Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil!"

"Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil!"

Zeilboot, hotdog, bloempot of paddenstoel op je kop? Even absurd als de beslissing van enkele Antwerpse schooldirecties om de hoofddoek te verbieden. De keuze om een hoofddoek te dragen is een recht! Verschillende mensen steunden vandaag de Antwerpse moslima’s en gaven gehoor aan de oproep van het actieplatform Baas over eigen hoofd (BOEH!) om – aan de schoolpoort van het Atheneum van Antwerpen – iets op hun hoofd te zetten. Met deze actie zegden BOEH! en haar sympathisanten duidelijk NEE tegen deze beperking van de vrijheid! Want ‘t stad is misschien van iedereen, mijn hoofd is van mij alleen.

DSCF1883.jpg
DSCF1888.jpg
DSCF1889.jpg
DSCF1890.jpg
DSCF1891.jpg
DSCF1892.jpg
DSCF1894.jpg
DSCF1895.jpg
DSCF1899.jpg
DSCF1900.jpg
DSCF1902.jpg
DSCF1903.jpg
DSCF1904.jpg
DSCF1910.jpg
DSCF1912.jpg

Ik vraag me af of de dames

Ik vraag me af of de dames en heren van BOEH goed beseffen dat de dracht van die ludieke hoofddeksels juist de relativiteit van de 'hoofddoek' (of om het even welk religieus symbool) aantoont, maar dit geheel terzijde.

Waar het om gaat is dat niet de godsdienstvrijheid van de betrokken leerlingen in het gevaar is (dat dit niet zo is, bewijst de actie zelf die in bepaalde andere landen in het bloed gesmoord zou zijn geweest), maar wel dat het pluralisme en het gelijkheidsbeginsel waar ons openbaar onderwijs op gesteund zijn, opleggen dat geen enkele mening opgedrongen noch uitgesloten wordt, wat praktisch alleen maar bereikt kan worden door in de school - en dus niet in de privésfeer - van iedereen een kleine en tijdelijke concessie te vragen, nl. om even alle religieuze, levensbeschouwelijke en politieke symbolen af te leggen. Uit respect voor elkaar.

verbod op hoofddoek in strijd met internationaal recht!

HEt gaat er niet om wat ik persoonlijk van deze actie vind. Waar het om gaat is dat de internationale verdragen iedereen het recht geven zijn religie te belijden in de privé- en publieke sfeer. Er zijn drie voorwaarden. MAAR... De hoofddoek voldoet aan alle drie.
Het argument van de directrice raakt kant noch wal:" omdat vele meisjes zich verplicht voelden hem te dragen door sociale druk, hebben we het verboden". Ok, laten we dan ook levi jeansbroeken, hillfiger hemden, ... dure kaften en pennenzakken,... verbieden want daar ervaren kinderen ook sociale druk rond. Doe het maar eens. Stuur je kind naar school met alleen schoolmateriaal zonder enig merk. En kledij die uit de goedkope kledijzaken komen. Je kindje zal thuiskomen met tranen en je lekker "verplichten" de ndige zaken met MERK te kopen;
Het argument houdt dus geen steek.
We leven in een rechtstaat. In een rechtstaat respecteren we de wet; De wetten hebben een hierarchie; op de bovenste plank liggen de internationale verdragen. Daaraan ondergeschikt is de BElgische wet; en helemaal onderaan ligt het schoolreglement. Een schoolreglement kan dus niet ingaan tegen de internationale verdragen. Deze moslima's hebben dus het volledige recht om de hoofddoek te dragen.

De directrice stond echter een beetje met haar rug tegen de muur. Op haar school mocht het nog, op de meeste anderen niet waardoor haar school een concentratieschool werd en dat wou ze een beetje terugdringen. Maar op de verkeerde wijze.

wanneer ik gezwegen hebt.

Het probleem is niet de concentratiekampen maar dat men zweeg toen ze gevuld werden.

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
Ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;
Ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
Ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
Ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
Ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
.. was er niemand meer die nog kon protesteren.
---Martin Niemöller--

De strategie van non-tollerantie van religie is niet nieuw in het Antwerps Atheneum. Al enkele jaren terug waren er dezelfde gedragingen naar andere religies; Toen was het een school met een gevarieerde bevolking met weinig inboorlingen. Juist door die pesterijen werden zowel de variatie als de 'Belgen' er weggejaagd. Dit was toen zelfs zonder schoolreglement en zogenaamd met het excuus dat Islam ouders het wenste (niet erg geloofwaardig) Wat kinderen wilde was toen al iets dat onbelangrijk was enkel de ouder was nog een handig excuus.

Zoals op de schoolsite te vinden is is de doelstelling duidelijk een opdringen van een leer die voor de Belgische wet hetzelfde is als de Islam. Of juister is het nog minder dan dat en eerder iets duister dat eerder bij sektes en zo thuishoort.

De concentratie is er juist ontstaan door een wegdrijven van alles wat iets kleiner was zodat enkel nog een Islam blok is overgebleven. En dat is nu aan de beurt.

En welke ouders zouden nu nog kunnen spreken? Toch niet die hun dochters dwingen tot het dragen van een hoofddoek.... Je weet wel die een paar maanden terug nog school volgde en daar de dwang uitoefende.
Kan en kon zeker iets over gezegd worden maar het bleef en blijft stil.

Inderdaad. Op alle Belgische

Inderdaad. Op alle Belgische scholen en hun internetsites spreken ze met trots over hun multicultureel karakter maar zodra je op de school komt en je je iets kleedt dan de doorsnee Belg, dan is die tolerantie snel weg!
" we zijn trots maar liefts 144 verschillende culturen op onze school vertegenwoordigd te zien".
Toe,n ik naar die school ging zag ik slechts 1 cultuur. De rest wordt "gedwongen" zich aan te passen.

Dit is de werkelijkheid. Lelijk!