Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Anne Van Lancker (sp.a): “Ik vrees dat Barroso zichzelf opvolgt”

Anne Van Lancker (sp.a): “Ik vrees dat Barroso zichzelf opvolgt”

BRUSSEL – Niet alleen in Vlaanderen, ook in Europa gaat links achteruit. De sociaal-democraten blijven de tweede grootste partij in het Europees parlement maar leveren toch fors in. Ze gaan van 217 naar 162 zetels. Anne Van Lancker stond op de derde plaats voor de sp.a-lijst en raakte niet herverkozen. Na jaren te hebben gewerkt als Europees parlementslid verlaat ze de politiek. Over de toekomst van Europa is ze sceptisch, “Het gevecht voor een sociaal Europa wordt moeilijker dan ooit.”

annevanlancker.jpg

(Foto Senta Kochanek)

De sociaal-democraten gaan achteruit in het Europees parlement, hoe verklaart u dit?
“Volgens mij zijn er twee kanten aan dit verhaal. Ten eerste is er de vaststelling dat mensen in tijden van crisis niet op zoek gaan naar een socialistisch alternatief, maar teruggrijpen naar wat ze hebben. Ze worden behoudsgezinder. Ik vind dit een zeer spijtige vaststelling, zeker omdat ik geloof dat wij de enige partij waren met een echt voorstel. Poul Nyrup Rasmussen (voorzitter van de Europese socialistische partij) heeft al maanden geleden een voorstel om de crisis aan te pakken op tafel gelegd, maar dit wordt niet gehoord.”

“Daarnaast is het zo dat bij Europese verkiezingen, nationale aspecten vaak de bovenhand nemen. Zo werd Labour in het Verenigd Koninkrijk bedolven onder de schandalen. In Duitsland kreeg Angela Merkel dan weer onvoorwaardelijke steun van de bevolking. De socialisten in Frankrijk liggen nog altijd verwikkeld in een onderlinge broedertwist. Er is dus geen alternatief voor Sarkozy. Ook in Italië is er geen coherente socialistische variant voor Berlusconi.”

“In Denemarken doet de sociaal-democratische partij van Rasmussen het wel goed. Links kan dus nog steeds scoren.”

Extreem rechts maakt zijn opwachting in het Europees parlement. The Britisch National Party haalt twee zetels, Geert Wilders sleept er zelfs vier binnen. Wat vindt u van deze evolutie?
Ik vind dit een beangstigend vooruitzicht. Zeker als je kijkt naar Oost-Europese landen waar extreemrechtse krachten echt lijken op te komen. Hoewel volgens mij al die extreme stemmen niets te maken hebben met het gedachtegoed van de doorsnee Europeaan. Door het hoge absenteïsme komen deze stemmen gewoon naar boven.

U zegt het zelf, het absenteïsme is hoog, een opkomst van 43% is zelfs historisch laag. Waarom slagen parlementsleden er niet in om mensen te bereiken?
Als ik daar het antwoord op zou weten had ik al lang de lotto gewonnen, denk ik. Ik weet dat al mijn collega's in het parlement zich absoluut inzetten om de Europese werking op het voorplan te krijgen. Als je kijkt naar de verkiezingsberichtgeving in Vlaanderen merk je dat Europa amper aan bod kwam tijdens de debatten. De mensen werden niet geïnformeerd over de gevolgen van Europese verkiezingen, dat is jammer.

Hoe ziet de toekomst van Europa eruit?
Ik zie een centrumrechts Europa. Het gevecht voor een sociaal Europa wordt moeilijker dan ooit. Ik hoop dat we nu de kans krijgen om duidelijk te maken dat mensen niet op eender wie moeten stemmen. Al die stemmen naar mijn CD&V collega's gaan naar de European People’s Party. In die partij zitten toch veel parlementsleden die een stuk rechtser zijn dan CD&V'ers.

De mensen kennen de fracties op wie ze stemmen onvoldoende?
Absoluut. Verhofstadt krijgt met zijn voluntaristische ideeën massa’s stemmen, terwijl hij in zijn eigen fractie helemaal geen meerderheid vindt voor zijn visie. Ook daar is de fractie een stuk liberaler en rechtser dan Verhofstadt.

Barroso volgt zichzelf gewoon op?
Ik vrees er voor. Hij zal waarschijnlijk wel enkele lastige vragen krijgen van de Christen-democraten en liberalen, maar een stevige vuist zal er niet gemaakt worden. Trouwens als er nu iemand heeft bewezen dat hij in tijden van crisis geen vuist kan maken, dan is het wel Barroso.

De groene fractie gaat wel lichtjes vooruit, is dit een lichtpunt?
Ja maar de groenen kunnen het niet alleen doen. Ik hoop dat we opnieuw aan progressieve frontvorming kunnen doen in het Europees parlement. De voorbije jaren heeft dit goed gewerkt.

