Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

FMV: "Verbod bewijst falen van het onderwijs"

FMV: "Verbod bewijst falen van het onderwijs"

Voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen is het verbod van de hoofddoek op school gelijk aan het legaliseren van discriminatie van de ‘allochtone' gemeenschappen in het algemeen en de moslims in het bijzonder. Men accepteert niet dat meisjes zich als moslim profileren, men accepteert niet dat sommigen (of velen, maar dat doet niet ter zake) het nodig vinden hun identiteit kenbaar te maken.

Wat men probeert te doen is dit alles te fnuiken en hiervoor gebruikt men belachelijke en al te doorzichtige argumenten als “de ideale school laat voor hun verdere ontwikkeling geen hoofddoeken toe.”(!?) of “de school is een verlengstuk van de thuissituatie van de leerling”. In feite wordt wat de meisjes van thuis meebrengen (zoals hun hoofddoek en ook hun taal) juist actief geweerd. Op een repressieve manier dringt men hen een bepaalde “emancipatorische visie” van een aantal “bange blanken” op te dringen. Emancipatie? Vrijheid en gelijkheid?

Het is ook verbazend hoe snel en unaniem de beslissing is genomen. Het heeft veel weg van de manier hoe de vroegere communistische regimes in Oost Europa met godsdienst omgingen. En in welke landen is er nu een godsdienstige revival aan de gang? Actie lokt immers steeds een tegenreactie uit, dat is nu eenmaal de menselijke natuur.

Het verbod bewijst vooral het falen van het onderwijs. Immers als het gaat om het gigantisch maatschappelijk probleem van de leerachterstand van de ‘allochtone’ leerlingen, zwijgen de inrichtende machten als vermoord.

Volgens een recent PISA-onderzoek is de ongelijkheid in het onderwijs nergens in Europa zo groot als in Vlaanderen. Er is een waar sociaal bloedbad aan de gang in ons onderwijs: 15% van de leerlingen verlaat het onderwijs zonder enige kwalificatie!

In Antwerpen betekent dat er elk schooljaar meer dan 6000 leerlingen de school verlaten zonder getuigschrift, zonder toekomst. Dit zijn de echte problemen! De netten dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid, maar blijken zich daar niet om te bekommeren. Zij zijn in de eerste plaats bezig met het veiligstellen van hun belangen ten koste van de ‘allochtone’ leerlingen en hun ouders. Want in hun ogen passen deze leerlingen niet in ‘hun’ maatschappijbeeld, passen ze evenmin in de strategie van de netten.

Naast het verbod op de hoofddoeken zijn er heel wat scholen die de eigen taal verbieden, ook op de speelplaats. Dat is het afwijzen van 2 culturele symbolen die voor mensen belangrijk zijn en hen aantasten in hun eigenheid. Dit alles zal de segregatie in onze samenleving nog doen versnellen, terwijl de vervreemding nu al een feit is. Disputen zullen voortaan alleen nog via de rechtbanken uitgevochten worden en niet via de weg van dialoog en overleg.

Wij geloven ook dat deze polarisatie zeer bewust uitgelokt is. De directrice van het Atheneum van Antwerpen wordt gezien als een Jeanne d’Arc die de horde Saracenen in het Poitiers van Vlaanderen (de Rooseveltplaats) tot staan heeft gebracht. Ieder geval heerst er in Antwerpen momenteel een kruistochtmentaliteit tegenover de moslims. Zelfs indien er echte problemen als pesterij of gevallen van intimidatie zouden zijn, dan staan ze niet in verhouding met de drastische ondemocratische maatregelen. Het verbieden van de eigen taal en de hoofddoek gebeurt volgens de inrichtende machten met goede bedoelingen, terwijl deze maatregelen ingaan tegen de mensenrechten.

De Federatie van Marokkaanse Verenigingen zal zich via intern democratisch overleg beraden over te nemen stappen en acties.

Mohamed Chakkar is coördinator van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen