Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Leef! met twee op Groen!

Leef! met twee op Groen!

LEEF! is een roodgroene politieke beweging met twee gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid in Herzele, en één gemeenteraadslid in Zottegem. LEEF! staat voor een gezonde aanpak en verdedigt het milieu en de mensen. Dikwijls hielpen we mensen zich verzetten tegen uitbuiting en machtsmisbruik: stort d’Hoppe, asbeststort Louise-Marie, N42 Herzele, het politiedossier in Zottegem, het statuut van het gemeentepersoneel, de Aquafin-politiek in Herzele/Erpe-Mere. Wij zetten twee kandidaten op de lijst van Groen!, en Groen! verdedigt onze thema’s in het parlement. We leggen soms andere accenten, en zullen dat ook in de toekomst in alle onafhankelijkheid blijven doen.

• 14,7 % van onze bevolking leeft onder de armoedegrens.
• Elke dag plegen zeven mensen in ons land zelfmoord.
• Fortis krijgt miljarden euro van de staat, terwijl het de jaren voordien 27 miljard winst maakte.
• Winstgevende bedrijven ontslaan toch mensen.
• De werkloosheid onder jongeren is dramatisch hoog.
• Fijn stof zorgt bij steeds meer kinderen en ouderen voor astma en aller-gieën.
• Om de klimaatverandering tegen te houden moet de uitstoot van CO2 tegen 2050 met minimum 90 % naar omlaag, maar we slagen er nog niet in om het Kyotoprotocol na te leven, dat een daling van slechts 5 % vraagt. ...

Wat is er toch mis met deze wereld, vragen vele mensen zich af.

Mensen die werk hebben, mogen van geluk spreken tegenwoordig, zegt men. Maar werkgevers profiteren daar enorm van. Ze laten de mensen steeds harder werken. De winst moet omhoog. De flexibiliteit moet omhoog. En de stress stijgt evenredig mee. Nemen we het voorbeeld van bagagebehandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem. Daar moeten nu twee mensen het werk doen dat vroeger door zes (!) mensen werd gedaan. Dat is flink sjouwen met valiezen en bagage allerhande. Aviapartner is geen uitzondering.

Overal moet men meer werk verzetten met minder volk. Maar ondanks al dat harder werken, is meer verdienen er niet bij. Tenzij je een aandeelhouder bent. Die mogen wel jaar na jaar langs de kassa passeren. Ook in tijden van crisis. Een bedrijf als ArcelorMittal “moet” 9.000 mensen ontslaan. Maar de aandeelhouders krijgen wel de zekerheid dat ze in 2009 voor 1,2 miljard euro aan dividenden zullen opstrijken. Hallucinant, toch?

Kapitalisme is het systeem van de rijken, dat de rijken rijker en de armen armer maakt. Dat mocht nooit gezegd worden. De vrije markt was heilig. Wel, we hebben gezien tot wat het leidt als bankiers ongehinderd hun gang mogen gaan: er werd massaal gespeculeerd met het spaargeld en het pensioengeld van de mensen. Men heeft dit laten gebeuren. De banken en de grote bedrijven mochten hun eigen wetten stellen.

Ondertussen kunnen steeds meer mensen hun energiefactuur niet meer betalen, liggen ze wakker van stress op het werk de volgende dag, vrezen ze dat hun pensioen niet hoog genoeg zal zijn om een rustige oude dag te hebben en vragen ze zich af of hun kinderen en kleinkinderen nog wel in een gezonde wereld zullen kunnen opgroeien.

Daarom zeggen wij: het wordt tijd dat de centen naar sociale en ecologische projecten gaan. Naar onderwijs, naar goede openbare diensten, naar een betere isolatie van huizen, naar betere uitkeringen en hogere pensioenen. Het wordt tijd dat we weer durven zeggen dat wie veel verdient en veel bezit, moet bijdragen om een sociaal vangnet te vormen voor mensen die pech hebben of niet beter kunnen. We moeten durven zeggen dat er geld nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Naast het grote sociale, herverdelende én ecologische verhaal, komen wij ook op voor een aantal streekeisen: beter openbaar vervoer in plaats van zinloze wegen, echt investeren in milieu in plaats van Aquafin het water te laten vervoeren van hot naar her, zonder het te zuiveren! Meer kinderopvang. Respect voor het landschap. Steun aan de duurzame landbouw en echte aandacht voor het platteland. Zuid-Oost-Vlaanderen is geen vuilbak voor asbest- en andere storten.

Kortom, we ‘peperen’ de politiek door ongezouten onze mening naar voren te brengen, met aandacht voor minder evidente thema’s, een eigenzinnige kijk op de crisis, een duidelijk accent op sociale onderwerpen en een interessante streekagenda.

Filip De Bodt • Herzele • 46 jaar • gemeenteraadslid
Jozefien Loman • Brakel • 32 jaar • vormer basisonderwijs

http://www.leef-online.be