Kathleen Van Brempt trok de Europese sp.a-lijst. Uiteindelijk haalde ze helemaal niet zoveel voorkeurstemmen als verwacht. Heeft sp.a nog een echt stemmenkanon?
Frank Vandenbroucke is in mijn ogen zo’n stemmenkanon maar ik respecteer zijn keuze om in Vlaanderen zijn werk af te maken. Al blijft het jammer.

Hoe ziet uw toekomst eruit?
Ik wil mijn dossierkennis in de toekomst graag gebruiken buiten de politiek, al weet ik nog niet op welke manier. Het is nog te vroeg om hierover echt te beslissen. De verkiezingen staan nog te dichtbij.

Informatie over Europa

Het is inderdaad schandalig te zien hoe wij hier over de Europese verkiezingen geïnformeerd werden. Niemand in dit land lijkt te beseffen, zoals Anne zegt, dat als je voor een Vlaming stemt, je meteen ook voor één van die Europese fracties stemt. Het minste dat men had kunnen doen in de berichtgeving voor de verkiezingen, was ons over die fracties inlichten en ons duidelijk maken welke rol 'onze' MEPs in die fracties zouden spelen. Ikzelf heb tegen veel mensen moeten zeggen dat een stem voor Dehaene er één voor Berlusconi was, en overal werd dit op verwondering onthaald. Mensen hebben daar gewoon geen besef van. De Europese verkiezingen werden hier enkel als een 'titanenstrijd' voorgesteld, als een wedstrijd in de wedstrijd, en daar is Anne een rechtstreeks slachtoffer van. Vriend en vijand looft haar werk in het EP, zij was iemand die daar echt het verschil maakte. Maar ze moest plaats maken voor een 'kopstuk', want de verkiezingen zouden een titanenstrijd worden. Nu zitten we met dat 'kopstuk', en zijn we Anne Van Lancker kwijt. Zo schraal is onze politieke cultuur...

europese verkiezingen

We zijn niet alleen Anne kwijt, maar vergeet ook niet dat Mia De Vits per sé de baan moest ruimen voor het slechts scorende kopstuk in Vlaanderen. Succes Kathleen en veel fun!

who the fuck kan Europa nog

who the fuck kan Europa nog iets schelen. Europa is dood.

Wie gaat binnen het

Wie gaat binnen het parlement de stem van het VOLK eindelijk durven opnemen en haar eigen plannen aan de kant zetten???,

WIE WIE WIE ?????

NO MEANS NO

Nederland en Fankrijk zijn gedegouteerd, Belgen ook Ierland ook

NO MEANS NO

zijn jullie DOOF? BLIND? of zo ontzettend stom op daar niet naar te luisteren?
Sta dan ajb niet verbaasd te kijken van de 'verrechtsing en het afhaken van de burgers!

Links heeft er zelf voor gezorgd!sorry hoor!
Vijf minuten politiek moed zijn genoeg om de burgers er terug bij te halen....

RESPECT THE REFERENDUMS!

www.onzezeg.be

links en de EU

Misschien mag ook eens worden gezegd dat de drie kopstukken van de Ierse 'nee'campagne niet werden verkozen of niet werden herverkozen. Ook dat zegt iets over de overtuiging van de Ieren en het vertrouwen dat ze in die mensen hebben. No means no?
De linkerzijde moet zich dringend afvragen hoe men invloed kan hebben op het Europese beleid. Dat is m.i. niet door 50 jaar lang aan de kant te gaan staan en 'neen' te roepen...
Wie echt zijn zeg wil hebben, zegt meer dan 'neen'.

interview

stemmenkannon?

Soms raakt een interview wel wat nuances kwijt. Ik vind dat Kathleen het helemaal niet slecht gedaan heeft tijdens de Europese verkiezingen. De vraag was eerder wie er binnen sp.a de handschoen had kunnen opnemen in de kanseliersstrijd tussen Dehaene en Verhofstadt. Frank Vandenbroucke heeft ongetwijfeld een sterke reputatie op Europese dossiers en haalt inderdaad veel stemmen. Maar vraag is of sp.a zelfs met hem het verschil hadden kunnen maken tijdens deze verkiezingen. Er is immers amper over prioriteiten voor het Europese beleid gesproken. Van confrontatie van ideeën was al helemaal geen sprake. Het zou jammer zijn om het Europese debat te reduceren tot het zoeken van stemmenkannonnen. Binnen de PES moet er wel dringend een stevige discussie komen over de nederlaag van de socialisten tijdens deze verkiezingen. Want sociaal Europa staat inderdaad verder af dan ooit.

