Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

BAM veegt Antwerpen van de kaart, inclusief het St-Annabos

BAM veegt Antwerpen van de kaart, inclusief het St-Annabos

In verband met de bouwaanvraag rond de Lange Wapperviaduct werden honderden plannen en duizenden pagina's bijlagen neergelegd. Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal hebben ze bestudeerd en komen tot hallucinante conclusies.

Bepaalde delen van het project, zoals het te bouwen op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis staan NIET op de kaart. Een blinde vlek! Reden : deze maken deel uit van een later in te dienen bouwaanvraag. Lees: zo kan de burger er zich nu nog niet over ergeren en over dat specifiek deel van het project nog geen bezwaarschrift indienen tegen de bouwaanvraag.

Zelfs al komt de Lange Wapperviaduct (en alles wat erop aansluit) er, dan nog zal dit absoluut niet zorgen voor een afname van verkeer op de R1 van het Sportpaleis tot het zuiden van Antwerpen.

Wim van Hees merkte duidelijk op dat zulke grote infrastructuurprojecten in alle landen worden uitgevoerd in sociaal zwakkere wijken. Hierdoor blijft de groene gordel ten noorden van Antwerpen onaangeroerd. Deze regio Kapellen, Brasschaat werd recent nog uitgeroepen tot een van de meest gezonde en leefbare plekken ter wereld.

Niet de helft, maar het volledige St-Annabos wordt gerooid. De enige groene long die Antwerpen heeft! En dat om de toegang tot de tunnel (die zou aansluiten op de Lange Wapperviaduct) te kunnen bouwen en er het GIFTIG slib te laten rusten. Het zou 7 jaar duren! Nieuwe aanplantingen worden voorzien achteraf, maar dat duurt vele jaren alvorens die kleine boompjes terug onze lucht kunnen zuiveren.

Het gaat in dit dossier niet om de ring rond Antwerpen maar om de autostrade dwars door Antwerpen die, zo ziet het ernaar uit, over grote delen van zijn tracé in breedte zal verdubbelen! Niet enkel ter hoogte van de Noorderlaan, Ijzerlaan en het Sportpaleis maar ook ...de plannen zouden nog in een studiefase zitten en worden daarom niet vrijgegeven.

De plannen van de huidige bouwaanvraag liggen ter inzage in het Felixpakhuis. De recente ARUPSum studie werd erbij gevoegd en door de BAM aangevuld met de conclusie dat zij er als winnaar uit komen. Op zijn minst een grove leugen. Maar het staat er maar, zwart op wit. Van pientere communicatie gesproken! En dat wordt allemaal betaald met geld van de gemeenschap, van u.

Wat ik bemerk tijdens de vergaderingen die vzw Ademloos inricht (die hoe langer hoe talrijker worden bezocht) is dat meer en meer mensen zich bewust worden dat er in dit dossier sprake is van een geïnstitutionaliseerde campagne van desinformatie waarbij de burger een leugen, een zoethoudertje wordt getoond :de zogezegde Lange Wapperbrug - natte droom van menig Antwerpenaar -maar dit wordt geen brug over de Schelde maar een viaduct over de stad, gekoppeld aan een autostrade dwars door de stad en nog wel dubbel zo breed als de R1 nu al is!

Met het verzwijgen van informatie, het geven van halve waarheden en het grofweg liegen proberen de Vlaamse overheid en de BAM de leefbaarheid van Antwerpen te hypothekeren voor de komende 4 generaties.
De meeste politici baseren zich zelf op leugenachtige informatie die de BAM verspreidt. Dit is nota bene een overheidsbedrijf.

Sommige politici denken nog altijd dat zij o zo machtig en belangrijk zijn maar beseffen niet dat ze enkel pionnetjes zijn, speelballetjes in de handen van het groot kapitaal. Enkele families in België zullen zich verrijken door het inbrengen van kapitaal dat zal worden vergoed aan 15%. En daar gaat het per saldo over in heel de Oosterweelduscussie. Over geld, het grootste project sinds het bestaan van ons land. Het einde van Antwerpen.

