Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

2 Vlaamse vrijwilligers waren getuige van bloedig conflict in Noord-Peru

2 Vlaamse vrijwilligers waren getuige van bloedig conflict in Noord-Peru

Gent, 6 juni 2009. Twee Vlaamse vrijwilligers van Catapa, een Vlaamse NGO die werkt rond mijnbouw in Latijns-Amerika, waren aanwezig bij de rellen in Noord-Peru. Catapa distantieert zich van het geweld en veroordeelt de reactie van de Peruviaanse overheid, maar steunt wel de legitieme claim van inheemse volkeren op inspraak over de ontwikkeling van de Amazone. Onze vrijwilligers Marijke Deleu en Thomas Quirynen worden momenteel geëvacueerd en in veiligheid gebracht.

bagua_DSC_0357.jpg

Het aanhoudende conflict in Bagua (Noord-Peru) tussen de Peruviaanse staat en inheemse bewoners van het Amazonegebied heeft vrijdag tot gewelddadige confrontaties geleid. Naargelang de bron zouden er tussen 30 en 84 doden gevallen zijn en zouden er een honderdtal betrokkenen gewond geraakt zijn, toen veiligheidsdiensten gewapenderhand een wegblokkade probeerden te beëindigen. Volgens de politie beschoten inheemsen de veiligheidsdiensten, waarop de politie represailles ondernam. Vertegenwoordigers van verschillende betrokken inheemse groepen spreken deze versie echter tegen: zij zouden niet meer dan hun traditionele speren gedragen hebben. De meeste bronnen bevestigen dat vanuit politiehelikopters werd geschoten op de actievoerders. Thomas en Marijke zagen hoe de politie lijken meenam. “Zo proberen ze het officiële dodenaantal te verlagen”, zegt Marijke Deleu.

Marijke en Thomas zijn vrijwilligers voor CATAPA bij de kerkelijke milieuorganisatie VIMA te Jaén (dichtbij Bagua). Zij waren naar Bagua vertrokken om verslag (zie foto-verslag) uit te brengen van de protesten. Voor ze het goed beseften, zaten ze middenin het geweld. Ondertussen worden ze geëvacueerd en in veiligheid gebracht. CATAPA vreest echter voor verdere represailles tegenover boerenleiders. CATAPA roept de politici op om deze kwestie op de internationale agenda te zetten. Als de internationale gemeenschap niet snel ingrijpt, is het risico op een verdere ontsporing van dit conflict erg groot.

Aangekondigd conflict
De inzet van het conflict is de toegang voor multinationale bedrijven tot het gebied in het noorden van Peru, dat rijk is aan olie, aardgas en mineralen. Al bijna twee maanden voeren meer dan 30 000 inheemse bewoners van verschillende provincies van het Amazonewoud en de Hooglanden een protestcampagne tegen de manier waarop staat en bedrijven in het hele land willen investeren in de ontginning van de natuurlijke grondstoffen. Inheemse volkeren en boerengemeenschappen eisen een stem in de besluitvorming over de ontwikkeling van het land.
Gedurende twee maanden al vinden op verschillende plaatsen in het land wegblokkades en stakingen door inheemse groepen plaats. De laatste twee jaar hebben als gevolg van verschillende decreetwijzigingen heel wat ecologische en sociale restricties aan grondstoffenextractie moeten wijken voor een laksere wetgeving. Deze maakt het nu steeds eenvoudiger om directe buitenlandse investeringen in Peru te verwelkomen en aan mijnbouw, olie- en aardgasontginning te doen.

De Peruviaanse overheid kondigde op 9 mei jongstleden in de zeven provincies van het Amazonegebied de staat van alarm af, waardoor “tijdelijk de grondwettelijke bepalingen over vrijheid en veiligheid van personen en de onschendbaarheid van huisvesting zouden worden opgeschort”. Officieel om de toegang tot wegen en luchthavens veilig te stellen en te vermijden dat de productie van bedrijven zou lijden onder de acties van de inheemsen, zijdelings een vrijgeleide voor het gebruik van geweld, zoals vrijdag is gebleken.
Onderhandelingen tussen de staat en vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschappen braken op 15 mei af, waarna de inheemsen aankondigden met hun acties door te gaan. Sindsdien werden het protest en het antwoord daarop van de overheid steeds grimmiger.

Conventie 169 verplicht raadpleging inheemse volkeren
Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie verplicht de Peruviaanse overheid om de inheemse volkeren te raadplegen over de eventuele ontginning van natuurlijke grondstoffen op hun woongebied. De Peruviaanse overheid ratificeerde Conventie 169 in 1994. Een consultatie van de lokale bevolkingsgroepen heeft in het Amazonegebied echter nooit plaatsgevonden. De biodiversiteit en het leven van deze volkeren staat er op het spel. Voor de staat en betrokken bedrijven -waaronder het Franse oliebedrijf Perenco en het Spaanse REPSOL- lijkt het daarentegen allemaal niet snel genoeg te kunnen gaan. De potentiële winsten in het Peruviaanse Amazonewoud zijn dan ook enorm, in een mondiale context van grondstoffenschaarste.