Anne van lancker? Verdienste gedumpt??

anne van lanker?!!quid??
wat de spa te zien geeft tart ELKE verbeelding. Een figuur als Bert Anciaux (in gebarentaal aangeduid als "de bleiter")tart elke verbeelding van een denkend mens.)De lijst volgorde wordt door de partijbonzen op hun criteria samengesteld en heeft NIETS met democratie meer te maken.In het gentse is LVDB"( de man van het grote OOSTEN")die zijn nageslacht promoot.Familiale inteelt is traditie aan het worden,andere partijen achterna.
De candidaat voor europa is "fake" en een giller.Socialisten hebben geen beseft dat de mens in de straat europa grondig haat en er enkel is om de marktschaal van de producent te vergroten.De sociale afbraak gaat verder onder het mom van globalisering en het master systeem beoogt enkel de diploma cultuur te bevestigen en de lonen te bevriezen.De jongere generatie wordt monddood gemaakt en de consumenten cultuur moet gevrijwaard ten koste van alles!Waar zijn we mee bezig??

joe higgins geen linkse neen-stem?

Er is hier opgemerkt dat in Ierland geen enkele neen-stem (tegen het Verdrag van Lissabon) is verkozen.
Maar dat klopt helemaal niet.

Joe Higgins van de Socialist Party (in België gelieerd aan LSP) is in Dublin voor het eerst verkozen tot Europees parlementslid.
De man is duidelijk tegen het Verdrag van Lissabon en voor een sociaal Europa. Hij bracht dit zeer duidelijk naar voor tijdens het referendum en tijdens deze verkiezingen.

De zetel was een nek-aan-nek race met Mary Lou MCDonald van Sinn Feinn.
Net als SP is Sinn Fein naar onze normen links van SP.a en Groen! (-> zij met nationalistische inslag en het gekende verleden).

In Dublin had je tenslotte ook Patricia McKenna, afgescheurd van de groenen. Ze scoort 4,2%.

Alles samen haalt de linkse nee-stem in Dublin 28,5% van de stemmen. De rechtse nee-stem van Libertas 3,3%

Klassieke commentaren in de media over het Ierse politiek nemen dit nooit mee in rekening.

Yes we can !

Op 15 april organiseerde de GUE-fractie in het EP (DIE LINKE,Sinn Fein,SP...) een dag over het EU-Verdrag ondermeer in solidariteit met de NO-campanje in Ierland.

De linkerzijde in het EP stelt dat precies het EU-Verdrag een beletsel is om een progressief programma tegen de crisis uit te werken. De beste invloed die vandaag kan uitgeoefend worden op het EU-beleid is de Ieren zo veel mogelijk te steunen om hun stem uit te brengen tegen het neoliberale EU-Verdrag. Yes we can !

Overigens hebben hebben Verhofstadt, Leterme en Van Rompuy aardig gefoefeld om het EU-Verdrag op te leggen aan de bevolking en onze parlementen. Daarom werd een verzoek neergelegd bij het Grondwettelijk Hof ter vernietiging van de Belgische ratificatie van het Verdrag.

Wie meer info wil of de laatste memories van toelichting wil bekomen over deze rechtszaak kan altijd kontakt opnemen:
raf.verbeke@telenet.be

Beste Francine Als jij een

Beste Francine

Als jij een huurcontract moet tekenen en de voorwaarden staan je niet aan, doe je dat dan met het idee "ik zal dat later wel veranderen"? Is dat realistisch en verstandig? zullen je rechten als huurder gegarandeerd zijn? Of worden die juist 'aan de kant' gezet?

Zo zijn de EU verdragen van Rome tot lissabon getekend door de parlementariers...met het idee ' het is niet goed maar we kunnen niet anders, we zullen dat later wel veranderen'!
Letterlijk de woorden van Vera Dua en anderen tijdens de stemming... in het vlaams parlement.. ik was erbij.
Deze mensen laten zich met hun principes aan de kant schuiven... in mijn ogen.

Het is vijf voor 12.... deze bank crisis maakt integraal deel uit van 50 jaar neoliberaal EU beleid. Enkel nationaal is in vakbonden sociale strijd geleverd, die ons nu enigszins beschermen tegen de staking van de banken.
De eu is de boosdoener, niet de helper!

Ken je de European Defense Agency?
Ooit burgers gezien die zin hadden in oorlog?
ik niet.Alleen bedrijven.

Als referendums niet worden gerespecteerd, zoals is gebeurt in NL, Frankrijk en Ierland.... is er democratische moed nodig om Goliath te stoppen! Het is een volkomen onbegrijpelijke handelswijze van een continent dat zich democratisch acht!

Al de rest is voor mijn gevoel Collaboratie en klopt niet meer! De burgers die NEE stemden en dan via de Nat parlementen toch aan dat asociaal projekt 'moeten meedoen', hoe denk je dat die zich voelen? Ik ben razend kwaad!!