Het enige wat iedereen onder ons NU kan en moet doen is tegen uiterlijk 24 juni een bezwaarschrift indienen tegen de bouwaanvraag. Voorbeelden vind je op de openingspagina op de site van stRaten-generaal http://www.stratengeneraal.be/ Politici moeten een duidelijk teken krijgen dat wij het grondig beu zijn te worden voorgelogen over de Lange Wapper en dat wij recht hebben op een leefbare stad.

En natuurlijk àlle Antwerpenaren: verenig u in buurtcomités, vraag om info bij http://ademloos.be/ en laat uw stem horen op 18 oktober tijdens de volksraadpleging.

ANTWERPEN VAN DE KAART

En ik die dacht dat Antwerpen enkel
van de kaart geveegd kon worden
door het exploderen van de Kerncentrale van Doel.
Wat een Catastrofe de BAM

De toekomst

Het gaat er allemaal om, om binnen het idee van Vlaanderen als doorvoerstaat, zoveel mogelijk containers uit Antwerpen naar andere steden en landen te vervoeren. Over dat idee kan je je behoorlijk wat vragen stellen. Vanuit die logica is een soortement van westelijke ringverbinding, waar ze ook ligt en hoe ze ook heet, onvermijdelijk. Ik zou liever hebben dat men de gedachte aanvalt dat België per se een transitland moet zijn, dan een stomme brug.

Het VLD-spaarvarken BAM vreet alles

Het gaat om 970.631 m2 bos dat verdwijnt waar de Vlaamse overheid 1.921.841 miljoen euro aan zichzelf voor betaald zogenaamd om daarmee bos elders te behouden. Geld dat wel ergens in een blauwe of zwarte kas zal verdwijnen net zoals het bos.

Er wordt met wat computerwerk heel wat groen gegoochelt maar de de werkelijkheid is dat er een massa bos waaronder een uniek gebied, het Galgenwheel. Hierbij heeft men blijkbaar de al lage prijs nog wat omlaag gehaald. Speciaal voor BAM is deze met 50% verminderd terwijl de grond in Vlaanderen tot het hondervoudige kost...

Maar ook met veiligheid is men creatief. Voor een tunnel zijn de gevaarlijkte produkten een mooie stok. Maar op een brug een 25m hoog boven woongebied zonder mogelijkheid tot interventie is er niets aan de hand. Maar een kleine kans vergeleken met bestaande infrastructuur, stabiele atmosfeer en weinig kans op een botsing. (eraf waaien is zeker niet meegerekend) Maar zelfs met dat positief en verfraaid beeld voldoen de wijken Eilandje, Dam, Luchtbal en Merksem tot aan de Groenendallaan juist aan de EU-norm. Een deel ervan gaat er zelfs over. Scholen, ziekenhuizen en appartementsgebouwen en zo zijn in dat gebied in de toekomst dus af te raden. Wel pech voor OCMW Antwerpen dat daar nu juist een nieuw mega ziekenhuis plant. Een mega-cinema complex is dan blijkbaar wel onbelangrijk.

Let op dit gaat niet over stof of lawaai, dat moet je maar verdragen. Maar over de kans dat men er sterft aan de glorie van BAM. BAM vergelijkt het met een keukenongeval maar de werkelijkheid is dat een paar vrachtwagens een ramp kunnen veroorzaken van het niveau van Bhopal, enkele 10.000 doden dus. Je leest goed, waar in Bhopal een fabriek voor nodig was creëert men in Antwerpen met wagens. Geen probleem hoor, waarschijnlijk zijn het toch vooral kleinkinderen van migranten, maar wacht even wie was die andere grootvader???