Met een sneer naar het verzet van de inheemse volkeren stelde president García in een regeringsmededeling, verwijzend naar de grondwet, dat de “grondstoffen in Peru het bezit zijn van álle Peruvianen” en dat “alle Peruvianen baat moeten kunnen hebben bij de natuurlijke rijkdommen van het land”. De inheemse bevolking eist echter niet zozeer de alleenheerschappij over het Amazonewoud op, maar wel een stem in het ontwikkelingsproces van hun streek van herkomst. Alberto Pizango, hoofd van de koepelbeweging AIDESEP voor de inheemse volkeren van het Amazonegebied, stelt: “Wij zijn niet tegen ontwikkeling, maar wij willen ontwikkeling vanuit ons perspectief.”

Foto's van het bloedige conflict door Thomas en Marijke: http://catapa.be/en/north-peru-killings

Meer nieuws op http://www.catapa.be

protestmail

stuur een protestmail naar de peruaanse overheid:
http://amazonwatch.org/peru-action-alert.php

internationale druk is nodig om te zorgen dat dit bloedbad niet onbestraft blijft.

Lappersfort solidair met Amazonestrijd

Het lezen van dit bericht vervult me met afschuw, doch niet met verbazing. Natuurlijk kan niemand echt helemaal snappen wat er in de holle hoofden van zulke bedrijven en regeringen omgaat. België en Peru verschillen hier gelukkig heel veel, maar spijtig genoeg ook heel weinig in. Wie af en toe wel eens een krant openslaat of indypendent media raadpleegt, heeft vast wel al gehoord van de inmidels minstens drie schijnprocessen die bezig zijn tegen verschillende bezetters van het Lappersfort waarvan er al drie keer mensen tussen de drie dagen en twee weken hebben vast gezeten in de Brugse gevangenis met dwaze en valse beschuldigingen. De laatste keer werden er zelfs mensen die naar het actiekamp terugkeerden verrast door zwartgekleedde, gebivakeerde agenten , die zich in de struiken verstopt hadden, en dan in een arrestatiewagen gedropt. Daarenboven worden er onophoudelijk mensen adminitratief aangehouden voor het betuigen van hun steun (flyeren, posters hangen, muziek maken,...)

Zelf vertoef ik ook in het bos als actievoerder. Voor mij persoonlijk is de boodschap die ik kan meegeven over de problematische situatie waarin we zitten qua economie en ecologie veel belangrijker dan puur die 3,5ha. Het schaarse wat we nog hebben is belangrijk, maar wordt bedreigd. Hier in België is het in vehouding dan nog simpel om een bos te bezetten. Staatsgevaarlijke boomknuffelaars eruit martelen kan hier nog net. Buiten de grenzen van het fort Europa en het zogezegde vrije westen durft men wel eens anders reageren.
Het is nu meer dan ooit nodig om te strijden voor de schaarse natuurlijke rijkdommen die er nog over zijn. Misschien vooral voor de Amazone. Daar vechten mensen niet zomaar voor de natuur. Ze strijden voor hun leven. Al eeuwen. De inheemse bevolking van de Amazone heeft veel meer dan Belgische activisten wat aan de Earth First! slogan 'We are not fighting for nature. We are nature fighting back!' Ze willen overleven, maar worden afgeslacht of verscheept naar de armoede. En dat alles voor de speculanten en het comfort van de rijke elite, ja daar horen u en ik waarschijnlijk ook bij. Casinokapitalisme, modern mercantillisme of roofeconomie. De naam die je ervoor kiest zal de problemen voor onze economische orde er niet anders op maken. Het gaat letterlijk over lijken om het blinde ideaal van onbeperkte groei te eren. Zelfs al moet daarbij de beperktheid van onze planeet vergeten worden. Of de landspeculatie nu gebeurt door Suez in het Lappersfort, door kapbedrijven in Peru of door immobiliën in de VSA, ze zetten de in dat gebied mogelijke middelen in om de tegenstand te breken. Milieustrijd is duidelijk een sociale strijd gebleken. De slag om de Amazone wordt blijkbaar een oorlog. De NATO bekijkt waar ze militair kunnen tussenkomen in de gevolgen van de ecologische en voedselcrisis. De strijd tegen "ecoterrorisme" is toppriorieit voor staatsveiligheid in verschillende landen.
En het Lappersfort blijft zich solidair verklaren met elke sociale milieustrijd.

Geen compromissen in de verdediging van de Aarde.

Latijns-Amerika is geen doe-het-zelf-zaak, en...

HET AMAZONEWOUD IS GEEN BENZINESTATION !!!