Van Voren en van Achter verneukt en daarom cirkuleren er grappen met EU condooms op het internet of per mail . al gezien? En daarom willen de mensen terug lokaal en nationaal werken. Het werkt een rechtse contractie en terugplooiing in de hand ipv samenwerking en solidariteit.

Europa is een imperialistisch oorlogsprojekt!
Op lange termijn
De EU is een geldmachine .... voor de parlementen, de bedrijven, de militairen.

En het deelt snoepjes uit in de cultuurpot en de lanbouwpot...
om de mensen te paaien... met hun eigen betaalde belastingcenten. Daarvoor hebben ze dan moeten bidden en smeken om die projecten te krijgen.

Het doet me denken aan de schare van 'vrienden' die de koningen kweken door mensen tot ridder of hertog of zoiets te slaan ...

Ongetwijfeld zitten er veel oprechte en hard werkende mensen in dat 'parlement' en dat een man als Joe Higgins verkozen is is fantastisch! Het gaat niet over 'aan de zijlijn staan. het gaat over je principes verloochenen...als je meedoet, en je laten beet nemen waar je bij staat! of opkomen voor de menselijkheid en gewone man! Laten we socialisme ajb herdefinieren net als democratie... meer dan 100 eu parlementsleden protesteren iedere keer!

Ik begrijp niet hoe je als socialistisch democraat dat neo liberale verdrag kunt goedkeuren....en niet op je achterste poten gaat staan voor het ondemocratisch totalitair gedrag van de EU....

ONBEGRIJPELIJK en Gevaarlijk!

L'empire Europe:

http://www.youtube.com/watch?v=pxDkMEDGyDk

Een mens heeft recht op vergissingen... veel zelfs!
Gegroet
valentine

Sorry ik vergeet nog te

Sorry ik vergeet nog te vragen:

Attac heeft op het sociaal forum beslist vanuit de hele internationale groep om tegen het verdrag van lissabon stelling in te nemen en akties te voeren vorig jaar.

Francine Klopt het dat jij lid van Attac bent?
sorry als ik me vergis maar dan verbaasd me je stellingname een beetje wel.

Ik ben trouwnens een van de initiatiefnemers van de neerlegging van de klacht.

Vakbonden en Verkiezingen

Beste René,

Als syndicalist versta ik uw gehechtheid aan het werk van An Van Lancker en Mia De Vits in het EP heel goed.

An Van Lancker heeft een sleutelrol gespeeld in het afleiden van de Bolkenstein-richtlijn naar de Dienstenrichtllijn. Daar zullen de bediendenvakbonden haar eeuwig dankbaar voor zijn.

Maar die zelfde rol speelde Kathleen Vandenbempt ( en Ivo Belet van ACW) in het afblokken van de Havenrichtlijn. Daarom zullen de dokwerkers haar nooit vergeten.

Ik denk daarom dat andere figuren op de lijst het verschil niet zouden maken zolang de arbeidersbeweging en de kiezer geen echt verschil krijgt aangeboden tegenover de propagandaslag van Dehaene en Verhofstadt.

Want Dehaene en Verhofstadt die voerden geen campanje. Die waren als Goden bezig met een propagandaslag voor de EU-instellingen.

Behalve een paar kandidaten op SP.a en de kleine linkse partijen is daar geen enkel wederwoord opgekomen. Integendeel An Van Lancker zat naast Dehaene in de Conventie die de EU-Gondwet (nu Verdrag van Lissabon)opstelde. Een EU-Verdrag dat precies verworpen werd in die landen waar een echt debat gevoerd werd over de EU-instellingen: Frankrijk, Nederland en Ierland.

Nooit was de opkomst voor een verkiezing rond de EU zo groot als toen in deze landen het volk het verschil kon maken. Vergelijk dat met de opkomst op 7 juni.

Dat de kiezer links langs rechts voorbij steekt is dan ook normaal. Als jij zegt aan de dokwerker: "Kijk ik heb jouw statuut gered". Dan zegt die: " OK ! Bedankt". Maar als je wil dat die dokwerker socialist stemt dan heeft die een parlement nodig waar hij/zij en zijn vakbond zelf alternatieven voor de crisis en voor de concurrentiestrijd van de patroons kunnen indienen. Zoals onze voorouders deden toen ze de eerste socialisten in het parlement verkozen.

Eh wel dat kan in het EP niet, wie er ook gaat zetelen. En dat zit ingebakken in de EU-Verdragen waarover elk ernstig debat in dit land taboe is. We hebben spijtig genoeg wijlen Georges Debunne, oprichter van het EVV en erevoorzitter van het ABVV nodig gehad om de miljoenen werknemers de hand te reiken die in Frankrijk en Nederland de rug keerden naar deze neoliberale EU.

Raf Verbeke
+voorheen delegee Carnoy
+mede-indiener Verzoek tegen EU-Verdrag bij het Grondwettelijk Hof
+CAP