Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AZ Groeninge (Kortrijk) trekt uitbestedingsplan van dienst sterilisatie in

AZ Groeninge (Kortrijk) trekt uitbestedingsplan van dienst sterilisatie in

Op deze site kon u eerder al lezen dat het al enkele weken flink rommelde in het Groeningeziekenhuis in Kortrijk. De aanleiding daarvan was de intentie van de directie om de afdeling sterilisatie in de uitverkoop te zetten. “Uitbesteding” heet dat dan, in dit geval aan de firma “Sterima-Vanguard”

dimitri.jpg

Dimitri Knockaert (LBC-NVK)

LBC-NVK is sterk gekant tegen commercialisering in de zorg. Commerciële ondernemingen die winst willen maken met gemeenschapsgeld horen niet thuis in de zorg voor mensen. Ons motief is en blijft: zorg voor de mensen, niet voor de commerce!

Het Groeningedossier rammelde ook inhoudelijk: wat met de kostprijs, wat met kwaliteit, wat met de afhankelijkheid in een cruciale activiteit van de zorg? Wie de afgelopen weken ontkende dat “sterilisatie” een kernactiviteit is in een ziekenhuis, sluit blijkbaar liever de ogen voor de rechtstreekse band met operaties en ingrepen. Na de acties zal in ieder geval duidelijk zijn dat het wel degelijk een kernactiviteit is.

Wij aanvaarden bovendien al evenmin dat de loon- en arbeidsvoorwaarden van de Non-Profit akkoorden worden ondergraven! De winst moet immers altijd van ergens komen. Iemand betaalt altijd: de werknemers, de patiënten, de overheid… of in dit geval wellicht alle drie. Omdat het overleg geen oplossing bracht, werden actie- en stakingsdagen georganiseerd. De directie hield vast aan de plannen. “Geen commercialisering” en “geen afbouw in de Non-Profit” is voor ons van sectoraal belang. We mobiliseerden voor een nationale actie voorzien op 10 juni 2009. Afvaardigingen van instellingen uit alle regio’s van Vlaanderen werden uitgenodigd om solidair strijd te komen voeren in Kortrijk.

Tot maandag 8 juni onze telefoon rinkelde. Goed nieuws! Na een extra vergadering van de Raad van Bestuur borg de directie het uitbestedingsplan op. “Exit!” dus, waardoor de actie kon worden afgeblazen.

We belden LBC-NVK-secretaris Dimitri Knockaert voor een reactie: “Ja we zijn erg opgetogen met deze beslissing om af te zien van het voornemen om de sterilisatie uit te besteden. De directie verklaarde, ook in de pers trouwens, dat de uitbesteding omwille van economische redenen geen haalbare keuze was. Een grondige cijferanalyse en het afwegen van de voor- en de nadelen is negatief uitgevallen voor de uitbesteding. Wij vermoeden dat het moedige werk van onze militanten, samen met de werknemers, en de druk van de acties en de stakingen minstens even belangrijk waren. Het maakt duidelijk dat de inzet van dit conflict het absoluut waard was. De kernvragen zijn niet alleen de cijfers, maar: “wie wordt beter van een uitverkoop in de zorg” en vooral: “welke zorg willen wij?”

In de pers verklaarde de directie nog dat zij nu de nodige stappen gaan zetten om de afdeling sterilisatie in de nieuwbouw in te richten en de werking ervan verder te optimaliseren. Verder luidde het ook “dat er op dit moment geen voornemen is in AZ Groeninge om andere diensten uit te besteden”.

Winst maken in de zorgsector kan niet. LBC-NVK Non-Profit zal het verzet en de witte woede organiseren tegen vormen van commercialisering en winstbejag in de zorg."