Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

11 Vlaamse jongeren organiseren internationaal seminarie over mijnbouw in Guatemala

11 Vlaamse jongeren organiseren internationaal seminarie over mijnbouw in Guatemala

Van 22 juli t.e.m. 9 augustus trekken 11 Vlaamse jongeren naar Guatemala om er samen met de Latijns-Amerikaanse partners van CATAPA vzw een internationaal seminarie rond mijnbouw te organiseren. De 11 jongeren zullen nadien een heel jaar werken rond mijnbouw en Latijns-Amerika door info-avonden te organiseren in Vlaanderen.

DSC05217.JPG

Het seminarie vindt plaats in San Marcos, in het Westen van Guatemala, waar er veel verzet is tegen mijnbouw. Op de foto: dorpsbewoners stemmen tegen mijnbouw op hun gronden tijdens een volksraadpleging.

De 11 jongeren zijn lid van CATAPA, een nieuwe vrijwilligersbeweging die actief is rond mijnbouw en globalisering in Latijns-Amerika. Een vrijwilliger van CATAPA coördineert ter plaatse de organisatie van het internationaal seminarie in Guatemala.

Het seminarie bestaat uit 3 delen en heeft zowel de bedoeling om organisaties van Noord en Zuid te vormen als het leggen van internationale contacten. De eerste tien dagen is er een uitwisseling tussen de vertegenwoordigers van de zuidpartners en de Vlaamse jongeren in San Marcos (intercambio), daarna vindt er een internationale conferentie en een partnerseminarie in Antigua plaats.

Deel 1 : Intercambio, van 22 juli tot 1 augustus 2009

Aan de intercambio nemen een 40-tal mensen uit België, Peru, Bolivia, Guatemala, Honduras en Nederland deel. Via uitwisseling van informatie en ervaringen worden de concrete noden van de zuidpartners in kaart gebracht en nagedacht over succesvolle strategieën om een antwoord te bieden op de problemen die zij ondervinden door mijnbouwprojecten.

Deel 2 : Internationale conferentie, van 3 augustus tot 5 augustus

Aan de internationale conferentie nemen organisaties uit de hele wereld deel die actief zijn rond mijnbouw. Ook bedrijven en de Guatemalteekse overheid zijn uitgenodigd. Op het programma staan er heel wat internationale experts.

Deel 3 : Partnerseminarie, van 5 tot 7 augustus

Hier willen we duurzame samenwerkingsakkoorden voorbereiden tussen CATAPA en haar partnerorganisaties ter ondersteuning van de cases waarrond de partners werken.

De 11 jongeren komen uit Gent (Daan, Thomas, Lien), Sint-Niklaas (Charlotte), Lochristi (Elise), Herzele (Marijke), Antwerpen (Sam, Klaartje), Vorselaar (Wies), Kontich (Inge) en Brussel (Filip).

Achtergrond: mijnbouw in het zuiden

Onze economie is erg metalen- en mineralenintensief. Goud, zilver, coltan, koper...: het zijn metalen en mineralen die op allerlei manieren in dagdagelijkse producten worden verwerkt en geconsumeerd worden overal ter wereld. Investeren in mijnbouw is vandaag de dag enorm winstgevend en de mondiale vraag naar grondstoffen zal de komende decennia blijven stijgen.

Nationale regeringen in het Zuiden zien mijnbouwinvesteringen doorgaans graag komen. Zij krijgen op die manier externe valuta binnen. Maar bodemrijkdommen blijken de landen uiteindelijk geen vooruitgang te bieden in hun sociaal-economische ontwikkeling. Gemakkelijk verdiende valuta leiden eerder tot corruptie en aan de lokale economische ontwikkeling van de gemeenschappen wordt weinig tot niets bijgedragen. De liberaliseringsgolf in Latijns-Amerika zorgt voor verdere deregulering niet enkel op fiscaal en administratief vlak maar vaak ook qua arbeidsvoorwaarden en ecologische maatregelen.

Goudmijnbouw, zoals de Marlin-mijn in San Marcos die we gaan bezoeken, kan kwalijke gevolgen hebben op de waterkwaliteit. Een belangrijk langetermijneffect is zure drainage, het uitlogen van zware metalen uit het mijnafval. Die drainage gaat decennialang door, verhoogt de zuurgraad van rivieren en meren en vervuilt het water met zware metalen. Door de watervervuiling en waterschaarste owv de mijnbouwactiviteiten gaat de gezondheidstoestand van de boerenbevolking er zienderogen op achteruit.

Doorgaans gaat de plaatselijke bevolking niet akkoord met dergelijke praktijken en dit leidt overal ter wereld tot mijnbouwconflicten. Dikwijls escaleren dergelijke conflicten, met schendingen van de mensenrechten tot gevolg.

De vrijwilligers van CATAPA staan lokale gemeenschappen bij in de dialoog met overheden en bedrijven. Die dialoog is immers noodzakelijk om tot de bemiddeling en preventie van conflicten te komen. De bedrijven, de consumenten, investeerders en aandeelhouders komen vaak uit het Noorden. Wij hebben dus ook onze verantwoordelijkheid te nemen. Om conflicten als dat in Peru (Bagua) op 5 juni 2009 te voorkomen moet de internationale regelgeving gerespecteerd worden en de internationale gemeenschap steun verlenen.

In augustus 2006 organiseerde CATAPA reeds een internationale uitwisseling “El Dorado I” (in Oruro, Bolivia) met deelnemers uit Bolivia, Peru, Spanje en België.