Antwerpen is nu door BAM al van de kaart geveegd.
In het Veiligheidsrapport vindt men de woongebieden rond het project, ik citeer:
Antwerpen Linkeroever, Beveren, Burcht, Kalo, Kruibeke, Zwijndrecht en dat is het.
Dus in Merksem, Luchtbal, Borgerhout en Antwerpen Noord woont niemand van enige tel meer.
Er zijn nog wel enkel scholen en ziekenhuizen die men vergeten is te ontruimen. Waaruit men kan afleiden dat Borgerhout intra-muros en Stuivenberg ongeschikt worden voor scholen en ziekenhuizen. Wordt wel heel problematisch voor het Antwerps OCMW dat daar juist wel een groot ziekenhuis wilt.

Hoe een bezwaarschrift indienen tegen de Lange Wapper

Tot 24 juni 2009 kan iedereen nog een bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag van de Lange Wapper indienen. Het referendum in october is niet bindend, maar gegronde bezwaren tegen de Lange Wapper dienen onderzocht. 24 juni is daarvoor definitief de laatste dag.

Hier is de link met alle informatie over hoe je een bezwaarschrift kan indienen:

http://stratengeneraal.wordpress.com/

Beste,
Woensdag 24 juni 2009 is de allerlaatste dag waarop iedereen, jong of oud, waar u ook bent gedomicilieerd, een bezwaarschrift kan indienen tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapper. Als u bezwaren hebt tegen een viaduct over de stad , dan is dit uw enige kans om uw stem te laten horen; hierna wordt de bouwaanvraag goedgekeurd. Een groot aantal bezwaarschriften zal bovendien mee helpen duidelijk maken dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit viaduct.
Om u te helpen bij het indienen van zo'n bezwaarschrift, sturen we u deze mail met de nodige instructies. Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, en u hoeft zelfs niet woonachtig te zijn in Antwerpen. U hoeft ook geen bouwkundig deskundige of specialist verkeer te zijn. Bezwaarschriften kunnen namelijk gaan van zeer persoonlijke (gemotiveerde) bezwaren tot uiterst gespecialiseerde documenten. Belangrijk is dat ieder het recht heeft zo'n bezwaarschrift in te dienen en dat de procedure minder tijd in beslag neemt dan gedacht. Helemaal onderaan vindt u ook een aantal modelbrieven die u kunnen helpen.
We leggen hier de procedure stap voor stap uit:
1. Openbaar Onderzoek:
Van 26 mei tot 25 juni 2009 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (let wel: 24 juni 2009 is de laatste dag indiening bezwaarschrift). Wie zich wil informeren over de bouwaanvraag, kan hiervoor terecht in het Antwerpse Felix Pakhuis aan het Eilandje, elke werkdag van 9 tot 15 uur, en op donderdag ook van 17 tot 19 uur. Of u kunt het dossier ook integraal online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel.
Tijdens dezelfde periode (tot ten laatste 24 juni, 2009, dus) krijgt eenieder, jong of oud, inwoner van Antwerpen of niet, de kans om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Deze brief moet schriftelijk bezorgd worden aan:
Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen -Jan Van Rijswijcklaan 162 -2020 Antwerpen
2. Hoe het Bezwaarschrift indienen?
Uw bezwaar dient schriftelijk toe te komen bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen ten laatste op 24 juni, 2009, met uw naam, adres, datum van schrijven, en handtekening (handtekening niet nodig als u de brief per email verstuurt). Wij raden u aan de brief aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Als u eventueel kosten wil besparen kan u met een groepje mensen verschillende brieven in een envelope aangetekend versturen. Als het niet anders kan, kan u de brief ook faxen (fax nummer: 03 338 66 98) of per email versturen aan stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be (of aan oosterweel@stad.antwerpen.be). U kan de brief ook persoonlijk afgeven op de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (alle werkdagen van 9 tot 12 uur), tegen ontvangstbewijs. U mag een brief met meerdere mensen ondertekenen, maar beter is het individueel ver! zenden van een brief.
3. Waaruit bestaat een bezwaarschrift?
Om geldig te zijn bevat een bezwaarschrift:
- Naam en adres van de indiener
- Ondertekening van de indiener
- Datum
- Omschrijving van het bezwaar: wat is uw bezwaar (een gedetailleerde beschrijving van uw bezwaren)?
- Reden waarop de indiener het beroep wil baseren: waarom of op basis van welke reden dient u het bezwaar in?
4. Model Bezwaarschrift:
Bezwaren kunnen van verschillende aard zijn: bv. technische bezwaren, juridische bezwaren, stedenbouwkundige bezwaren, gezondheid, milieu, geluid, fijn stof, probleem mobiliteit, ligging. U kan ook bezwaren uiten over onderdelen van het project, zoals het Sint Annabos, het Sint Annastrand, het Noordkasteel, verkeer omgeving Sportpaleis, op- en afritten, enz.
U hebt onvoldoende tijd om de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (450 plannen en negen dikke farden tekst!) zelf grondig door te nemen, maar wil toch een beargumenteerd bezwaarschrift tegen het bouwproject indienen? Dan kunt u zich laten inspireren door een reeks van type bezwaarschriften die u op deze links (http://ademloos.be/?p=928 en http://stratengeneraal.wordpress.com/) en hier onderaan vindt. Voor het inhoudelijke overzicht hebben we de bezwaarschriften opgesplitst per thema (stedenbouw, geluid, verkeer, luchtkwaliteit), maar u kunt gerust argumenten uit de verschillende typebezwaarschriften in uw eigen bezwaarschrift combiner! en. En uiteraard kunt u naar eigen goeddunken zelf argumenten toevoegen.
Ademloos en stRaten-generaal willen niemand een mening opdringen. Deze typebezwaarschriften dienen alleen als ruggesteuntje voor mensen die protest willen aantekenen tegen een viaduct dwars door Antwerpen maar geen maand vrijaf kunnen nemen om de hele bouwaanvraag van dit grootste bouwproject ooit in Vlaanderen zelf door te nemen.

