Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Lange Wapper krijgt een rode neus

Lange Wapper krijgt een rode neus

Op een druk bijgewoonde hoorzitting in Deurne op 26 mei werd op eenvoudige wijze duidelijk gemaakt waar het in het Lange Wapper verhaal eigenlijk om gaat: om geld, om heel veel geld, met 15% gewaarborgd rendement voor de happy few die zo grootmoedig het kapitaal zullen mogen verschaffen. En 35 jaar lang geen concurrentie!

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: kort.mp4  (86.33 MB)

Dr. Dirk Van Duppen, huisarts te Deurne, gaf een duidelijk overzicht van wat de inwoners van Antwerpen en meer in het bijzonder Deurne en Merksem te wachten staat: een horrorverhaal ! Het op-en afrittencomplex dat in Deurne zou worden gebouwd om toegang te verlenen tot het Lange Waperviaduct wordt een lokaal probleem genoemd. Je zal er maar mee opgeschept zitten. 82% van de vrachtwagens die dagelijks door onze stad razen zijn doorgaand verkeer.

Prof. Dr. Dirk Avonts legde de vinger op de zere plek. Fijn stof en geluidsoverlast kosten je een groot stuk levenskwaliteit en verkorten daarbij aanzienlijk je levensverwachtingen. Zijn droom : dat we ooit allemaal weer met het raam open kunnen slapen.

Manu Claeys van actiecomité stRaten-Generaal lichtte de ARUPSum studie toe en waarschuwde voor de hallucinante beelden die ons binnenkort te wachten staan: de verbreding van de R1 ringweg rond, neen sorry, doorheen Antwerpen.

Hij hekelde ook de de houding van de BAM in dit dossier. Toen stRaten-Generaal op een persconferentie, met een auditeur erbij, duidelijk maakte dat hun alternatief helemaal niet zo duur is als BAM beweert, reageerde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 's anderendaags met een persmededeling dat dit fout was. Zij gaven daarbij geen cijfermatig bewijs. stRaten-Generaal vroeg dat bewijs en kreeg dit niet. De enige reactie luidde: "Wij hebben gemeend te moeten reageren omdat stRaten -Generaal had gecommuniceerd."

Het Milieu Effecten Rapport dat deel uitmaakt van de bouwaanvraag van de Lange Wapper is, op zijn zachtst uitgedrukt, niet correct. Er staat namelijk in dat alternatieve tracés onmogelijk te realiseren zijn en dat zij daarom ook niet moeten worden overwogen. GROEN! vecht dit M.E.R. juridisch aan.

Op 11 juni krijgt de Antwerpenaar ( in zaal Horta, zie daarvoor www.Ademloos.be) tekst en uitleg waarom en hoe wij allemaal op eenvoudige wijze kunnen bezwaar indienen tegen de verleende bouwvergunning voor de Lange Wapper.

Peter Mertens, lijsttrekker van PVDA Antwerpen bond de kat de bel aan. "De Lange Wapper is een ramp voor de volksgezondheid en ge speelt met het leven van 100,000 Antwerpenaren."

Bij welke minister was de huidige grote baas van de B.A.M. vroeger kabinetschef? Zijn er "goede contacten" tussen politici en de firma's die de opdracht hebben gekregen om het Lange Wappertracé te bouwen?

Waar gaat het in deze allemaal om: om geld, om heel veel geld. De geplande werken in Antwerpen zijn het grootste bouwproject in de geschiedenis van België. De werken zullen worden uitgevoerd door een bedrijf met deels privé en deels overheidskapitaal.

En nu komt de kat op de koord: De investeerders krijgen een gegarandeerd rendement van 15%. En de kers op de taart: gedurende 35 jaar gegarandeerd geen concurrentie voor een andere Scheldekruising. Ja u leest dit goed. Maar loop niet meteen naar uw bank om in te tekenen...wij behoren niet tot de gegadigden, beste lezer.

Wil je in 15 minuten een duidelijk overzicht wat er ons boven het hoofd hangt als alle Antwerpenaren samen het Lange Wapperviaduct op 18 oktober niet wegstemmen bekijk dan de filmopnames. Heeft u meer tijd en interesse dan kunt u de volledige avond van a tot z meemaken via deze link http://www.paulsmets.be/pvda260509kort.html

Wie interesse heeft om dit beeldmateriaal te gebruiken voor informatieve doeleinden in actiecomités kan mij bereiken op contact@paulsmets.be

Ik ben een ingeweken Antwerpenaar die hier is komen wonen omdat ik Antwerpen de mooiste stad van België vond. Errare humanum est.

Video

Ik kon die avond niet, maar door de video blijf ik op de hoogte. tnx

bam infoavond 26/05

Ik was op de infovergadering en ik heb ook al enkele avonden van Bam zelf in Horta gevolgd. Conclusie hier was meer volk dan op hun laatste avond.
De infoavond van Ademloos was een groot succes.
Wat wel belangrijk is dat er zoveel bewoners van Deurne noord waren.Tijdens de pauze ging bijna niemand weg omdat men het zo intressant vond.
Wat ik het meeste gehoord heb van de aanwezigen is, hoe komt het dat wij dat allemaal niet weten, waarom zijn wij nooit geinformeerd.
Conclusie BAM informeert de bevolking nog altijd niet ondanks de massa's euro die hieraan besteed zijn.
Altijd hetzelfde filmpje op ATV , altijd hetzelfde traject en nooit wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van 90.000 mensen in Antwerpen .
Alle info komt van Ademloos , de aktiegroepen en de PVDA, zonder dat zij één euro krijgen. Zij zullen nog veel werk hebben tot aan de volksraadpleging.
Daarom voor iedereen die wil meewerken:
-dien een bezwaarschrift in en kijk op www.ademloos.be hoe het moet ( tot 24/06/09)
-kom meehelpen met de verdeling van de informatie na de verkiezingen voor devolksraadpleging
els