Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Committee of the Whole vordert langzaam, maar zeker

Committee of the Whole vordert langzaam, maar zeker

Op 8 juni vonden de laatste sessies plaats van de panelgesprekken in het Committee of the Whole. De dag erna kregen alle delegaties nog eens de kans om zich uit te spreken over de resultaten die het comité zou moeten bereiken. Dat het Tjechische voorzitterschap het moeilijk heeft met zijn rol als spreekbuis van de EU, bleek nog maar eens toen België moest tussenkomen om het Tjechische standpunt te nuanceren.

Ook op 9 juni besprak de IAO-conferentie in plenaire vergadering het rapport “The cost of coercion” In het kader van de opvolging van de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work evalueert de IAO elke vier jaar de vooruitgang op het vlak van gedwongen arbeid. Dit rapport is het derde rapport, na de rapporten in 2001 en 2005.

Naast een stand van zaken, bevat het rapport ook een globaal actieplan tegen gedwongen arbeid waarin een rol is weggelegd voor de IAO, de regeringen, werknemers- en werkgeversorganisaties. In het rapport stelt de IAO vast dat er steeds meer aandacht is voor de problematiek, maar dat gedwongen arbeid nog steeds niet uitgeroeid is. Ook de Belgische regering toonde haar betrokkenheid, met een tussenkomst van Eddy Laurijssen.

Eindelijk een tekst voor de leden van het Committee of the Whole
Voor de eerste keer in twee weken, krijgen de leden van het Committee of the Whole op 10 juni ontwerpteksten van het IAO-secretariaat. Ze worden ons ter beschikking gesteld om 14 u 30. Om 16 u komt de drafting group bij elkaar. Gelukkig heeft IVV al heel wat amendementen voorbereid. Voor ons is het moeilijk te volgen, we krijgen geen kopie van de amendementen en moeten alles noteren. Toch maken we enkele opmerkingen. Stephan komt tussen om meer solidariteit te vragen tussen de rijke en de armere landen, een opmerking die zeer goed wordt onthaald door de IVV en de andere leden van de werknemersgroep.

De werknemersgroep wordt voorafgegaan door de voorstelling van het “Annual survey of violations of trade union rights”. In dit jaarlijks rapport lijst het IVV alle schendingen van de vrijheid van vereniging op. Het rapport telt dit jaar opnieuw 304 pagina’s. Ook België staat erin vermeld. Werkgevers doen immers steeds vaker een beroep op rechtbanken om piketten bij stakingen te verbieden. Het rapport veroordeelt ook scherp de werkgever die afgevaardigden op de ondernemingsraad liet arresteren door de politie. Guy Ryder,General Secretary van het IVV stelt het rapport voor. Daarna nemen syndicalisten uit Myanmar, Guatemala, Zimbabwe en Belarus het woord.

Geen vergaderingen, dan maar interviewen
Op 11 juni kwam de drafting group voor het eerst bijeen. Op weg naar ons hotel kwamen we onze collega van de bevriende vakbond tegen die in de drafting group zetelt. De drafting group werd geschorst, wegens te grote meningsverschillen. Vanmorgen op de werknemersgroep blijkt de situatie toch niet zo ernstig. De besprekingen verlopen trager dan verwacht, maar ze zijn nog steeds constructief. De meeste goeie dingen in de tekst zouden er nog instaan, ook de paragraaf over het collectief overleg waarop ik in de voorbereidende vergaderingen heb aangedrongen. Bij de ingang van het gebouw lopen we even Eddy Laurijssen tegen het lijf. Daarna posteren we ons in de bar, in afwachting van een interview met Pierre Paul Maeter. Onderweg ontmoeten we en ander lid van de drafting group, Magnus M. Norodahl die we ook interviewen. Deze interviews vind je verder op de site.

De ABVV delegatie op de IAO op conferentie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
11.06.2009

Tags