Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jan Bucquoy was eerst met politieke neus

Jan Bucquoy was eerst met politieke neus

In 1982 bracht Jan Bucquoy in De Zwarte Komedie te Antwerpen een theaterstuk waarbij hij de clownsneus introduceerde op het politiek-theatrale podium. Na veertig jaar is zijn onvoleindigd levenswerk te boek gesteld: "Jan Bucquoy illustrated 1968-2009, van het erotisch jaar tot het jaar van de rat", te bestellen bij www.100titres.be. En zoals in het boek aangekondigd moest hij op 21 mei 2009 nog naar de staatsmacht grijpen op het koninklijk paleis te Brussel. Hetgeen geschiedde.

Jan-Bucquoy-De-Zwarte-Komedie-1982.jpg

"Ik wilde de basis van de gevestigde macht aanvallen en dus ook het koningshuis. De gevestigde macht waande zich onaantastbaar en keek nooit kritisch naar zichzelf. De kunst en de happenings moesten helpen om de wereld te veranderen, niet om een nieuwe vorm van overheersing in te luiden, al kan de kunst soms krachtig genoeg zijn om de mensen de open te openen en ze aan te moedigen om autonoom te worden en eens aan zichzelf te denken. Er is volgens mij gewoon een extra duwtje in de rug nodig om het echte leven binnen te stappen." Jan Bucquoy in z'n boek blz 113.

21 mei 2009 - staatsgreep (of poging ertoe) op het Koninklijk Paleis

Op 21 mei 2009 heeft Jan Bucquoy met een groep van 30 medestanders voor de vijfde maal zijn situationistisch kunstwerk gecreëerd, in de werkelijkheid, iets waartoe geen enkele andere kunstenaar zich nog gewaardigd. De werkelijkheid is voor hen enkel aanleiding om zich zo vlug mogelijk commercieel te gelde te maken. Met de intelligente en integere kunstenaar Bucquoy wordt de werkelijkheid aan het hart gedrukt en getransformeerd tot een kader waarbinnen de tegenstellingen onmiddellijk duidelijk worden en het miskende belang van de burger aan de orde gesteld en tegemoetgekomen.

Met een anarchistische, communistische en Belgische vlag voorop werd op Rerum Novarumdag 21 mei 2009 geprobeerd door te stoten naar het leegstaande Koninklijke Paleis tegenover het park in Brussel. Doel van de aktie is uitdrukkelijk politiek en revolutionair: onmiddellijk huisvesting van 100 gezinnen in het vrijgekomen koninklijk paleis, afschaffing van de verkiezingen (als verkiezingen iets konden veranderen waren ze al lang afgeschaft volgen Jan Bucquoy) en ze vervangen door een systeem waarvan Aristoteles al zei dat het beter was, per loterij de volksvertegenwoordigers aanduiden zodat de caissière, naast de bouwvakker, bediende en dakloze in het parlement konden postvatten, in plaats van de mislukte advocaten die er nu maasaal zetelen en niets van de problemen van de mensen snappen zo stelt Jan Bucquoy. Het privé-eigendom moet eveneens afgeschaft worden en elk dag worden de goederen die langs erfenissen vrijkomen bij loterij toegekend met kans voor alle Belgen om ze te verwerven.

Het heeft ook op 21 mei 2009 niet mogen baten, de politie was massaal in uniform en in burger aanwezig en zelfs Noël Godin kon de ordekrachten niet overtuigen. Enkel een socioloog, die vorig jaar met Jan Bucquoy en Arne Ballière mee de vlaggen kon plantten op het kasteel, slaagde er in door de tuin tot aan de ingangsdeur van het paleis door te dringen voor hij door politie werd gegrepen op het bordes, van waar hij nog op de valreep zijn compagnons buiten het paleis kon toespreken. Samen met kunstcreator Jan Bucquoy, werden Arne Ballière, Théophile de Giraud, Jan Hertogen en nog een vijfde persoon afgevoerd en (maar) tot 18h administratief aangehouden zodat Jan Bucquoy zonder problemen de match Anderlecht-Standaard kon volgen, want een staatsgreep is één zaak, voetbal een andere. De politie had misschien oor gehad naar zijn uitleg dat met de opening van het Magritte-huis in Brussel een ander ikoon kreeg waarop hij recht had, dat Margritte en de surrealisten ook sociaal geengageerd waren, dat Margrit nog bij de Kommunistische Partij geweest was en dat na hem de Cobra Beweging, Mariën en vele andere vanuit Brussel de brug gelegd hadden tot het cultureel en sociaal geengageerde mei 68 in Parijs.

Afspraak 21 mei 2010 om 14h aan het koninklijk paleis, voor het jaarlijks kunstevenement van Jan Bucquoy, als het niet regent tenminste, want dan wordt het uitgesteld tot de eerstvolgende zonnige dag.

video reportage van de staatsgrteep op 21 mei

Dolle Mol TV was er bij en maakte een video reportage http://www.dollemol.be/content/view/278/32/