Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zwijgzaam protest tegen Lange Wapper

Zwijgzaam protest tegen Lange Wapper

Vandaag was het op De Grote Markt van Antwerpen de derde 'Mammy, Granny en Nanny Marche'. Op woensdag 2 september 2009 startte ADEMLOOS met een “repetitieve” actie op de Grote Markt, elke woensdag van de maand september en de eerste twee woensdagen van oktober.

IMGP0823.JPG

De achterliggende gedachte voor deze actie is het stil protest van de Dwaze Moeders over het centrale regeringsplein in Buenos Aires (Argentinië), elke donderdagmiddag (van 1977 tot 26.01.2006 !), om hun medeburgers attent te maken op het onmenselijk bewind van het regime tegenover hun zonen (en echtgenoten en vaders).

IMGP0822.JPG

Gelukkig zijn de redenen voor dit stil protest niet dezelfde als in Argentinië maar, op lange termijn, is het Lange Wapper–viaduct in Antwerpen-Noord een even groot onrecht tegenover de omwonenden. Dit viaduct zal een immens NEGATIEVE impact hebben op de gezondheid van de Antwerpse burger, en in het bijzonder op die van kinderen en jongeren.

IMGP0827.JPG
IMGP0832.JPG
IMGP0833.JPG

Studies tonen aan dat er een relatie is tussen concentraties van verkeersgerelateerde polluenten en astmasymptomen bij kinderen en jongeren.

Ook de longcapaciteit van kinderen en jongeren, die binnen een straal van 1500 meter van een drukke verkeersweg wonen, is minder goed ontwikkeld (de ontwikkeling van de longen begint in de moederschoot en ze zijn pas volledig ontwikkeld op de leeftijd van 18 jaar ! )

IMGP0852.JPG
IMGP0850.JPG
IMGP0854.JPG
IMGP0855.JPG
IMGP0856.JPG

Kom dus allen, moeders (maar ook vaders en grootouders zijn welkom) om op volgende woensdagen:

• 23 september
• 30 september
• 7 oktober
• 14 oktober

Grote Markt om 15.00 uur om daar, gedurende een uurtje, in stil protest voor het Stadhuis te wandelen.

Woonachtig in Groot Antwerpen?
Begaan met de toekomst van de stad Antwerpen en haar inwoners?

Neem op zondag 18 oktober als Antwerpenaar deel aan het Antwerps referendum over de Lange Wapper en stem Nee!

Omdat er minstens 47 091 Antwerpenaren aan het referendum deel moeten nemen opdat het geldig is, zeker stemmen, weer of geen weer.

Help mee anderen aan te moedigen om aan deze belangrijke volksraadpleging deel te nemen. Samen zijn we ANTWERPENAREN TEGEN DE LANGE WAPPER, een coalitie van gewone Antwerpenaren, van alle pluimage en gezindte. Help mee anderen aan te moedigen aan de volksraadpleging deel te nemen.

Stuur deze link door naar familie, vrienden,...:

http://www.ademloos.be/ja-ik-ga-stemmen-op-1810

middag.gif

En kom zeker ook naar de Singel!:

Vrijdag, 18 September, 2009 (Gehele dag)

Locatie: Blauwe Zaal in de Singel

03 /248 28 28
www.desingel.be

deSingel
Desguinlei 25
B-2018 Antwerpen
2 € - 10 €

http://users.telenet.be/MyIE2/Ademloos_Singel_web.pdf

18/09 de dag van de democratie

Ademloos en stRaten-generaal zwijgen niet!

van 14:00 u tot 16:00 u

Op dinsdag 15 september presenteerden Ademloos en stRraten-generaal hun alternatieven voor de Lange Wapper en de aanpak van de Antwerpse ring in het Vlaams Parlement. Op 18 september doen ze dat over in de Blauwe Zaal met een aantal lezingen en presentaties.

Dr. Guido Verbeke, secretaris Ademloos: 'Zwijgen is geen optie voor een medicus, waarom?'
Wim van Hees, voorzitter Ademloos: 'Zwijgen is geen optie voor een communicatieman, waarom?'
Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal: 'Sterk' verbeterde alternatieven voor een slecht idee: de sluiting van de ring. Evolutie en scherpe analyse van voor- en nadelen.'
Daarna is er ruim gelegenheid voor vragen en debat.
Vitalski, nachtburgemeester van Antwerpen, en troubadour Stef Kamil Carlens zijn de artistieke Wappercommentatoren van dienst.
Doelgroepen: scholieren, studenten, leerkrachten en leergierige mensen.

Info-sessies & debat:

Dokter Guido Verbeke
Wim van Hees
Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Special Guests:
zang Stef Kamil Carlens
performance Vitalski
prijs: 2 €

http://www.desingel.be/productionDetailView.orb?pr_id=8899

Of om 20:00u:

Herhaling van 14:00u maar hierbij zijn ook twee vermaarde experten uitgenodigd:Volgende lezingen staan op het programma:

Prof. Dr. Benoit Nemery (KUL) en Prof. Dr. Dirk Avonts (UA): 'Een medisch-wetenschappelijke visie op intensief verkeer in een grootstedelijke omgeving.'

Dr. Guido Verbeke en Wim van Hees Ademloos: 'Wat niet in de kosten zit?'
Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal: 'Kritisch-'historische analyse' van het Oosterweeldossier, wat liep verkeerd en waarom? Waar u voor kiest als u voor de Lange Wapper kiest?'
Daarna is er ruim gelegenheid tot vragen en debat.

Pieter Embrechts, zanger, en Anne Provoost, schrijfster, zijn de Wappercommentatoren van dienst.

Lezingen & debat:

Prof. Prof. Dr. Benoit Nemery, Prof. Dr Dirk Avonts

Dokter Guido Verbeke

Wim van Hees
Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Special Guests:
zang Pieter Embrechts
performance Anne Provoost

organisatie vzw Ademloos €10 / €5 (-25/65+ en studenten) / €2 (ocmw) Blauwe Zaal
deSingel Antwerpen

Lezing: Benoit Nemery, Dirk Avonts, Guido Verbeke, Wim van Hees

Presentatie: Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Organisatie: vzw Ademloos

http://www.desingel.be/productionDetailView.orb?pr_id=8975