http://stratengeneraal.wordpress.com/

typebezwaarschrift stedenbouw
typebezwaarschrift geluid
typebezwaarschrift verkeer
typebezwaarschrift luchtkwaliteit

We hopen dat we alle vragen beantwoord hebben en dat u het met ons belangrijk vindt dat schriftelijke bezwaren tegen de bouwvergunning voor de Lange Wapper bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen toekomen.
Misschien hebt u weet van familieleden, vrienden, kennissen, die ook bezwaar hebben en dit aan de Dienst Vergunningen willen laten weten, stuur ze dan deze mail met het verzoek om op hun beurt mensen op de hoogte te brengen,
de vzw's Ademloos en stRaten-generaal

Hallucinant

Stek het niet uit, dien dat bezwaarschrift NU in.
Het wordt meer dan tijd dat de overheid belangen van de burger verdedigd en niet alleen opkomt om de belangen van enkelen die heel veel aan de Lange Wapper gaan verdienen te dienen.

lange wapperbrug

Het Lange Wapper project lost niet enkel de mobiliteit op maar zorgt voor minderfiles dus minder CO2 uitstoot.
Deze brug wordt de groene long van Antwerpen dank zij de innovaties in de coatingtechnologie. Nooit gehoord van de NANO-Coatings? Waanneer geluidsschermen op deze brug behandeld worden met deze anti-bacteriële coating wordt niet alleen fijn stof (afkomstig van CO2) mmar ook alle industrieel vervuilde lucht van de Antwerpse haven gezuiverd.
Antwerpen zou weer een mooiere sky-line kunnen krijgen ware het niet dat kortzichtigheid, onwetendheid en vooral eigenbelang deze lange studie kelderen. Zelfs een befaamd restaurant kijkt enkel naar de problemen tijdens de bouwfase, maar vergeet dat ze daarna op de eerste rij zitten voor alle toeristen die dit prachtig project in een gezonde omgeveing komen aanschouwen.