei Dedecker maakt de massamedia immers dezelfde fout als met het Vlaams Belang. Al de slijkcampagnes die deze racistische partij de afgelopen jaren te beurt viel, verklaren voor een stuk hun electoraal succes. De massamedia droeg daarmede bij aan de fascisering van het Vlaamse landschap. Nu dat het VB allicht het electorale plafond heeft bereikt, zet LDD, mede dankzij de massamedia, deze evolutie verder.

Hoewel de groep traag op gang kwam, vond er de afgelopen week een kentering plaats. Er ontstond een ware stormloop facebookers die zich aansloten bij de groep. Na 9 weken van bestaan telt de groep nu meer dan 1000 leden. In een mum van tijd versloeg de groep de officiële LDD fanpagina’s en groepen. De meeste van die groepen, die overigens inhoudloos zijn, bestaan al meer dan een jaar. Van een eclatant succes kan niet gesproken worden. De meeste groepen blijven, sinds de oprichting van de kritische groep, hangen of gaan lichtjes vooruit. De officiële groep Dedecker telt bv. 774 leden, de fanpagina van Dedecker zelf, telt iets minder dan 1000 leden. De meest succesvolle LDDgroep is die van Ann De Baetselier, die 1110 leden telt. Bij het ter perse gaan van dit artikel zal wellicht ook deze groep verslagen zijn.

Het is niet overdreven te stellen dat de LDD kritiek op facebook een teken aan de wand is. Het succes van Dedecker begint te tanen. Natuurlijk is het succes op facebook nog geen garantie dat LDD niet electoraal zal scoren. Het valt nog af te wachten. Maar indien LDD terug opnieuw scoort bij de verkiezingen, dan zal de kritische facebookgroep zichzelf omdopen tot LDDwatch. Vanaf dan zal de groep het wedervaren van LDD in het parlement op voet volgen.

http://www.facebook.com/group.php?gid=82212865882

Link naar de lijst?? ik vind

Link naar de lijst?? ik vind er geen één van op facebook!

Onder het artikel

De link staat onder het artikel
http://www.facebook.com/group.php?gid=82212865882